Μέτρα προστασίας πανεπιστημιακών ιδρυμάτων από βανδαλισμούς

Μέτρα προστασίας πανεπιστημιακών ιδρυμάτων από βανδαλισμούς

Αρ. Πρωτ. 4335/13.01.2010

Προς Υπουργούς:

- Προστασίας του Πολίτη

- Παιδείας, Δια βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων

- Δικαιοσύνη, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

 

Κάθε χρόνο με αφορμή διάφορες επετείους, γεγονότα, εκδηλώσεις ή και χωρίς αφορμή, δημιουργείται κλίμα ανασφάλειας και ανησυχίας  στην πανεπιστημιακή κοινότητα  της χώρας, από  επεισόδια και  βανδαλισμούς που λαμβάνουν χώρα από ανεξέλεγκτες ομάδες περιθωριακών στοιχείων, που τις περισσότερες φορές δεν έχουν καμία σχέση με το φοιτητικό χώρο. Δυστυχώς, ούτε η προηγούμενη χρονιά δεν αποτέλεσε εξαίρεση. Για άλλη μια χρονιά, τα πανεπιστημιακά ιδρύματα έγιναν στόχος κακοποιών στοιχείων και βανδαλισμών, με αποτέλεσμα την εκτεταμένη πρόκληση ζημιών,  το κόστος αποκατάστασης των οποίων φυσικά επιβαρύνει το κοινωνικό σύνολο.  Πέρα όμως από τις υλικές φθορές των κτιρίων και των εγκαταστάσεων, μείζονος σημασίας είναι η καταστροφή εργασιών, μελετών των φοιτητών

Προκειμένου να αποκατασταθούν οι ζημιές, οι σχολές, τα πανεπιστημιακά τμήματα, τα εργαστήρια, που έχουν υποστεί ζημιές από τους βανδαλισμούς, κλείνουν για αρκετά σημαντικό διάστημα, γεγονός που δημιουργεί προβλήματα στην εκπαιδευτική διαδικασία, λειτουργεί ανασταλτικά στην ομαλή διεξαγωγή των εργαστηριακών διδακτικών ωρών.  

Παρά το γεγονός ότι από το νόμο προβλέπεται η παρέμβαση αστυνομικών δυνάμεων στον χώρο του πανεπιστημίου όταν σημειώνονται αξιόποινες πράξεις, φυσικά μετά από εισαγγελική παρέμβαση, στην πράξη δεν έχει εφαρμοσθεί το μέτρο για την προστασία του χώρου των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της χώρας, από περιθωριακές ομάδες που δεν έχουν καμία σχέση με την πανεπιστημιακή κοινότητα.

Κατόπιν τούτων, ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

- Σκοπεύει το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας - Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, ενδεχόμενα προχωρώντας και στην πρόσληψη φυλάκων για την προστασία της πανεπιστημιακής περιουσίας από επιθέσεις;

- Σε τι ενέργειες προβλέπεται να προβούν τα αρμόδια Υπουργεία προκειμένου να προλαμβάνεται στο μέλλον η πρόκληση τέτοιου είδους καταστροφών στα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας;

Απαντήσεις Υπουργείων