Χωρίς εποχικό προσωπικό για 2η χρονιά ο ΓΟΕΒ Θεσ/νικης-Λαγκαδά

Χωρίς εποχικό προσωπικό για 2η χρονιά ο ΓΟΕΒ Θεσ/νικης-Λαγκαδά

Προς Υπουργούς:

- Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

- Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Οι Γενικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ) προγραμματίζουν κάθε χρόνο έγκαιρα το απαραίτητο εποχικό προσωπικό για την εύρυθμη πορεία της αρδευτικής περιόδου, αλλά και των εργασιών τους γενικότερα.  

Λίγο πριν την έναρξη της αρδευτικής περιόδου για το 2012 δεν έχει εκδοθεί ακόμα η εγκριτική απόφαση της 4μελούς επιτροπής της ΠΥΣ 33/2006 για το εποχικό προσωπικό της αρδευτικής περιόδου του 2011, καθώς από τον Οκτώβριο του 2011 εκκρεμούν οι 4 υπογραφές από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Στην περίπτωση των ΓΟΕΒ συντάσσεται ειδικός προγραμματισμός για τις εποχικές τους ανάγκες, καθώς δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό, ενώ και το ΑΣΕΠ δέχεται την ισχύ της εγκριτικής απόφασης για ένα χρόνο μετά την έκδοσή της. Γεγονός που σημαίνει ότι εάν προχωρήσουν οι υπογραφές της εγκριτικής απόφασης του 2011 και διατεθεί εποχικό προσωπικό, οι ΓΟΕΒ θα μπορέσουν να προχωρήσουν στη διαδικασία συντήρησης των έργων πριν την επίσημη έναρξη της φετινής αρδευτικής περιόδου μέσα Απριλίου.

Η κινητοποίηση εκ νέου διαδικασίας για την πρόσληψη εποχικού για το 2012 προϋποθέτει μία σειρά από χρονοβόρες διαδικασίες (υπογραφή νέου αιτήματος από τον αρμόδιο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, γνωμοδότηση ΑΣΕΠ, έκδοση ΚΥΑ για τον εποχικό χαρακτήρα των αναγκών, υπογραφή εγκριτικής απόφασης, έλεγχος της ανακοίνωσης πρόσληψης από το ΑΣΕΠ, διαδικασίες δημοσιότητας και κατάταξης των υποψηφίων), γεγονός που την καθιστά απρόσφορη για να μπορέσει ο ΓΟΕΒ να ανταποκριθεί κατά την αρδευτική περίοδο του 2012 στην τροφοδοσία των 28 ΤΟΕΒ με αρδευτικό νερό.

Ο ΓΟΕΒ πεδιάδων Θεσσαλονίκης-Λαγκαδά είναι αρμόδιος για την υδροδότηση του μείζονος πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης από τον ποταμό Αλιάκμονα και η διαιώνιση της αδυναμίας έγκαιρης πρόσληψης εποχικού προσωπικού δημιουργεί περαιτέρω κινδύνους για τη δημόσια ασφάλεια, ενώ παράλληλα αφήνει εκτεθειμένο τον Οργανισμό και τις Υπηρεσίες της Διοίκησης, που εμπλέκονται στη σχετική διαδικασία, με ορατό το ενδεχόμενο να τεθεί ζήτημα αποζημιώσεων.

Κατόπιν τούτων, ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

- Προβλέπεται να προχωρήσουν τα αρμόδια Υπουργεία στις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης του εποχικού προσωπικού 2011, στο μέτρο που οι προϋπολογισμοί των ΓΟΕΒ καλύπτουν τη σχετική δαπάνη;

- Εάν δεν ικανοποιηθεί το παραπάνω αίτημα, προβλέπεται να προωθηθεί κατά επείγουσα προτεραιότητα η προώθηση σχετικού αιτήματος για το 2012, ώστε να διατεθεί εποχικό προσωπικό στους ΓΟΕΒ πριν την έναρξη της αρδευτικής περιόδου;