Ενεργοποίηση της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας

Ενεργοποίηση της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας

Αρ. Πρωτ. 6162/29.02.2012

Προς Υπουργό:

- Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας 

Πλήρη απαξίωση και αδράνεια επιδεικνύει το αρμόδιο Υπουργείο, αναφορικά με το ζήτημα της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας. Η Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας, ένα έργο στην ανατολική πλευρά της Θεσσαλονίκης, που προωθεί την ανάπτυξη και την καινοτομία στη χώρα μας, εγκαταλείφθηκε από την Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ στην τύχη του. Ένας φορέας, η προσφορά του οποίου θα ήταν μεγάλη στην ανάπτυξη της χώρας, ναυάγησε εξαιτίας των κυβερνητικών χειρισμών. Η έρευνα και η καινοτομία που διαρκώς επαγγελόταν η Κυβέρνηση, έπεσε στο κενό.

Η θέσπιση κινήτρων για την προσέλκυση εταιρειών στην Ζώνη Καινοτομίας, απέτυχε, η Διοίκηση συναντώντας διαρκώς εμπόδια εκ μέρους των κυβερνώντων αναγκάστηκε να οδηγηθεί σε παραίτηση, οι καταγγελίες και οι αντεγκλήσεις έγιναν καθημερινό φαινόμενο και το αποτέλεσμα όλων αυτών των χειρισμών, ήταν η απαξίωση του σημαντικότερου ελληνικού σχεδίου καινοτομίας. Η κυβερνητική πολιτική οδηγεί σε συνεχή  υποβάθμιση την έρευνα, αδιαφορεί για το πλούσιο και καταξιωμένο ερευνητικό δυναμικό της χώρας μας και το οδηγεί προς άλλες χώρες. Ενώ θα έπρεπε να αναδείξει την Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας σε έναν φορέα καινοτομίας και ανάπτυξης, τον μετέτρεψε με την ασκούμενη πολιτική της σε ένα διακοσμητικό στοιχείο, η προσφορά του οποίου είναι ελλιπής τόσο στην πόλη της Θεσσαλονίκης, όσο και στην ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Ελλάδας.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

- Προτίθεται το αρμόδιο Υπουργείο να προβεί στην ενίσχυση και στην ανάδειξη της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας, έτσι ώστε να προαχθεί η έρευνα και η καινοτομία στη χώρα μας;