Στον αέρα οι διοριστέοι Εκπαιδευτικοί του ΑΣΕΠ 2008

Στον αέρα οι διοριστέοι Εκπαιδευτικοί του ΑΣΕΠ 2008

Αρ. Πρωτ. 9711/04.05.2010

Προς Υπουργό:

- Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων

Στον αέρα βρίσκονται οι διοριστέοι εκπαιδευτικοί του γραπτού διαγωνισμού  του ΑΣΕΠ 2008, ο οποίος πραγματοποιήθηκε το 2009 και τα αποτελέσματα του οποίου έχουν οριστικοποιηθεί και έχουν δημοσιευθεί σε αντίστοιχα ΦΕΚ. Η αυτονόητη επιθυμία των εκπαιδευτικών αυτών είναι ο άμεσος διορισμός τους, κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2010-2011. Η αδιαφορία, όμως, που συνεχώς επιδεικνύει το αρμόδιο Υπουργείο, σε συνδυασμό με τις προθέσεις της Κυβέρνησης περί μείωσης των διορισμών στην εκπαίδευση κατά 50%, έχουν θορυβήσει ιδιαίτερα τους διοριστέους εκπαιδευτικούς. Οι ίδιοι βλέπουν τους κόπους τους να χάνονται και ανησυχούν ακόμη περισσότερο  με τον σταδιακό διορισμό που προωθεί το αρμόδιο Υπουργείο, ο οποίος είναι μη νόμιμος και άδικος.

Ενώ, οι ίδιοι έχουν κριθεί άριστοι με την πιο αξιοκρατική και αντικειμενική διαδικασία, που διεξάγεται υπό τον έλεγχο της ανεξάρτητης αρχής του ΑΣΕΠ, δεν έχουν ακόμη προσληφθεί. Η καθυστέρηση ως προς την πρόσληψή τους, ευλόγως θα τους οδηγήσει σε προσφυγή στη δικαιοσύνη και σε μια ατέρμονη διαδικασία, η έκβαση της οποίας θα είναι η εκδίκαση αποζημιώσεων. Οφείλει η ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου να μεριμνήσει  άμεσα για την πρόσληψη των διοριστέων εκπαιδευτικών, έτσι ώστε να διοριστούν εντός του χρονικού ορίζοντα που προβλέπουν η προκήρυξη και τα ΦΕΚ διορισμού τους.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται η αρμόδια Υπουργός:

- Πότε προτίθεται επιτέλους το αρμόδιο Υπουργείο, να προβεί στην πρόσληψη των διοριστέων εκπαιδευτικών του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ 2008, έτσι ώστε να μπει ένα τέλος στην ταλαιπωρία που υφίστανται οι ίδιοι και οι οικογένειές τους;

Απάντηση Υπουργείου