Στον αέρα οι συντάξεις του προσωπικού της Ελληνικής Αγροφυλακής

Στον αέρα οι συντάξεις του προσωπικού της Ελληνικής Αγροφυλακής

Προς Υπουργό:

- Οικονομικών

Τέλος δεν έχει η ταλαιπωρία του αγρονομικού προσωπικού της Ελληνικής Αγροφυλακής, οι οποίοι έχοντας θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα, αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα με την απονομή της σύνταξής τους. Συγκεκριμένα, η ανασύσταση του σώματος της Ελληνικής Αγροφυλακής, που έγινε με το Νόμο 3585/2007, οδήγησε σε μετατάξεις σε οργανικές θέσεις αγρονομικού προσωπικού της Ελληνικής Αγροφυλακής. Μέρος των πολιτικών υπαλλήλων που μετατάχθηκαν στην εν λόγω υπηρεσία θεμελίωσε συνταξιοδοτικό δικαίωμα και υπέβαλε αίτηση απονομής σύνταξης στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών, στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Κατά την έκδοση, όμως των συνταξιοδοτικών πράξεων, διαπιστώθηκε, ότι ο χρόνος που διανύθηκε στην Ελληνική Αγροφυλακή δεν είχε υπολογισθεί ως συντάξιμος.

Σημειωτεόν, ότι το χρονικό διάστημα από την μετάταξη των υπαλλήλων στο σώμα έως και την αποχώρησή τους από αυτό, οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές παρακρατούνταν και καταβάλλονταν κανονικά, χωρίς το διάστημα αυτό να αναγνωρίζεται ως συντάξιμο. Είναι αντιληπτό, ότι το εν λόγω προσωπικό της Ελληνικής Αγροφυλακής, έχει υποστεί μια κατάφωρη αδικία. Σε αυτό, έρχεται να προστεθεί η πρωτοφανής αδιαφορία που επιδεικνύει το αρμόδιο Υπουργείο, καθώς αντί να ρυθμίσει και να αντιμετωπίσει άμεσα το συγκεκριμένο πρόβλημα, καταφεύγει σε μια ατέρμονη παραγωγή εγγράφων μεταξύ των υπηρεσιών του, που επιδεινώνει το βιοποριστικό πρόβλημα, που αντιμετωπίζει αυτή η ομάδα εργαζομένων.

Η κοινωνική ασφάλιση, αποτελεί το υπέρτατο αγαθό, που έχουν εξασφαλίσει οι εργαζόμενοι, αλλά η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, μαζί με την λαίλαπα των μέτρων που έλαβε, προσπαθεί να στερήσει από τους εργαζομένους το αυτονόητο αυτό δικαίωμα. Οφείλει το αρμόδιο Υπουργείο να σταματήσει τον εμπαιγμό αυτής της ομάδας εργαζομένων και να προχωρήσει επιτέλους στην επίλυση του προβλήματος με συνταξιοδοτική διάταξη για τον κλάδο της Ελληνικής Αγροφυλακής.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

- Πότε επιτέλους θα προωθήσει το αρμόδιο Υπουργείο, σχετική νομοθετική ρύθμιση, με συνταξιοδοτική διάταξη, έτσι ώστε να επιλυθεί το πρόβλημα που αντιμετωπίζει το αγρονομικό προσωπικό της Ελληνικής Αγροφυλακής και να μπει τέλος στην ταλαιπωρία που υφίστανται οι ίδιοι και οι οικογένειές τους;