Συνεχής αύξηση του πληθωρισμού κατά το έτος 2010

Συνεχής αύξηση του πληθωρισμού κατά το έτος 2010

Αρ. Πρωτ. 9961/11.05.2010

Προς Υπουργούς:

- Οικονομικών

- Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας


Η πορεία που διαγράφουν οι δείκτες του πληθωρισμού της χώρας μας από την αρχή του έτους 2010, είναι σταθερά ανοδική, παρά το γεγονός ότι  τα τελευταία χρόνια τα επίπεδα του πληθωρισμού διατηρούνταν σε χαμηλό επίπεδο. Ενδεικτικό της κρισιμότητας της κατάστασης, είναι το γεγονός, ότι μόνο κατά τη διάρκεια του προηγούμενου μήνα (Απρίλιος 2010) ο πληθωρισμός της χώρας κινήθηκε σε επίπεδα μεγαλύτερα του 4%.

Η ανοδική πορεία του πληθωρισμού συνδέεται άμεσα με την αύξηση των έμμεσων φόρων που έχει επιβάλει η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, με την οικονομική και φορολογική πολιτική που ακολουθεί, επιβαρύνοντας σημαντικά και άδικα τα μικρά και μεσαία νοικοκυριά.

Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι στον τομέα των υπηρεσιών τα επίπεδα του πληθωρισμού είναι ακόμα υψηλότερα του 4%, ενώ η οικονομική πολιτική που ακολουθεί η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με την καθολική απουσία αναπτυξιακών μέτρων, δημιουργούν έναν φαύλο κύκλο, καθιστώντας από πολύ δύσκολη, έως αδύνατη τη μείωση του πληθωρισμού.

Από τη μία πλευρά η ζήτηση προϊόντων και υπηρεσιών συρρικνώνεται και από την άλλη οι εισαγωγικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις προσπαθώντας να διαφυλάξουν τα κέρδη τους, να πετύχουν οι πολυεθνικές τους στόχους που έχουν τεθεί από τους μητρικούς ομίλους του εξωτερικού, προχωρούν σε αυξήσεις. 

Κατόπιν τούτων, ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

Ποιοι παράγοντες εκτίναξαν στα ύψη τον πληθωρισμό της χώρας κατά τη διάρκεια του 2010, μια ανοδική πορεία που όπως φαίνεται συνεχίζεται και τι μέτρα προβλέπεται να λάβουν άμεσα τα αρμόδια Υπουργεία για τη μείωση και τον περιορισμό των υψηλών επιπέδων του πληθωρισμού εν μέσω της κρίσιμης για την ελληνική οικονομία περιόδου;

Απαντήσεις Υπουργείων