Απαγόρευση χρήσης ηλεκτρονικών παιδικών παιχνιδιών βίας

Απαγόρευση χρήσης ηλεκτρονικών παιδικών παιχνιδιών βίας

Αρ. Πρωτ. 4124/12.01.2010

Προς Υπουργούς:

- Προστασίας του Πολίτη

- Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Ανησυχητικές διαστάσεις έχει πάρει  το φαινόμενο βίας μεταξύ ανηλίκων. Δεν είναι λίγα τα περιστατικά συμπλοκής ανήλικων παιδιών σε σχολικά συγκροτήματα, σε σπίτια, σε γειτονιές, πολλές φορές με τραγικές συνέπειες. Τα πρότυπα που αποκτούν τα παιδιά αυτά κινούνται σε διαφορετικά πλαίσια από τα πρότυπα που μεταφέρουν οι οικογένειές τους. Δυστυχώς τις περισσότερες φορές αυτά δημιουργούνται από την χρήση ηλεκτρονικών παιχνιδιών που απευθύνονται στα παιδιά.

Το ανησυχητικό όμως είναι, ότι οι θεματικές αυτών των παιχνιδιών αφορούν την βία  και παιχνίδια βίας. Στην χώρα μας έχουν κατακλύσει την αγορά ηλεκτρονικά παιδικά παιχνίδια που η επικινδυνότητά τους είναι μεγάλη, καθώς ασκούν αρνητική επιρροή στα παιδιά. Ως εκ τούτου, ο ψυχικός κόσμος των παιδιών αυτών επηρεάζεται και διαμορφώνεται βασιζόμενος σε αρνητικές παραμέτρους, χωρίς πολλές φορές να αντιλαμβανόμαστε την κρισιμότητα της κατάστασης.

Κατόπιν τούτων, ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

- Τι μέτρα προτίθενται να λάβουν τα συναρμόδια Υπουργεία έτσι ώστε να μπει φραγμός στα ηλεκτρονικά παιδικά παιχνίδια βίας που απευθύνονται στα παιδιά;

- Πώς σκοπεύουν οι αρμόδιοι Υπουργοί να αντιμετωπίσουν τα φαινόμενα βίας που παρατηρούνται μεταξύ μικρών παιδιών;

  Απαντήσεις Υπουργείων