Ασαφές το ιδιοκτησιακό καθεστώς του Νοσοκομείου Ειδικών Παθήσεων Θεσσαλονίκης

Ασαφές το ιδιοκτησιακό καθεστώς του Νοσοκομείου Ειδικών Παθήσεων Θεσσαλονίκης

Αρ. Πρωτ. 9152/22.04.2010

Προς Υπουργό:

- Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Ασάφεια επικρατεί ως προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς, που διέπει το Νοσοκομείο Ειδικών Παθήσεων στη Θεσσαλονίκη. Η ασάφεια αυτή δημιουργεί προβλήματα στην ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου, τα οποία πολλές φορές είναι αξεπέραστα. Συγκεκριμένα, το κτίριο, όπου στεγάζεται το Νοσοκομείο Ειδικών Παθήσεων χτίστηκε το 1892, με σκοπό να στεγάσει μια ιταλική χριστιανική αδελφότητα. Την δεκαετία του '50 πέρασε στο ελληνικό κράτος, ως πολεμική αποζημίωση της Ιταλίας προς την Ελλάδα. Εδώ ακριβώς, εντοπίζεται και η ασάφεια του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, καθώς δεν είναι σίγουρο εάν η ιταλική κυβέρνηση το παρέδωσε ή όχι στην χώρα μας. Έκτοτε, η ιταλική πρεσβεία συνέχιζε να το διεκδικεί.

Αποτέλεσμα της παραπάνω κατάστασης είναι το γεγονός, ότι η ιταλική πρεσβεία δεν επιτρέπει την εκτέλεση εργασιών στο κτίριο. Έτσι, δεν είναι δυνατή η επέκτασή του, αλλά ούτε και η ανακαίνιση των χώρων του, με συνέπεια το Νοσοκομείο να μην παρέχει τις σωστές υπηρεσίες υγείας στους ασθενείς, όχι μόνο της Θεσσαλονίκης, αλλά γενικότερα της Βόρειας Ελλάδας. Η διοίκηση του Νοσοκομείου δεν μπορεί να προχωρήσει σε εργασίες στο κτίριο, έτσι ώστε να λειτουργεί με προδιαγραφές νοσοκομείου. Οφείλει η ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου να επιληφθεί του θέματος, έτσι ώστε άμεσα να αποσαφηνιστεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς του Νοσοκομείου Ειδικών Παθήσεων.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται η αρμόδια Υπουργός:

Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί το αρμόδιο Υπουργείο, έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος που εκκρεμεί στο Νοσοκομείο Ειδικών Παθήσεων;

Απάντηση Υπουργείου Μέρος Α' 

Απάντηση Υπουργείου Μέρος Β' 

Απάντηση Υπουργείου Μέρος Γ'