Παράνομη η υπουργική απόφαση για τις μετεγγραφές πολυτέκνων

Παράνομη η υπουργική απόφαση για τις μετεγγραφές πολυτέκνων

Αρ. Πρωτ. 6185/01.03.2012

Προς Υπουργό:

- Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων

Για ακόμη μια φορά αποδείχτηκε περίτρανα και με δικαστική απόφαση η παρανομία, στην οποία υπέπεσε η Υπουργός Παιδείας. Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών με την υπ' αριθμ. 90/2012 απόφασή του έκρινε παράνομη και εκτός νομοθετικής εξουσιοδότησης την Υπουργική απόφαση Φ253/67430/Β6/15-11-2011, με την οποία η Υπουργός Παιδείας απαγόρευσε στους πολυτέκνους και στα τέκνα αυτών, να διεκδικήσουν θέσεις με την ειδική κατηγορία κατά τις πανελλαδικές εξετάσεις. Η επίθεση που δέχονται οι πολύτεκνοι στη χώρα μας από την κυβερνητική πολιτική είναι πρωτοφανής.

Η απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου δικαιώνει πλήρως τον αγώνα των πολυτέκνων οικογενειών και άρει την απαγόρευση, που είχε θέσει παρανόμως η αρμόδια Υπουργός, απαγορεύοντας στα παιδιά των πολυτέκνων να διεκδικήσουν θέσεις με την ειδική κατηγορία για τις σχολές που βρίσκονται εκτός του τόπου κατοικίας τους. Οφείλει η αρμόδια Υπουργός να επανορθώσει και να προβεί άμεσα στην εγγραφή όλων των τέκνων των πολυτέκνων στις σχολές της επιτυχίας τους και όχι να αρνείται τη νομιμότητα.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται η αρμόδια Υπουργός:

- Προτίθεται η ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου να συμμορφωθεί με τους νόμους και να προχωρήσει στην άρση της απαγόρευσης των τέκνων των πολυτέκνων να διεκδικήσουν θέσεις με την ειδική  κατηγορία για τις σχολές εκτός του τόπου κατοικίας τους;