Λήψη μέτρων για τον περιορισμό των ελλειμμάτων του ΟΣΕ

Λήψη μέτρων για τον περιορισμό των ελλειμμάτων του ΟΣΕ

Αρ. Πρωτ. 9150/22.04.2010

Προς Υπουργό:

Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων

Σε δεινή θέση έχει περιέλθει ο ΟΣΕ, εξαιτίας των μεγάλων ελλειμμάτων που βαραίνουν τον Οργανισμό και τις θυγατρικές του εταιρείες. Τα προβλήματα που έχουν ανακύψει με τα τεράστια ελλείμματα, που παρουσιάζει ο ΟΣΕ, δημιουργούν αρκετές δυσκολίες και εμπόδια για την μελλοντική του εξυγίανση και ανάκαμψη. Συγκεκριμένα, ο Οργανισμός είναι η πιο προβληματική ΔΕΚΟ στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα χρέη του αγγίζουν τα 9 δισ. ευρώ, ενώ το τρέχον έτος, αναμένεται να αυξηθούν κατά 1 δισ. ευρώ. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 4% περίπου του ΑΕΠ της χώρας μας. Σε αυτό έρχεται να προστεθεί, το γεγονός, ότι σε ετήσια βάση τα ελλείμματα του ΟΣΕ αγγίζουν τα 800 εκατ. ευρώ.

Η παραπάνω κατάσταση έχει τις ρίζες της στο 1981, όταν η τότε Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ σταδιακά άρχισε την μείωση των επιχορηγήσεων, ενώ το 2002 η κατάσταση επιδεινώθηκε με την πλήρη κατάργηση της επιχορήγησης και την λύση μέσω τραπεζικού δανεισμού. Σε όλα αυτά, έρχεται να προστεθεί η υψηλή μισθοδοσία που έχει ο Οργανισμός, και τα πενιχρά έσοδα που διαθέτει, τα οποία δεν ξεπερνούν το 21% των λειτουργικών δαπανών. Το αρμόδιο Υπουργείο οφείλει άμεσα και επιτακτικά να αντιμετωπίσει την κατάσταση, καθώς δεν πρέπει να αγνοεί ότι ο ΟΣΕ, διαθέτει τεράστια ακίνητη περιουσία, η οποία παραμένει ανεκμετάλλευτη, εξαιτίας της κυβερνητικής αδράνειας.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

Τι μέτρα προτίθεται να λάβει το αρμόδιο Υπουργείο, έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν τα ελλείμματα και τα τεράστια προβλήματα  που εμφανίζει ο ΟΣΕ;

Απάντηση Υπουργείου