Με λουκέτο απειλείται η Σχολή Τυφλών Βορείου Ελλάδος

Με λουκέτο απειλείται η Σχολή Τυφλών Βορείου Ελλάδος

Αρ. Πρωτ. 9149/22.04.2010

Προς Υπουργό:

Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Λουκέτο κινδυνεύει να μπει στη Σχολή Τυφλών Βορείου Ελλάδος, λόγω της καταστροφικής και αδιέξοδης κατάστασης, που έχει περιέλθει η Σχολή. Η δυσχέρεια, που αντιμετωπίζει αυτός ο φορέας Προστασίας Τυφλών, έχει δημιουργήσει πλήθος προβλημάτων και εμποδίων στο έργο, το οποίο προσφέρει. Εάν συνεχιστεί η κατάσταση, στην οποία βρίσκεται η Σχολή, πολλές νέες γενιές τυφλών θα αντιμετωπίσουν οξυμένα προβλήματα σε τομείς της ζωής τους. Το ανησυχητικό σε αυτή την κατάσταση, είναι ότι οι οφειλές που έχει ο φορέας, προς τους εργαζόμενους και προς τους προμηθευτές είναι αρκετές. Συγκεκριμένα, εκκρεμεί η καταβολή ακόμη και των δώρων του Πάσχα προς τους εργαζόμενους.

Αποτέλεσμα της παραπάνω κατάστασης είναι η αναστολή των παρεχόμενων υπηρεσιών εκπαίδευσης και προστασίας προς τους τυφλούς. Επιπλέον η έκρυθμη οικονομική κατάσταση θίγει τους αποδέκτες των υπηρεσιών αυτών, υποβαθμίζοντας την υλοποίηση των σκοπών του ιδρύματος. Οφείλει το αρμόδιο Υπουργείο να επιδείξει την δέουσα μέριμνα για την σωτηρία της Σχολής Τυφλών, πριν να είναι αργά και απολέσει η Βόρεια Ελλάδα τον σημαντικό αυτό φορέα.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται η αρμόδια Υπουργός:

- Προτίθεται το αρμόδιο Υπουργείο να εξεύρει βιώσιμη λύση στο πρόβλημα που έχει ανακύψει με την Σχολή Τυφλών Βορείου Ελλάδος;

- Προγραμματίζει η ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου να συνεργασθεί με τον συγκεκριμένο φορέα, έτσι ώστε  να εξευρεθεί σύντομα λύση;

Απάντηση Υπουργείου