Καθυστερήσεις στην πρόσληψη εργαζομένης

Καθυστερήσεις στην πρόσληψη εργαζομένης

Αρ. Πρωτ. 6235/02.03.2012

Προς Υπουργούς:

- Εσωτερικών

- Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Τρομακτικές καθυστερήσεις παρατηρούνται στη διαδικασία πρόσληψης εργαζομένης στον Παιδικό Βρεφονηπιακό Σταθμό του πρώην Δήμου Ευκαρπίας και νυν Δήμου Παύλου Μελά. Συγκεκριμένα, η Ευθυμία Μότσανου, εργαζόμενη  ΔΕ ειδικότητας Βρεφονηπιοκόμου στον Βρεφονηπιακό Σταθμό, δυο χρόνια τώρα αναμένει τον διορισμό της. Τον Οκτώβριο του 2010 το αρμόδιο Τμήμα του ΑΣΕΠ σε σχετική συνεδρίασή του αποφάνθηκε, αναφορικά με την αίτηση θεραπείας που είχε καταθέσει η εργαζόμενη, ότι συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις για την υπαγωγή της στις διατάξεις του άρθρου 11 του ΠΔ 164/2004.

Η υπ΄ αριθ. 134/06-10-2010 απόφαση του ΑΣΕΠ για υπαγωγή της συμβασιούχου στις ρυθμίσεις του ΠΔ 164/2004, εστάλη στον Δήμο Ευκαρπίας τον Οκτώβριο του ιδίου έτους. Έκτοτε καμία ενέργεια δεν έχει γίνει. Μάλιστα το αρμόδιο Υπουργείο με το υπ΄ αριθ. πρωτ. 15283/13-5-2011, ενημέρωνε ότι «το αίτημα του Παιδικού Βρεφονηπιακού Σταθμού Δήμου Ευκαρπίας για τη σύσταση μιας προσωποπαγούς θέσης ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ειδικότητας ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων, έχει προωθηθεί για συνυπογραφή στους συναρμόδιους Υφυπουργούς». Η υπόθεση εκκρεμεί από το Μάιο του περασμένου έτους, χωρίς να έχει εκδοθεί σχετικό ΦΕΚ διορισμού της εργαζομένης, αυξάνοντας την ταλαιπωρία της.

Κατόπιν τούτων, ερωτώνται οι συναρμόδιοι Υπουργοί:

- Πότε προτίθεται να μπει ένα τέλος στην ταλαιπωρία της συγκεκριμένης συμβασιούχου και να εκδοθεί το ΦΕΚ διορισμού της;