Μεγάλο το έλλειμμα παιδείας στη χώρα μας

Μεγάλο το έλλειμμα παιδείας στη χώρα μας

Προς Υπουργό:

Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων

 

Η παιδεία αποτελεί τον ύψιστο παράγοντα προόδου και ανάπτυξης των σύγχρονων κοινωνιών. Αποτελεί την θεμελιώδη προϋπόθεση πάνω στην οποία μπορεί να στηριχτεί η πατρίδα μας για την συνοχή και την ευημερία, για την οικονομική και κοινωνική πρόοδο. Αυτά τα στοιχεία, δυστυχώς τα αγνοεί η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, η οποία έχει εγκαταλείψει τον τομέα της Παιδείας κυριολεκτικά στην τύχη του, χωρίς να έχει προβεί σε ουσιαστικό σχεδιασμό μιας πολιτικής που θα έχει την Παιδεία στο κέντρο της κοινωνίας. Η ποιοτική εκπαίδευση είναι βασική παράμετρος για την θεμελίωση της Κοινωνίας της Γνώσης, η οποία βασίζεται σε υψηλής ποιότητας ανθρώπινο δυναμικό. Όλοι οι δείκτες οικονομικής και κοινωνικής προόδου μιας χώρας συνδέονται άρρηκτα με τους δείκτες επιδόσεων της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

Όταν, όμως η ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου αγνοεί αυτά τα σημαντικά στοιχεία και προχωρά σε αποσπασματικές και πρόχειρες λύσεις, που ως στόχο έχουν την εξυπηρέτηση του κομματισμού και μικροπολιτικών συμφερόντων, τότε η γνώση δεν ενισχύει την ευημερία και την συνοχή της χώρας μας. Συγκεκριμένα, δεν έχουν προχωρήσει σημαντικές μεταρρυθμίσεις στο σύστημα εισαγωγής στην ανώτατη εκπαίδευση και δεν έχουν αναμορφωθεί τα προγράμματα σπουδών, έτσι ώστε να μετατραπεί η γνώση σε καινοτόμα προϊόντα, που θα συμβάλουν στην απασχόληση και στην ανταγωνιστικότητα. Αυτό που καταφέρνει το αρμόδιο Υπουργείο είναι να καταργεί ακόμη και την βάση του 10 για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια. Με αυτόν τον τρόπο δεν αναβαθμίζεται η παιδεία που παρέχεται στους νέους, αλλά καταργείται ακόμη και το στοιχειώδες όριο, απλά και μόνο για να μην οδηγηθούν σε λουκέτο περιφερειακά τμήματα και αντιδράσουν οι τοπικές κοινωνίες. Οφείλει το αρμόδιο Υπουργείο να ασχοληθεί με την σχεδίαση ενός ουσιαστικού συστήματος εκπαίδευσης και κατάρτισης που θα δίνει διέξοδο και ευκαιρίες στους νέους και όχι να αντιμετωπίζει την παιδεία ως ένα πεδίο άσκησης λαϊκιστικής πολιτικής, εκμηδενίζοντας οποιαδήποτε προοπτική αριστείας και προόδου της χώρας μας.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται η αρμόδια Υπουργός:

- Τι πολιτική προτίθεται να ασκήσει το αρμόδιο Υπουργείο έτσι ώστε να εκμηδενιστεί το έλλειμμα παιδείας, που παρουσιάζει η χώρα μας, αναφορικά με την παρεχόμενη εκπαίδευση;