Εφάπαξ βοήθημα στους ΕΜΘ

Εφάπαξ βοήθημα στους ΕΜΘ

Αρ. Πρωτ. 7613/09.04.2012

Προς Υπουργό:

- Εθνικής Άμυνας

Σημαντικό πρόβλημα αντιμετωπίζει ένα τμήμα του στρατεύματος, οι Εθελοντές Μακράς Θητείας με διπλά συντάξιμα έτη. Συγκεκριμένα στο στράτευμα υπάρχουν μερικές ειδικότητες με μεγάλο βαθμό επικινδυνότητας, όπως ναρκαλιευτές, αλεξιπτωτιστές, ιπτάμενοι και δύτες. Αυτές οι ειδικότητες σύμφωνα με το νόμο γράφουν διπλά συντάξιμα εξάμηνα, πληρώνοντας διπλές εισφορές και δικαιούνται σύνταξη νωρίτερα, διότι συμπληρώνουν τα απαιτούμενα 35+ έτη στο μισό χρόνο από τους άλλους. Ο νόμος ακόμη ορίζει, ότι δεν έχουν τη δυνατότητα αποστρατείας πριν τα 20 πραγματικά έτη.

Μάλιστα υπάρχουν περιπτώσεις, όπου ορισμένοι αποστρατεύθηκαν με 39 συντάξιμα έχοντας 20,5 πραγματικά έτη. Σύμφωνα, με τη διάταξη της παρ.3 του άρθρου 11 του Ν.2936/2001 ορίζεται, ότι «το δικαίωμα λήψης εφάπαξ βοηθήματος για τους ΕΜΘ από τα ταμεία αλληλοβοηθείας θεμελιώνεται μετά τη συμπλήρωση 25 ετών πραγματικής υπηρεσίας». Αποτέλεσμα είναι οι παραπάνω ειδικότητες να μη δικαιούνται εφάπαξ, ενώ δικαιούνται πλήρη σύνταξη. Σημειωτέον, ότι τα διπλά συντάξιμα έτη δεν είναι πλασματικά, αλλά λογίζονται ως πραγματικά, σύμφωνα με τον κώδικα πολιτικών και στρατιωτικών συντάξεων. Δηλαδή, ΕΜΘ με 25 έτη σε γραφείο και 25 συντάξιμα δικαιούται εφάπαξ, ενώ ο ΕΜΘ με 24 έτη εργαζόμενος σε ναρκοπέδιο και 40+ συντάξιμα δεν δικαιούται. Όλες οι άλλες ειδικότητες δεν έχουν κάποιο πρόβλημα, σχετικά με το εφάπαξ, διότι δεν μπορούν να αποστρατευθούν πριν τα 25 πραγματικά χρόνια. Στην ουσία, τιμωρούνται οι ΕΜΘ, που καθημερινά κινδύνευαν τη ζωή τους, διότι όλες οι άλλες κατηγορίες ΕΜΘ (μόνιμοι εξ ανακατατάξεως κτλ.) δικαιούνται εφάπαξ με τη συμπλήρωση 10 ετών. Το παραπάνω πρόβλημα προέκυψε εντός του 2010, διότι έως τότε ο Ειδικός Λογαριασμός Αλληλοβοηθείας Στρατού (ΕΛΟΑΣ) δεν είχε αντιληφθεί την ισχύ του Ν.2936/2001. Έτσι, όσοι αποστρατεύθηκαν πριν το 2010 έλαβαν κανονικά το εφάπαξ βοήθημα. Η τροποποίηση του σχετικού νόμου υπάρχει από το 2011 στο αρμόδιο Υπουργείο, αλλά οι πολιτικές εξελίξεις την ανέβαλαν.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

- Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί η ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το παραπάνω ζήτημα και όσοι ΕΜΘ δικαιούνται αποστρατείας-σύνταξης να δικαιούνται και εφάπαξ βοήθημα;