Ανεξάρτητος να παραμείνει ο ορεινός Δήμος Σοχού

Ανεξάρτητος να παραμείνει ο ορεινός Δήμος Σοχού

Αρ. Πρωτ. 9963/11.05.2010

Προς Υπουργό:

- Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

Αναστάτωση και προβληματισμό έχει δημιουργήσει η ανακοίνωση συνένωσης των Δήμων του Νομού Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με το σχέδιο «Καλλικράτης», όπως αυτό ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών,  δίχως να προηγηθεί δημόσια διαβούλευση με τους τοπικούς φορείς.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του ορεινού Δήμου Σοχού, ενός Δήμου που υφίσταται από το 1903 και έχει διαγράψει σημαντική ιστορία ως διοικητικό και οικονομικό κέντρο της ευρύτερης περιοχής τόσο κατά τη διάρκεια των βαλκανικών πολέμων, όσο και κατά την περίοδο του μεσοπολέμου και της Γερμανικής κατοχής.

Σύμφωνα μάλιστα με τρεις μελέτες που έχει εκπονήσει το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης ο Δήμος Σοχού ορίζεται έδρα ορεινού δήμου, χαρακτηριστικό που επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας.

Η ένταξη του ορεινού Δήμου Σοχού στον νεοσύστατο Δήμο Λαγκαδά, όπως αυτός διαμορφώνεται με το σχέδιο «Καλλικράτης» μπορεί να λειτουργήσει εις βάρος της εξέλιξης και της ανάπτυξης του Δήμου Σοχού, καθώς είναι ορεινός Δήμος με διαφορετικά χαρακτηριστικά σε σχέση με τους υπόλοιπους έξι δήμους, που προβλέπεται να ενταχθούν στον Δήμο Λαγκαδά με έδρα τον Λαγκαδά.

Κατόπιν τούτων, ερωτώνται ο αρμόδιος Υπουργός:

- Προβλέπεται να επανεξετάσει το αρμόδιο Υπουργείο το ενδεχόμενο να παραμείνει ανεξάρτητος ο ορεινός Δήμος Σοχού και να μην απορροφηθεί από τον Δήμο Λαγκαδά, όπως αυτό ανακοινώθηκε από το σχέδιο «Καλλικράτης»;

Απάντηση Υπουργείου