Συνεχίζεται η λειτουργία αμειβόμενων επιτροπών του Δημοσίου

Συνεχίζεται η λειτουργία αμειβόμενων επιτροπών του Δημοσίου

Αρ. Πρωτ. 10046/12.05.2010

Προς Υπουργό:

- Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων

 

Οι συνεχείς δεσμεύσεις της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ και προσωπικά του Πρωθυπουργού περί κατάργησης Δημόσιων Οργανισμών, αμειβόμενων επιτροπών, συμβουλίων και ομάδων εργασίας μάλλον δεν εισακούστηκαν από πολλά μέλη της Κυβέρνησης. Δεν είναι δυνατόν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός να επαγγέλλεται περιστολή των δαπανών και κατάργηση των αμειβόμενων επιτροπών και την ίδια ώρα Υπουργοί της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ να συστήνουν με Υπουργικές αποφάσεις επιτροπές και μάλιστα αμειβόμενες. Συγκεκριμένα, τον Μάρτιο μεταξύ των σκληρών μέτρων που έλαβε η Κυβέρνηση, συμπεριλαμβανόταν άρθρο, το οποίο ανέφερε ρητά ότι τα κάθε είδους συμβούλια και επιτροπές του Δημοσίου λειτουργούν εντός του κανονικού ωραρίου και χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης για τις συνεδριάσεις. 

Στο Υπουργείο Παιδείας, όμως, φαίνεται ότι  δεν ισχύει η παραπάνω ρύθμιση, καθώς η ηγεσία του συνέστησε νομοπαρασκευαστική επιτροπή, στην οποία επιτρέπεται η λειτουργία εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας και μπορεί να καθορίζεται αποζημίωση με Υπουργική απόφαση. Είναι προκλητικό την ώρα που η Κυβέρνηση κόβει μισθούς, επιδόματα και δώρα των εργαζομένων, η ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, να συστήνει  επιτροπές αποτελούμενες προφανώς από ημέτερα στελέχη, στις οποίες ο πρόεδρος, τα μέλη και οι γραμματείς αμείβονται με συγκεκριμένα ποσά  αποζημιώσεων. Με αυτό τον τρόπο ούτε δημοσιονομικό νοικοκύρεμα επέρχεται, αλλά ούτε και περιστολή δαπανών επιτυγχάνεται.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται η αρμόδια Υπουργός:

Προτίθεται να προβεί στην κατάργηση των αμειβόμενων επιτροπών και των ομάδων εργασίας, που η ίδια συνέστησε, την ώρα που τα εισοδήματα του Ελληνικού λαού περικόπτονται δραματικά;

Απάντηση Υπουργείου