Πολιτική πρόνοιας για τους συμβασιούχους του πρώην Δημόσιου Εθνικού Αερομεταφορέα

Πολιτική πρόνοιας για τους συμβασιούχους του πρώην Δημόσιου Εθνικού Αερομεταφορέα

Προς Υπουργούς:

- Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης

- Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων

 

Οι αλλαγές που έχουν σημειωθεί στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της πρώην Ολυμπιακής Αεροπορίας και νυν Olympic Air, δημιουργούν αίσθημα εργασιακής ανασφάλειας στους εργαζομένους που κάλυπταν ακόμα και επί δεκαπέντε συναπτά έτη πάγιες και διαρκείς ανάγκες του Δημόσιου Εθνικού Αερομεταφορέα με εναλλασσόμενες οκτάμηνες συμβάσεις εργασίας.

Η νέα εταιρεία μετά την ιδιωτικοποίησή της προχώρησε σε στελέχωση του αερομεταφορέα,  με κριτήριο την ασυνέχεια των εργασιακών δικαιωμάτων των συμβασιούχων που εργάζονταν στον Δημόσιο Εθνικό Αερομεταφορέα, με αποτέλεσμα οι πρώην συμβασιούχοι εργαζόμενοι να μείνουν άνεργοι, με μόνο εφόδιο την ενδεχόμενη μοριοδότησή τους σε κάποιον μελλοντικό διαγωνισμό του δημοσίου. Ωστόσο, εμπόδιο στην υλοποίηση του μέτρου μοριοδότησης στέκονται τα μέτρα προσαρμογής στα κριτήρια Δημοσιονομικής Σταθερότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Σύμφωνα με τον Ν.3717/08 (ΦΕΚ 4239), αλλά και με την τροποποίησή του με πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 181/16-09-09) προβλέπεται για το προσωπικό που έχει απολυθεί από την πρώην Ο.Α., είτε η συνταξιοδότηση των εργαζομένων με κίνητρα, είτε η μετάταξή τους σε άλλους φορείς του δημοσίου.

Κατόπιν τούτων, ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

- Προβλέπεται τα αρμόδια Υπουργεία να εξετάσουν το ενδεχόμενο τροποποίησης της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, ώστε να  ληφθούν μέτρα πρόνοιας και για τους συμβασιούχους που εργάζονταν στον πρώην εθνικό αερομεταφορέα;