Ρόλος του Ελληνικού Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου μεσούσης της οικονομικής κρίσης

Ρόλος του Ελληνικού Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου μεσούσης της οικονομικής κρίσης

Αρ. Πρωτ. 9139/22.04.2010

Προς Υπουργούς:

- Οικονομίας κα. Λούκα Κατσέλη

- Αγροτικής Ανάπτυξης κα. Κατερίνα Μπατζελή

 

Κυρία Υπουργέ,

O Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε., που λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος με βάση τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και τελεί υπό την εποπτεία του κράτους, έχει σκοπό να υλοποιεί μία εθνική πολιτική εξαγωγών και εξωτερικού εμπορίου. Πιο συγκεκριμένα, αποστολή του οργανισμού είναι η προώθηση και ανάπτυξη κάθε είδους εξαγωγών αγαθών και υπηρεσιών, όπως και η υποστήριξη των υπαρχουσών και εν δυνάμει Ελληνικών παραγωγικών εξαγωγικών επιχειρήσεων.

Λαμβάνοντας υπόψη την αναπόφευκτη εισχώρηση στο έδαφος των πληγέντων χωρών βλαβερών ουσιών από την τέφρα του ηφαιστείου της νοτίου Ισλανδίας, η παραγωγή γεωργικών προϊόντων σε αυτές τις χώρες ενδεχομένως να έχει υποστεί μεγάλη ζημιά. Η Ελλάδα - και κατά συνέπεια η γεωργική μας παραγωγή - όπως εμφαίνεται με τους υποβαλλόμενους ευρωπαϊκούς χάρτες από τις εκτιμήσεις του αρμοδίου επιστημονικού οργανισμού της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας του Λονδίνου, που ήταν εντεταγμένο για την παρακολούθηση της τροχιάς της ηφαιστειακής τέφρας, δεν υπέστη καμία επιβάρυνση από αυτή την φυσική καταστροφή. Με βάση τα ανωτέρω και δεδομένης της οικονομικής κρίσης που πλήττει την χώρα μας, η Ελλάδα μπορεί να αξιοποιήσει το γεγονός αυτό με μεγαλύτερη εξαγωγή των εποχιακών γεωργικών προϊόντων μας και ειδικότερα στις πληγείσες περιοχές, προς όφελος της εθνικής μας οικονομίας.

Ερωτάσθε κ.κ. Υπουργοί:

- Πως δραστηριοποιείται ο Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου για μία αποτελεσματικότερη άμεση προώθηση γεωργικών μας προϊόντων, καθώς αναμένονται ελλείψεις στις αγορές της βόρειας, της κεντρικής και της δυτικής Ευρώπης;

- Ποιος είναι ο επιχειρησιακός σχεδιασμός του Οργανισμού για την επόμενη τριετία για την ουσιαστική τόνωση των εξαγωγικών επιχειρήσεων της Ελλάδας;

- Ποιες υπηρεσίες εξειδικευμένης πληροφόρησης και καθοδήγησης των επιχειρήσεων παρέχονται, ώστε κατά την διάρκεια τέτοιων κρίσεων, αυτές να αποδίδουν όσο το δυνατόν θετικό ισοζύγιο;

Απαντήσεις Υπουργείων 

 

Οι επερωτώντες βουλευτές

ΚΑΝΤΕΡΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΣΙΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΚΟΛΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΣΟΥΜΑΝΗ ΣΠΕΝΤΖΑ ΕΥΓΕΝΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΤΖΗΚΑΛΑΓΙΑΣ ΖΗΣΗΣ

ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΠΕΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΒΑΓΙΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΙΛΤΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