Οφειλές του δημοσίου προς τις αναπνευστικές εταιρείες

Οφειλές του δημοσίου προς τις αναπνευστικές εταιρείες

Αρ. Πρωτ. 7316/30.03.2012

Προς Υπουργούς:

- Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

- Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης

Με λουκέτο κινδυνεύουν πολλές εταιρείες, που δραστηριοποιούνται στον χώρο των αναπνευστικών συσκευών. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου προς τις συγκεκριμένες εταιρείες, έχουν εγκλωβίσει τις επιχειρήσεις αυτές, κινδυνεύοντας ακόμη και με οριστική διακοπή της λειτουργίας τους. Πρόκειται για οφειλές από επιστροφή ΦΠΑ, από πληρωμές εργασιών κ.α. Οι εταιρείες αντιμετωπίζουν οξύτατα προβλήματα, ακόμη και στη μισθοδοσία του προσωπικού τους, και αν σύντομα δεν λάβουν τουλάχιστον τμήμα των οφειλών του δημοσίου προς αυτές, η κατάσταση θα γίνει ακόμη πιο δραματική. Οφείλουν τα συναρμόδια Υπουργεία να μεριμνήσουν άμεσα, έτσι ώστε να καταβληθούν τα οφειλόμενα στις αναπνευστικές εταιρείες και να μην οδηγηθούν σε οριστικό κλείσιμο πολλές από αυτές.

Κατόπιν τούτων, ερωτώνται οι συναρμόδιοι Υπουργοί:

- Προτίθενται τα συναρμόδια Υπουργεία να δώσουν άμεσα λύση στο τεράστιο πρόβλημα, που αντιμετωπίζουν οι αναπνευστικές εταιρείες, καταβάλλοντας τα οφειλόμενα προς αυτές και πότε;