Συνέχεια παρεμβάσεων για την εξαίρεση των απασχολούμενων σε παραδοσιακά επαγγέλματα και των ελευθέρων επαγγελματιών από την υποχρεωτική υπαγωγή στον ΟΑΕΕ σε περιοχές κάτω των 2.000 ή των 1000 κατοίκων

Συνέχεια παρεμβάσεων για την εξαίρεση των απασχολούμενων σε παραδοσιακά επαγγέλματα και των ελευθέρων επαγγελματιών από την υποχρεωτική υπαγωγή στον ΟΑΕΕ σε περιοχές κάτω των 2.000 ή των 1000 κατοίκων

Αρ. Πρωτ. 9116/21.4.2010

Προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης

- κ. Α. Λοβέρδο

Σε συνέχεια προηγούμενων παρεμβάσεών μας με αρ. Πρωτ. 2862/17/12/09 και 7748/19.03.2010, αλλά και σχετικού πορίσματος του Συνηγόρου του Καταναλωτή με ημερομηνία 23.3.2010, επισημαίνεται εκ νέου η ανάγκη εξαίρεσης των απασχολούμενων σε περιοχές των κάτω των 2.000 ή των 1000 κατοίκων από την υποχρεωτική τους υπαγωγή τους στον ΟΑΕΕ. Μάλιστα, απαντώντας με το υπ' αρθιμ. Φ.10035/30802/1487/8-1-2010 έγγραφό σας στην με αρ. Πρωτ. 2862/17/12/09 παρέμβασή μας σημειώσατε ότι «οι Υπηρεσίες του Υπουργείου είχαν ζητήσει από τις Υπηρεσίες του ΟΑΕΕ να συνεχιστεί η αναστολή εφαρμογής της Εγκυκλίου 99/1-12-2008 του Οργανισμού, σύμφωνα με την οποία οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ στις εν λόγω περιοχές υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ» και μας ενημερώνατε ότι «με το Α.Π.: ΔΙΑΣΓ/Φ9/36/111749/24-11-2009 έγγραφό του, ο ΟΑΕΕ ανέστειλε εκ νέου την εφαρμογή της εγκυκλίου 99/2008».

Ωστόσο, και αντίθετα από το πνεύμα της σωστής παρέμβασής σας, μέσα σε μία νύχτα, μεταφέρθηκαν με την εγκύκλιο υπ. αριθμ. 113 του ΟΑΕΕ, με ημερομηνία 24 Νοεμβρίου 2009, περίπου 70.000 ασφαλισμένοι από τον ΟΓΑ στον ΟΑΕΕ. Και τούτο, συνέβη σε αντίθεση με τις ρυθμίσεις του νόμου 3050 του 2002, ο οποίος προβλέπει ότι οι τσαγκάρηδες, ράφτες, ψιλικατζήδες, μικροέμποροι και μικροκαταστηματάρχες, βιοτέχνες και έμποροι, αλλά ακόμα και πιο σύγχρονοι επαγγελματίες (π.χ. λογιστές, έμποροι, καταστηματάρχες, μηχανικοί, κλπ.), που επέλεξαν να ζήσουν σε περιοχές κάτω των 2.000 ή των 1000 κατοίκων και ασκούσαν τη δραστηριότητά τους, υπάγονταν στον ΟΓΑ, όταν είχαν χαμηλά εισοδήματα. Η συγκεκριμένη ρύθμιση είχε ως στόχο να υπάρχουν κίνητρα εγκατάστασης και διαμονής για τους ελεύθερους επαγγελματίες σε ορεινές ή ακριτικές περιοχές της χώρας.

Τη λανθασμένη και μη σύννομη απόφαση της Διοίκησης του ΟΑΕΕ, η οποία και επιβραβεύτηκε δια της σιωπής και ανοχής του Υπουργείου σας, επισημαίνει και η Ανεξάρτητη Αρχή του Συνηγόρου του Καταναλωτή. Ειδικότερα, σε σχετικό πόρισμα που εξέδωσε για το θέμα, με ημερομηνία 23.3.2010, διαπιστώνει ότι «η Διοίκηση του ΟΑΕΕ αναρμοδίως και μη συννόμως τροποποίησε τη συγκεκριμένη ευνοϊκή για ορισμένους ελεύθερους επαγγελματίες κοινωνικοασφαλιστική ρύθμιση», ενώ χαρακτήρισε «βάσιμες τις διαμαρτυρίες των πολιτών». Μάλιστα, ο Συνήγορος του Πολίτη απέστειλε και έγγραφο στο Διοικητή του ΟΑΕΕ και πορισματική επιστολή προς τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, προτείνοντας την άμεση ανάκληση της υπ. αριθμ. 113/2009 εγκυκλίου. Δυστυχώς, το δίκαιο αίτημα ημών, των χιλιάδων επαγγελματιών και της Ανεξάρτητης Αρχής, παραμένει έως σήμερα ανικανοποίητο.

