Ταφόπλακα στην κατασκευή των δυο νοσοκομείων στη Μίκρα

Ταφόπλακα στην κατασκευή των δυο νοσοκομείων στη Μίκρα

Αρ. Πρωτ. 4862/24.01.2012

Προς Υπουργό:
- Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης


Ταφόπλακα έχει μπει στην ανέγερση του Ογκολογικού και του Παιδιατρικού Νοσοκομείου, η κατασκευή των οποίων θα γινόταν στη Μίκρα Θεσσαλονίκης. Το ιστορικό ξεκινά το 2007, οπότε και υπογράφηκε το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του τότε Δήμου Μίκρας και του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με το οποίο ο δήμος θα παραχωρούσε στο δημόσιο έκταση 127 στρεμμάτων για την ανέγερση των εν λόγω νοσηλευτικών ιδρυμάτων. Ένα χρόνο μετά, το 2008, υπογράφηκαν τα έργα, το κόστος των οποίων θα ξεπερνούσε τα 700 εκατ. ευρώ και η υλοποίηση των οποίων θα γινόταν μέσω ΣΔΙΤ. Η δυναμικότητα κάθε νοσοκομείου, τα οποία θα λειτουργούσαν ως δημόσια νοσοκομεία, θα ανερχόταν στις 400 κλίνες. Σημειωτέον, ότι με την ανέγερσή τους θα εξασφαλίζονταν 6.000 θέσεις εργασίας.
Πέντε χρόνια μετά, κανένα έργο δεν υλοποιήθηκε και κανένα νοσοκομείο δεν κατασκευάστηκε. Η όλη διαδικασία δεν προχώρησε, ναυάγησε και μαζί με αυτή και η κατασκευή δυο σημαντικών νοσηλευτικών ιδρυμάτων, τα οποία θα αναμόρφωναν πλήρως τον υγειονομικό χάρτη της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας γενικότερα. Η κατασκευή των δυο νοσοκομείων θα συνέβαλε στην ανάπτυξη της περιοχής και θα είχε αρκετά οφέλη για τον τόπο. Δυστυχώς όμως, καμία προσπάθεια δεν πραγματοποιήθηκε εκ μέρους των αρμοδίων, με αποτέλεσμα η Θεσσαλονίκη να χάσει δυο σημαντικά έργα υποδομής.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

- Προτίθεται η ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου να προβεί σε ενέργειες, προκειμένου να προχωρήσει η ανέγερση του Ογκολογικού και του Παιδιατρικού Νοσοκομείου στη Μίκρα;