Οξύτατα προβλήματα στο "Άσυλο του Παιδιού"

Οξύτατα προβλήματα στο "Άσυλο του Παιδιού"

Αρ. Πρωτ. 4860/24.01.2012

Προς Υπουργό:
- Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Σημαντικά προβλήματα και δυσλειτουργίες αντιμετωπίζει το «Άσυλο του Παιδιού», ένα ίδρυμα που παρέχει υπηρεσίες σε 630 οικογένειες της Θεσσαλονίκης. Το «Άσυλο του Παιδιού» αντιμετωπίζει οξύτατα προβλήματα, καθώς έχει περιέλθει σε αδιέξοδο, λόγω της περικοπής της επιχορήγησης που καταβαλλόταν από την πολιτεία, αλλά και λόγω των προβλημάτων, που έχουν ανακύψει εξαιτίας της περικοπής της επιχορήγησης, αλλά και του ζητήματος που εκκρεμεί εδώ και χρόνια με την αδειοδότηση του ιδρύματος από το αρμόδιο Υπουργείο.

Εάν δεν επιλυθεί άμεσα το ζήτημα της αδειοδότησης, το ίδρυμα κινδυνεύει να αναστείλει τη δράση του. Παρόλα, όμως, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει, συνεχίζει να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε οικογένειες της Θεσσαλονίκης και της τοπικής κοινωνίας γενικότερα. Οφείλει, λοιπόν, άμεσα το αρμόδιο Υπουργείο να ενεργήσει, προκειμένου να επιλυθεί το ζήτημα της αδειοδότησης του «Ασύλου του Παιδιού», έτσι ώστε να συνεχιστεί η ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του Ιδρύματος, που προσφέρει τόσο θετικό έργο στην κοινωνία της Θεσσαλονίκης και στις άπορες οικογένειες.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

- Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί η ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου, έτσι ώστε να διευθετηθεί το θέμα της αδειοδότησης του ιδρύματος «Άσυλο του Παιδιού» στη Θεσσαλονίκη, η προσφορά του οποίου στις άπορες οικογένειες της πόλης είναι μεγάλη;