Συγχώνευση ΔΕΘ και HELEXPO

Συγχώνευση ΔΕΘ και HELEXPO

Αρ. Πρωτ. 6247/02.03.2012

Προς Υπουργό:

- Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας

Αναμφισβήτητα ο ρόλος της ΔΕΘ και της HELEXPO στη Θεσσαλονίκη και ευρύτερα στη Βόρεια Ελλάδα είναι σημαντικός. Επανειλημμένως έχουμε επισημάνει στο αρμόδιο Υπουργείο την ανάγκη ενοποίησης των δυο εταιρειών, προκειμένου οι δυο φορείς να ενισχύουν τη δραστηριότητά τους. Όπως διαφαίνεται, οι δυο ανώνυμες εταιρείες συμφωνούν επί της αρχής στην αναγκαιότητα ύπαρξης μιας μόνο εταιρείας, ωστόσο δεν έχει διευκρινιστεί ποιος θα ηγείται του νέου σχήματος.

Οι καθυστερήσεις που παρατηρούνται ως προς το σχέδιο ενοποίησης των δυο φορέων είναι μεγάλες. Καθυστερήσεις, οι οποίες προκαλούν κωλυσιεργία, εμπόδια και προβλήματα λειτουργίας στις δυο εταιρείες. Το αρμόδιο Υπουργείο δεν μπορεί να καθυστερεί περαιτέρω την ενοποίησή τους. Οφείλει άμεσα να ξεκινήσει την διαδικασία συγχώνευσής τους και να προκύψει ένας φορέας, ο οποίος θα ενισχύσει την εκθεσιακή δραστηριότητα στην περιοχή.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

- Πότε προτίθεται επιτέλους η ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου να ξεκινήσει τη διαδικασία ενοποίησης της ΔΕΘ και της HELEXPO;