Κίνδυνος απώλειας κονδυλίων για περιβαλλοντικά έργα

Κίνδυνος απώλειας κονδυλίων για περιβαλλοντικά έργα

Αρ. Πρωτ. 4859/24.01.2012

Προς Υπουργό:
- Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής

Τεράστιο κίνδυνο αντιμετωπίζει η χώρα μας να χάσει κονδύλια για περιβαλλοντικά έργα ύψους 400 εκατ. ευρώ. Άμεση είναι η απειλή να βγουν από τα προγράμματα του αρμόδιου Υπουργείου πόροι για περιβαλλοντικά έργα και να μεταφερθούν αλλού, διότι το τελευταίο διάστημα δεν εμφανίζουν καμία πρόοδο. Τα εν λόγω έργα είναι ενταγμένα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ). Εκτός, όμως, από τα συγκεκριμένα έργα, στο ΕΠΠΕΡΑΑ έχουν περιληφθεί έργα συνολικού προϋπολογισμού 3,3 δισ. ευρώ.

Είναι αδιανόητο υπό τις δεδομένες συνθήκες, το αρμόδιο Υπουργείο να κωλυσιεργεί σε τομείς των αρμοδιοτήτων του, με αποτέλεσμα να χάνονται εκατομμύρια ευρώ σε βάρος της περιβαλλοντικής πολιτικής της χώρας μας. Η αδράνεια και οι καθυστερήσεις οδηγούν σε αρνητικά, για τη χώρα μας, αποτελέσματα. Έργα, τα οποία αφορούν στην ύδρευση, τη διαχείριση των υδατικών πόρων και τα αποχετευτικά συστήματα, την ενεργειακή αναβάθμιση σχολείων και δημόσιων κτιρίων, απειλούνται με οριστική διαγραφή, εάν δεν ενεργοποιηθεί άμεσα το αρμόδιο Υπουργείο.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

- Σε ποιες ενέργειες προτίθεται να προβεί η ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου, προκειμένου να μην χαθούν κονδύλια, που αφορούν σημαντικά περιβαλλοντικά έργα στη χώρα μας; Απάντηση Υπουργείου