Προβλήματα στον πτωχευτικό κώδικα

Προβλήματα στον πτωχευτικό κώδικα

Αρ. Πρωτ. 6247/02.03.2012

Προς Υπουργούς:

- Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & - Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

- Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας 

Στην ιδιαίτερα δύσκολη οικονομική περίοδο που βιώνει η χώρα μας, πολλές επιχειρήσεις βρίσκονται αντιμέτωπες με το φάσμα της πτώχευσης. Η ύφεση, στην οποία βρίσκεται η χώρα μας, η μείωση της αγοραστικής δύναμης, η αδυναμία πληρωμών και η ανεργία, οδηγούν τις επιχειρήσεις στο άρθρο 99, το οποίο τις επιτρέπει να καταφύγουν στα πρωτοδικεία και να ζητήσουν την προστασία και την συνδιαλλαγή με τους πιστωτές τους, έτσι ώστε να αποφύγουν μια ενδεχόμενη πτώχευση. Είναι χαρακτηριστικό, ότι μέσα στο 2011 περισσότερες από 2.000 επιχειρήσεις υπάχθηκαν στο άρθρο 99. Στις αιτήσεις αυτές περιλαμβάνονται και μεγάλες επιχειρήσεις, όπως και επιχειρήσεις που δεν έχουν υποστεί μεγάλες ζημίες, αλλά προσέφυγαν στις διατάξεις του άρθρου 99, λόγω των έντονων προβλημάτων ρευστότητας και οφειλών από τρίτους.

Στο εν λόγω άρθρο, όμως, δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη για τη διασφάλιση των εργαζομένων και των ασφαλιστικών ταμείων. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στο άρθρο 99 είναι η συναίνεση της πλειοψηφίας των πιστωτών, στους οποίους μάλιστα περιλαμβάνονται και οι εργαζόμενοι. Αρκετές φορές, όμως, αυτή η πλειοψηφία καλύπτεται από τους μεγάλους πιστωτές, όπως οι τράπεζες. Αποτέλεσμα αυτού είναι οι εργαζόμενοι και τα ασφαλιστικά ταμεία να μην έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν τις διαπραγματεύσεις και να διεκδικήσουν όσα νόμιμα δικαιούνται. Στις περισσότερες περιπτώσεις οι εργαζόμενοι βρέθηκαν στο περιθώριο, χωρίς να μπορούν να διεκδικήσουν οφειλόμενες αποδοχές και αποζημιώσεις. Σε αυτό προστίθενται και οι μεγάλες καθυστερήσεις που παρατηρούνται έως την έκδοση της τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, οι οποίες καθηλώνουν τις επιχειρήσεις, περιορίζοντας τις δραστηριότητές τους και μη μπορώντας οι εργαζόμενοι να διεκδικήσουν όσα δικαιούνται, ακόμη και αν η δικαστική απόφαση έχει τελεσιδικήσει.

Κατόπιν τούτων, ερωτώνται οι συναρμόδιοι Υπουργοί:

- Προτίθενται τα συναρμόδια Υπουργεία να προβούν σε ανάλογες ρυθμίσεις στο άρθρο 99 για την προστασία των εργαζομένων μιας επιχείρησης;

- Είναι στις προθέσεις των συναρμόδιων Υπουργείων ο περιορισμός του χρόνου που απαιτείται κατά τη δικαστική διαδικασία για την υπαγωγή στο άρθρο 99, έτσι ώστε να υπάρξει η δυνατότητα από τους εργαζομένους και τα ασφαλιστικά ταμεία να διεκδικήσουν αποδοχές και αποζημιώσεις;

Απαντήσεις Υπουργείων