Σε μαρασμό οδηγούνται τα Αθλητικά Κέντρα της Θεσσαλονίκης

Σε μαρασμό οδηγούνται τα Αθλητικά Κέντρα της Θεσσαλονίκης

Αρ. Πρωτ. 7448/04.04.2012

Προς Υπουργό:

- Πολιτισμού & Τουρισμού

Σε αδιέξοδο βρίσκονται τα Αθλητικά Κέντρα της Θεσσαλονίκης, μετά από τη μειωμένη επιχορήγηση από το αρμόδιο Υπουργείο. Το ΝΠΔΔ «Εθνικά Αθλητικά Κέντρα Θεσσαλονίκης», προήλθε από την κατάργηση και τη συγχώνευση των ΝΔΠΠ Αλεξάνδρειο Αθλητικό Μέλαθρο, Ε.Γ. Μίκρας, Ναυταθλητικό Αθλητικό Κέντρο και Περιφερειακό Αθλητικό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Οι προσπάθειες για την εξεύρεση πόρων είναι τεράστιες, καθώς το κόστος λειτουργίας των εγκαταστάσεων δεν αφήνει μεγάλα περιθώρια. Μάλιστα, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές που κληρονόμησε ο νεοσύστατος φορέας ήταν υψηλές και αφορούσαν οφειλές προς τη ΔΕΗ, την ΕΥΑΘ και την ΕΠΑ.

Με μια γρήγορη ανάλυση το ποσό που απαιτείται για την κάλυψη των βασικών αναγκών των Αθλητικών Κέντρων, αγγίζει τα 5  εκατ. ευρώ. Εάν λάβουμε υπόψη, ότι η επιχορήγηση του αρμόδιου Υπουργείου είναι της τάξης των 2 εκατ. ευρώ, αντιλαμβανόμαστε την ανεπάρκεια των χρημάτων και τα τεράστια προβλήματα, που θα προκύψουν στην ομαλή και εύρυθμη λειτουργία των αθλητικών κέντρων. Οφείλει το αρμόδιο Υπουργείο να ενεργήσει άμεσα, έτσι ώστε να μην οδηγηθούν οι αθλητικές εγκαταστάσεις της πόλη, που φιλοξενούν εκατοντάδες αθλούμενους, σε αναστολή λειτουργίας.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

- Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί η ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου, προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα σωρευμένα προβλήματα των αθλητικών κέντρων της Θεσσαλονίκης, εξαιτίας της μειωμένης επιχορήγησης;