Δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Αρχής Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας

Δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Αρχής Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας

Αρ. Πρωτ. 9962/11.05.2010

Προς Υπουργούς:

- Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας  & Ναυτιλίας

- Οικονομικών

- Εξωτερικών  

Η οικονομική κρίση, η νέα τάξη πραγμάτων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο  σε ό,τι αφορά στην αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των χωρών, καθιστά περισσότερο από κάθε άλλη φορά επιτακτική την ανάγκη σύστασης και λειτουργίας μιας Ευρωπαϊκής Αρχής αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας των κρατών μελών της ευρωζώνης.

Η Ε.Ε. οφείλει να  διασφαλίσει την αξιοπιστία και την ανεξαρτησία των Διεθνών Οίκων Αξιολόγησης και να προασπιστεί τη διαφάνεια και την ποιότητα των αξιολογήσεων, τόσο των οικονομιών όσο και της πιστοληπτικής ικανότητας των κρατών μελών της. 

Ενδεικτική είναι η περίπτωση της ίσως και εγκληματικής απουσίας ελεγκτικών μηχανισμών εγκυρότητας, αξιοπιστίας και διαφάνειας αξιολόγησης που δημοσιοποίησε ο Διεθνής Οίκος Αξιολόγησης Standars & Poors, τόσο για τη χώρα μας, όσο και για άλλες χώρες μέλη της Ε.Ε., όπως η Ισπανία και η Πορτογαλία.

Το γεγονός ότι κανένας φορέας, καμία αρχή της Ε.Ε. δεν έχει συσταθεί έως σήμερα, ώστε να μπορεί να πιστοποιήσει το εάν η εν λόγω αξιολόγηση και η κάθε αξιολόγηση που ανακοινώνεται μέχρι και σήμερα από Διεθνείς Οίκους Αξιολόγησης πραγματοποιείται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, θέτει καταρχήν την ίδια την Ε.Ε. σε δυσμενή θέση και καθιστά τις χώρες μέλη πιθανά υποχείρια κάθε είδους αυθαίρετων οικονομικών σκοπιμοτήτων.

Το μεγάλο κενό και το κατά πόσο το υπάρχον και ισχύον σύστημα χωλαίνει, το καταδεικνύει και η υψηλή αξιοπιστία που αποδιδόταν από Διεθνείς Οίκους Αξιολόγησης στην Lehman Brothers, λίγες μόλις ημέρες πριν χρεοκοπήσει.

Τα παραδείγματα είναι πολλά, προκλητικά και ιδιαίτερα ανησυχητικά και υποθάλπουν ακόμα και τη θεσμική υπόσταση της ίδιας της Ε.Ε., που φαίνεται να μην μπορεί να ελέγξει τις πρακτικές και τους μηχανισμούς που κρύβονται πίσω από τις αξιολογήσεις των Διεθνών Οίκων Αξιολόγησης. Η πορεία της γνωστής σε όλους Goldman Sachs, εκπρόσωποι της οποίας βρίσκονται πλέον υπόλογοι Επιτροπών Αμερικανικών Νομοθετικών Οργάνων, καταμαρτυρούν σε καταθέσεις τους, ακόμα και το γεγονός ότι έχουν πουλήσει την ίδια στιγμή και για την ίδια χώρα ομόλογα σε έναν πελάτη και ασφάλιστρο κινδύνου σε άλλο πελάτη, το οποίο προϋποθέτει την πτώση του αρχικού ομολόγου, καταδεικνύοντας τον αδίστακτο και οργανωμένο τρόπο με τον οποίο υποθάλπονται οικονομίες κρατών της Ευρωπαϊκής οικογένειας.

Κατόπιν τούτων, ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

Σε τι ενέργειες προβλέπεται να προβούν άμεσα τα αρμόδια Υπουργεία σε επίπεδο κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ευρωζώνης, για την άμεση προώθηση της σύστασης μια Ευρωπαϊκής Αρχής αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας των κρατών μελών;

Απαντήσεις Υπουργείων