Μονιμοποίηση εργαζομένων ΑΜΕΑ στους ΟΤΑ

Μονιμοποίηση εργαζομένων ΑΜΕΑ στους ΟΤΑ

Αρ. Πρωτ. 4127/12.01.2010

Προς Υπουργούς:

- Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

- Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης

 

Στο σύνολο σχεδόν των ΟΤΑ της χώρας απασχολούνται Άτομα με Ειδικές Ανάγκες, μέσω του προγράμματος Απασχόλησης Νέων Θέσεων Εργασίας του ΟΑΕΔ. Τα άτομα αυτά προσφέρουν τις υπηρεσίες τους αποτελεσματικά και υπεύθυνα, εξυπηρετώντας τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. Η αναπηρία που αντιμετωπίζουν δεν αποτελεί εμπόδιο, ούτε παρακωλύει το ενδιαφέρον τους στην εργασία. Αντίθετα οι θέσεις ευθύνης που υπηρετούν καθιστούν απαραίτητη την ύπαρξή τους, καλύπτοντας οργανικές θέσεις και εξυπηρετώντας πάγιες και διαρκείς ανάγκες.

Στη δημοκρατικά οργανωμένη κοινωνία, στην οποία ζούμε, η καταπολέμηση διακρίσεων και ανισοτήτων είναι ζήτημα καίριας σημασίας και καθήκον κάθε ευνομούμενης πολιτείας. Συνεπώς, υποχρέωση των κρατικών φορέων είναι η εξασφάλιση της επαγγελματικής ένταξης και η ενεργή συμμετοχή των ατόμων αυτών στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Ως εκ τούτου η ενσωμάτωσή τους μέσω της μονιμοποίησής τους στην κρατική μηχανή είναι επιβεβλημένη και θα αποτελεί απόδειξη κοινωνικής ευαισθησίας από τη νέα Κυβέρνηση της χώρας.

Κατόπιν τούτων, ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

- Προτίθενται να προχωρήσουν στην μονιμοποίηση των εν λόγω εργαζομένων στους φορείς που απασχολούνται;

- Είναι στις προτεραιότητες των συναρμόδιων Υπουργείων η συνέχιση του συγκεκριμένου προγράμματος του ΟΑΕΔ και ειδικά για τα άτομα αυτά;

Απαντήσεις Υπουργείων