Δεδομένο είναι ότι στη συντριπτική τους πλειονότητα, οι ασκούντες παραδοσιακά επαγγέλματα και οι μικροέμποροι στις περιφέρειες της χώρας, δυσκολεύονται ιδιαιτέρως να καταβάλλουν στο ακέραιο τις εισφορές τους στο νέο ταμείο λόγω του χαμηλού τους εισοδήματος. Ως εκ τούτου, βάσει του ν. 3050/2002, είναι κρίσιμο να ισχύσει η εξαίρεση των εν λόγω παραδοσιακών επαγγελματιών και μικροεμπόρων από την υποχρεωτική τους υπαγωγή και ασφάλιση στον ΟΑΕΕ, καθώς οι τελευταίοι αντιμετωπίζουν ήδη έντονα οικονομικά προβλήματα και σε αρκετές περιπτώσεις κινδυνεύουν να κλείσουν ή κλείνουν τις επιχειρήσεις τους. Στο πλαίσιο αυτό, και ιδιαιτέρως για την υποστήριξη των μικρομεσαίων και των χαμηλόμισθων, τη μετρίαση των αρνητικών επιπτώσεων της παρούσας δύσκολης οικονομικής συγκυρίας, αλλά και των επίπονων οικονομικών και φορολογικών μέτρων που έλαβε η κυβέρνηση, κρίνεται σημαντική η εξαίρεση των εν λόγω επαγγελματιών από την υποχρεωτική καταβολή εισφοράς στον ΟΑΕΕ, καθώς παλιότερα οι τελευταίοι δεν κατέβαλαν σχετική εισφορά στο ΤΕΒΕ, και είναι επιτακτική η εκ νέου υπαγωγή τους στον ΟΓΑ, κατά το γράμμα του νόμου 3050 του 2002.

Κατόπιν των ανωτέρω και δεδομένου ότι «το μείζον αυτό θέμα αποτελεί ήδη αντικείμενο μελέτης του Υπουργείου, οι υπηρεσίες του οποίου εξετάζουν, λαμβάνοντας υπόψη τα προβλήματα που έχουν ανακύψει μέχρι σήμερα, τις σχετικές εισηγήσεις των ασφαλιστικών φορέων και τις προτάσεις των επαγγελματικών φορέων των ασφαλισμένων», όπως σημειώνετε στο υπ' αρθιμ. Φ.10035/30802/1487/8-1-2010 απαντητικό έγγραφό σας,

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

- Προτίθεται η κυβέρνηση να αναθεωρήσει την ομολογουμένως λανθασμένη απόφαση της Διοίκησης του ΟΑΕΕ, όπως διαβεβαιώνει και η Ανεξάρτητη Αρχή του Συνηγόρου του Καταναλωτή, για την υποχρεωτική υπαγωγή των ελευθέρων επαγγελματιών και των ασκούντων παραδοσιακά επαγγέλματα σε περιοχές κάτω των 2.000 ή των 1000 κατοίκων και να επαναφέρει στην ασφάλιση αυτών στον ΟΓΑ, όπως ορίζει και ο νόμος 3050 του 2002 και να προχωρήσει στην άμεση ανάκληση της υπ. αριθμ. 113/2009 εγκυκλίου;

Απάντηση Υπουργείου

 

Οι ερωτώντες Βουλευτές

 

1.      Λευτέρης Αυγενάκης

2.      Θεόδωρος Καράογλου

3.      Μιχάλης Μπεκίρης

4.      Κων/νος Παπασιώζος

5.      Μιχάλης Γιαννάκης

6.      Νίκος Καντερές

7.      Γιώργος Βλάχος

8.      Ευγενία Τσουμάνη - Σπέντζα

9.      Γιώργος Βαγιωνάς

10. Γιώργος Κασαπίδης

11. Ιωάννης Ανδριανός

12. Δημήτρης Τσουμάνης

13. Κώστας Κιλτίδης

14. Κων/νος Τσιάρας

15. Θεόφιλος Λεονταρίδης

16. Μαρία Κόλλια

17. Ευστάθιος Κωνσταντινίδης

18. Μιχάλης Παπαδόπουλος