Προσθήκη κτιρίων στις περιοχές αμιγούς κατοικίας

Προσθήκη κτιρίων στις περιοχές αμιγούς κατοικίας

Αρ. Πρωτ. 7447/04.04.2012

Προς Υπουργό:

- Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής

Στο Σχέδιο του ΠΔ «Κατηγορίες και περιεχόμενο χρήσεων γης» αναφέρονται οι χρήσεις γης (ή χώρων) που επιβάλλονται ή επιτρέπονται από τα χωροταξικά πλαίσια και τον χωρικό και πολεοδομικό σχεδιασμό. Συγκεκριμένα, στο άρθρο 3 ορίζονται οι περιοχές αμιγούς κατοικίας, στις οποίες εκτός της χρήσης κατοικίας, επιτρέπονται και οι εξής χώροι: κοινωνική πρόνοια, εκπαίδευση προσχολική, πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια, μικρές αθλητικές εγκαταστάσεις, πολιτιστικές εγκαταστάσεις τοπικής σημασίας, θρησκευτικοί χώροι τοπικής σημασίας κ.α.

Ενώ το συγκεκριμένο άρθρο δίνει το δικαίωμα ίδρυσης βρεφονηπιακών παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείων, σχολικών συγκροτημάτων δημοτικού,  γυμνασίου και λυκείου δεν δίνει το δικαίωμα τις ίδρυσης κτιρίων ειδικής εκπαίδευσης, όπως φροντιστήρια, ωδεία, σχολές χορού κ.α. Δεν είναι δυνατόν στο άρθρο 3 και συγκεκριμένα στην παράγραφο 2, όπου ορίζονται χρήσεις προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, να μην περιλαμβάνονται τα κτίρια ειδικής εκπαίδευσης. Οφείλει το αρμόδιο Υπουργείο να προβεί σε σχετική ρύθμιση, έτσι ώστε να περιληφθούν τα κτίρια ειδικής εκπαίδευσης στις περιοχές αμιγούς κατοικίας.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

- Προτίθεται η ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου να ενσωματώσει τα κτίρια ειδικής εκπαίδευσης στις περιοχές αμιγούς κατοικίας;