Ενίσχυση των ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης

Ενίσχυση των ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης

Αρ. Πρωτ. 4332/13.01.2010

Προς Υπουργό:

- Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

 

Τη στιγμή που σε διεθνές επίπεδο ένα ασθενοφόρο αντιστοιχεί σε 25.000 κατοίκους, το ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης διαθέτει μόλις 25 ασθενοφόρα και μόλις 200 άτομα προσωπικό, για τις ανάγκες όλου του νομού Θεσσαλονίκης . Οι αριθμοί αυτοί είναι σαφώς ανεπαρκείς για να καλύψουν τις ανάγκες των πολιτών σε όλο το νομό, όταν σε μία μόλις ημέρα, το ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης δέχεται περισσότερες από 400 κλήσεις μόνο για επείγοντα περιστατικά.

Το πρόβλημα γίνεται ακόμα μεγαλύτερο, καθώς τα ιδιωτικά νοσοκομειακά ιδρύματα του νομού δεν διαθέτουν - παρά το γεγονός ότι υποχρεούνται - δικά τους ασθενοφόρα, με αποτέλεσμα να επιβαρύνεται το ΕΚΑΒ τη μεταφορά ασθενών. Δυστυχώς, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έφτασε με καθυστέρηση σε ασθενείς, όχι από ολιγωρία, αλλά από μεταφορά άλλων ασθενών σε νοσοκομεία, λόγω έλλειψης επαρκούς αριθμού ασθενοφόρων στο ΕΚΑΒ  Θεσσαλονίκης, ενώ παράλληλα είναι σε όλους γνωστό ότι οι αποστάσεις μέσα στο νομό είναι μεγάλες.

Επίσης, για την συντήρηση και επισκευή των 25 ασθενοφόρων, που είναι πολύτιμα για τους κατοίκους του νομού, υπάρχουν μόλις τρεις μηχανικοί στα συνεργεία του ΕΚΑΒ.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται η αρμόδια Υπουργός:

- Σε τι ενέργειες προβλέπεται να προβεί το αρμόδιο Υπουργείο για την άμεση διάθεση περισσότερων ασθενοφόρων στο ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται με ασφάλεια και έγκυρα στις αυξημένες ανάγκες των πολιτών του νομού Θεσσαλονίκης;

- Προβλέπεται να εξετάσει το αρμόδιο Υπουργείο εάν τα ιδιωτικά νοσοκομειακά ιδρύματα του νομού Θεσσαλονίκης διαθέτουν ασθενοφόρα, όπως προβλέπεται από τον νόμο, και σε  τι ενέργειες προβλέπεται να προβεί εάν δεν πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις;

Απάντηση Υπουργείου