Οι κλασικές σπουδές στα Ευρωπαϊκά προγράμματα

Οι κλασικές σπουδές στα Ευρωπαϊκά προγράμματα

Προς Υπουργούς:

- Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων

- Πολιτισμού & Τουρισμού

Η χώρα μας διαθέτοντας έναν θησαυρό πολιτιστικών προϊόντων και γλωσσικών επιτευγμάτων μνημονεύεται από τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως  μητέρα των πολιτισμών και κοιτίδα των κλασικών σπουδών. Η άκρως επαινετική αυτή αναφορά για την χώρα μας οφείλει να συνοδευτεί από ουσιαστικές ενέργειες και δράσεις, που θα αναδεικνύουν συνεχώς την πολιτιστική της προσφορά.

Τελευταία δημοσιεύματα του τύπου, αναφέρουν ότι παρατηρείται μεγάλη αύξηση του ποσοστού των μαθητών και φοιτητών που ενδιαφέρονται και προχωρούν στην εκμάθηση κλασικών γλωσσών, αλλά και αρχαίας και μεσαιωνικής ιστορίας. Όμως, παρόλα αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί μόνο την ανάπτυξη των γλωσσικών γνώσεων που αφορούν τις πέντε επίσημες ευρωπαϊκές γλώσσες, χωρίς την παράλληλη δυνατότητα γνώσεων των κλασικών γλωσσών (λατινικών και αρχαίων ελληνικών). Στα πλαίσια των προγραμμάτων που προωθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως του προγράμματος «Πολιτισμός», αλλά και της χρήσης των νέων τεχνολογιών, μπορούν να επιτευχθούν πολλές δράσεις που σαν στόχο θα έχουν την ενίσχυση των κλασικών σπουδών.

Κατόπιν τούτων, ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

- Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν προκειμένου να ενθαρρυνθεί και να αναπτυχθεί  ο τομέας των σπουδών των κλασικών γλωσσών, αλλά και της φιλολογίας και της ιστορίας, στα πλαίσια της Ε.Ε. και των προγραμμάτων αυτής;