Υλοποίηση του προγράμματος "Άθληση για όλους"

Υλοποίηση του προγράμματος "Άθληση για όλους"

Αρ. Πρωτ. 4132/12.01.2010

 

Προς Υπουργό:

- Πολιτισμού και Τουρισμού

 

Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού υλοποιεί τα τελευταία χρόνια τα ειδικά προγράμματα «Άθληση για όλους», που ξεκινούν κάθε φθινόπωρο με την έναρξη της σχολικής χρονιάς.  Τα προγράμματα αυτά έχουν στόχο την καλλιέργεια της αθλητικής συνείδησης των πολιτών, την αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου παιδιών και ενηλίκων, καθώς και τη στήριξη ειδικών κοινωνικών ομάδων μέσω του αθλητισμού. Τα ειδικά τμήματα λειτουργούν στις δημοτικές επιχειρήσεις, σε κέντρα απεξάρτησης και σωφρονιστικά ιδρύματα, στα ΚΑΠΗ. 

Για την υλοποίηση των προγραμμάτων για το έτος που πέρασε προσελήφθηκαν περίπου 900 πτυχιούχοι φυσικής αγωγής με συμβάσεις ορισμένου χρόνου (8 μηνών). Το ωράριο απασχόλησης του εκάστοτε συμβασιούχου εκπαιδευτικού δεν ξεπερνούσε τις 30 ώρες απασχόλησης την εβδομάδα, ενώ η ωριαία αποζημίωσή τους κυμαίνεται από 7,04€ έως 7,92€ συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων κρατήσεων.

Παρά το γεγονός ότι το εν λόγω πρόγραμμα έχει λήξει από τις 17 Ιουλίου 2009, η νέα προκήρυξη δεν έχει εκδοθεί, γεγονός που καθιστά άνεργους τους εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν και να εργασθούν στο πρόγραμμα, καθώς η σύμβασή τους -εάν και όταν υπογραφεί- δεν τους επιτρέπει να απασχολούνται σε άλλη εργασία.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

-  Προβλέπεται να συνεχίσει η νέα πολιτική ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου την υλοποίηση των προγραμμάτων «Άθληση για όλους»; Και αν ναι, πότε προβλέπεται να δημοσιευθεί η νέα προκήρυξη των προγραμμάτων;

 

Απάντηση Υπουργείου