Λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ανεργίας των ανώτερων εξειδικευμένων στελεχών

Λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ανεργίας των ανώτερων εξειδικευμένων στελεχών

Αρ. Πρωτ. 4333/13.01.2010

Προς Υπουργό:

- Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης

Η οικονομική κρίση που πλήττει τόσο τη χώρα μας όσο και την παγκόσμια οικονομία, έχει άμεσο αντίκτυπο και επιφέρει αλλαγές στην αγορά εργασίας. Πανελλήνια έρευνα που ολοκληρώθηκε τον περασμένο Οκτώβριο, καταγράφει τις αλλαγές που έχουν σημειωθεί, τόσο όσον αφορά στην ανεργία, όσο και τις αλλαγές στη στελέχωση των επιχειρήσεων και των εταιρειών. Τα αποτελέσματα της έρευνας καταδεικνύουν σημαντική μείωση υπαλλήλων, αλλά και ανώτερων διευθυντικών στελεχών σε επιχειρήσεις και εταιρείες.

Τα χαρακτηριστικά της κρίσης, όπως αποτυπώνονται από την έρευνα που εκπονήθηκε σε πανελλαδικό επίπεδο, ξεπερνούν τον πρωτογενή τομέα παραγωγής, τον κλάδο της βιοτεχνίας και της μεταποίησης και επηρεάζουν τις επιχειρήσεις και τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών.

Στην ευρύτερη περιοχή της βορείου Ελλάδας και πιο συγκεκριμένα στην πόλη της Θεσσαλονίκης, σημειώθηκε αύξηση των απολύσεων και μείωση της ζήτησης στελεχών.  Σε σύγκριση με το έτος 2008, το 2009 σημειώθηκε μείωση 30% - 40% όσον αφορά στη ζήτηση στελεχών σε επιχειρήσεις. Ποσοστό που αυξάνεται ακόμα περισσότερο στην ευρύτερη περιοχή της Μακεδονίας. Απόρροια των επιπτώσεων αυτών στην αγορά εργασίας, είναι ο μεγάλος αριθμός υψηλόβαθμων διοικητικών στελεχών, που παραμένουν εκτός αγοράς εργασίας για μεγάλα χρονικά διαστήματα που ξεπερνούν και τους έξι μήνες.

Ο συνεχώς αυξανόμενος αριθμός των ήδη ανέργων, τόσο σε εργατικό δυναμικό όσο και σε διοικητικά στελέχη επιχειρήσεων, σε συνδυασμό με το κλείσιμο επιχειρήσεων, δημιουργούν συνθήκες μακροχρόνιας ανεργίας στην ευρύτερη περιοχή του νομού Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα μάλιστα με τα στοιχεία της έρευνας, η ανεργία πλήττει κυρίως τις γυναίκες, ενώ ηλικιακά αφορά στο εργατικό δυναμικό μεταξύ 26-35 ετών, ενώ πλήττονται κυρίως οι κλάδοι της διοικητικής υποστήριξης, των χρηματοοικονομικών και των υψηλόβαθμων διευθυντικών στελεχών.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

- Τι μέτρα προβλέπεται να λάβει το αρμόδιο Υπουργείο προκειμένου να περιοριστούν τα προβλήματα ανεργίας  σε διοικητικά στελέχη στην αγορά εργασίας της Θεσσαλονίκης και να αξιοποιηθεί το εργατικό δυναμικό ανώτερων στελεχών που διαθέτουν πείρα και εξειδίκευση;

Απάντηση Υπουργείου