Έλεγχος και διευκρίνιση διαδικασιών αλλαγής ασφαλιστικών ταμείων

Έλεγχος και διευκρίνιση διαδικασιών αλλαγής ασφαλιστικών ταμείων

Αρ. Πρωτ. 9703/04.05.2010

Προς Υπουργό:

- Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

Ασαφείς φαίνεται να είναι οι διαδικασίες αλλαγής των ασφαλιστικών ταμείων των δικαιούχων ασφαλισμένων. Ενδεικτική είναι η περίπτωση κατά την οποία δικαιούχος έμμεσα ασφαλισμένη στον σύζυγό της, ασφαλισμένο του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ), υπέβαλε αίτηση διαγραφής από το ασφαλιστικό ταμείο του  ΙΚΑ ως έμμεσα ασφαλισμένη και αίτηση εγγραφής στα μητρώα ασφαλισμένων του κλάδου κύριας ασφάλισης αγροτών του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΟΓΑ).

Παρά το γεγονός ότι η δήλωση της αιτούσης προς τον ΟΓΑ όριζε ως ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης την 1η Ιανουαρίου 2010, ο ασφαλιστικός φορέας όρισε ημερομηνία ένταξης και έναρξης της ασφάλισης την 1η Ιανουαρίου 2008, ζητώντας αναδρομικά τις ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούν στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Πρόκειται, ωστόσο, για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα κατά το οποίο το ασφαλιστικό ταμείο του ΟΓΑ δεν παρείχε υπηρεσίες ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.

Επιπλέον, καθώς ο ασφαλιστικός φορέας ΟΓΑ ορίζει ως έναρξη της ασφάλισης την 01/01/2008, το ΙΚΑ ζητά από τον σύζυγο της ασφαλισμένης το επίδομα συζύγου που του παρείχε για τα έτη 2008-2009, κατά τα οποία η σύζυγος ήταν έμμεσα ασφαλισμένη στο δικό του ταμείο. Πρόκειται, ωστόσο, για ένα χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο εν λόγω ασφαλιζόμενος είχε καταβάλει κανονικά τις οικονομικές υποχρεώσεις-εισφορές προς τον ασφαλιστικό του φορέα το ΙΚΑ, είχε νόμιμα έμμεσα ασφαλισμένη τη σύζυγό του, κάτι εξάλλου που διευκρινίζεται και στην αίτηση αλλαγής ασφαλιστικού φορέα, καθώς στην αίτηση δηλώνεται  ως επιθυμητή ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης στον ΟΓΑ η 01/01/2010.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

- Για ποιους λόγους και με βάση ποιες διατάξεις τα ασφαλιστικά ταμεία -στη συγκεκριμένη περίπτωση ο ΟΓΑ- μπορεί και ορίζει την έναρξη της ασφάλισης αιτούντων διαφορετική ημερομηνία από την αναγραφόμενη στην αίτηση  και ζητά την αναδρομική καταβολή των εισφορών παλαιότερων ετών κατά τα οποία δεν παρείχε καμία ιατροφαρμακευτική περίθαλψη;

- Σε τι ενέργειες προβλέπεται να προβεί το αρμόδιο Υπουργείο, ώστε να ελεγχθούν οι διαδικασίες αλλαγής ασφαλιστικού ταμείου, αναφορικά με την ημερομηνία διαγραφής και εγγραφής και κατ' επέκταση των εισφορών που ζητά το εκάστοτε ταμείο είτε αναδρομικά είτε με την επιστροφή καταβεβλημένων εισφορών προς τους ασφαλισμένους δικαιούχους; 

Απάντηση Υπουργείου