Προστασία χρηστών ιστοσελίδων από επικίνδυνες ιστοσελίδες

Προστασία χρηστών ιστοσελίδων από επικίνδυνες ιστοσελίδες

Αρ. Πρωτ. 9709/04.05.2010

Προς Υπουργούς:

- Προστασίας του Πολίτη

- Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

 

Ιδιαίτερα ανησυχητικές διαστάσεις έχουν λάβει οι ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης στο διαδίκτυο, καθώς το περιεχόμενό τους είναι άκρως επικίνδυνο, κυρίως για άτομα νεαρής ηλικίας. Ακόμη πιο ανησυχητικό, όμως, είναι το γεγονός που παρατηρείται σε ορισμένες χώρες και πρόσφατα στη γειτονική Ιταλία, με το τραγικό συμβάν της αυτοκτονίας ενός ανηλίκου, μετά από εγγραφή του σε ομάδα, του γνωστού σε όλους, Facebook.

Η ανυπαρξία ενός νομικού καθεστώτος, που θα αποτρέπει την πρόσβαση και τη συμμετοχή ανηλίκων σε ιστοχώρους, με απειλητικό για τη σωματική και πνευματική τους υγεία περιεχόμενο, οφείλει να προβληματίσει τα συναρμόδια Υπουργεία.

Είναι άμεση ανάγκη να εφαρμοστεί ένα πλαίσιο για την προστασία των χρηστών ιστοσελίδων, που θα διέπεται από ασφάλεια, ιδιαίτερα για τους ανήλικους που χρήζουν ειδικής προστασίας και  μέριμνας, εξαιτίας του νεαρού της ηλικίας τους. Οι ίδιοι δεν είναι σε θέση να αντιληφθούν τους κινδύνους που εγκυμονούν αυτές οι ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, επομένως η έκθεσή τους σε αυτές, είναι άκρως επικίνδυνες και πολλές φορές οδηγούν ακόμη και σε θάνατο. Προκειμένου να αποφευχθούν δυσάρεστα περιστατικά με θύματα νεαρά άτομα, οφείλουν τα συναρμόδια Υπουργεία να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα προστασίας.

Κατόπιν τούτων, ερωτώνται οι συναρμόδιοι Υπουργοί:

- Τι μέτρα προτίθενται να λάβουν τα συναρμόδια Υπουργεία έτσι ώστε να επέλθει η προστασία των χρηστών ιστοσελίδων από ιστοσελίδες με άκρως επικίνδυνο περιεχόμενο;

Απαντήσεις Υπουργείων