Σοβαρές ελλείψεις στην αντιπλημμυρική προστασία του Νομού Θεσσαλονίκης

Σοβαρές ελλείψεις στην αντιπλημμυρική προστασία του Νομού Θεσσαλονίκης

Αρ. Πρωτ. 9155/22.4.2010

Προς Υπουργό:

- Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων

Τραγική είναι η κατάσταση στο νομό Θεσσαλονίκης, όσον αφορά στο θέμα της αντιπλημμυρικής προστασίας. Η αδιαφορία του αρμόδιου Υπουργείου έχει ως αποτέλεσμα να διογκώνονται υπάρχοντα προβλήματα και σε δυνατές νεροποντές το σκηνικό είναι σύνηθες, με την Θεσσαλονίκη να είναι πάντα πλημμυρισμένη. Οι υστερήσεις ως προς την αντιπλημμυρική προστασία του νομού είναι σημαντικές και αρκετές είναι οι περιοχές που αντιμετωπίζουν προβλήματα και κίνδυνο πλημμυρών και χρήζουν επεμβάσεων άμεσης προτεραιότητας. Η έλλειψη πιστώσεων και οι καθυστερήσεις ως προς τις χρηματοδοτήσεις, εμποδίζουν την εκτέλεση σημαντικών έργων, που είναι απαραίτητα, ακόμη και για το πολεοδομικό συγκρότημα. Πολλά από τα έργα άμεσης προτεραιότητας, όπως η διευθέτηση και ο καθορισμός χειμάρρων, η διαμόρφωση ρεμάτων κλπ. εκτελούνται με σημαντικές καθυστερήσεις.

Το αρμόδιο Υπουργείο φαίνεται, ότι δεν ενδιαφέρεται για την αντιπλημμυρική  θωράκιση της Θεσσαλονίκης, η οποία δεν είναι προστατευμένη και η ανάγκη για την επιτάχυνση των εργασιών είναι άμεση. Αρκεί μια νεροποντή για να μετατρέψει τους δρόμους σε λίμνες, επιδεινώνοντας τα προβλήματα των πολιτών. Οφείλει η ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου να προβεί άμεσα στην χρηματοδότηση των μελετών και των έργων με έγκαιρη έγκριση πιστώσεων, την ένταση του ρυθμού των εργολαβιών, καθώς σε διαφορετική περίπτωση τα προβλήματα θα πολλαπλασιαστούν, κυρίως στις περιοχές που εμφανίζουν έντονη οικιστική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

- Τι μέτρα προτίθεται να λάβει το αρμόδιο Υπουργείο, έτσι ώστε να θωρακιστεί ο Νομός Θεσσαλονίκης, ως προς την αντιπλημμυρική προστασία;

Απάντηση Υπουργείου