Αδικία υφίστανται οι Εθελοντές Μακράς Θητείας

Αδικία υφίστανται οι Εθελοντές Μακράς Θητείας

Αρ. Πρωτ. 4650/19.01.2012

Προς Υπουργό:
- Εθνικής Άμυνας


Αδικία και άνιση μεταχείριση υφίστανται οι Εθελοντές Μακράς Θητείας των Ενόπλων Δυνάμεων, αναφορικά με το ζήτημα της βαθμολογικής τους εξέλιξης. Συγκεκριμένα, με το Ν.3883/2010 ρυθμίζεται το θέμα της μονιμότητας των Εθελοντών Μακράς Θητείας, που αποτελούν συνέχεια των Εθελοντών Πενταετούς Υποχρέωσης και με το Ν.3865/2010 ρυθμίζονται τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά ζητήματα, που αντιμετωπίζουν. Αναφορικά, όμως, με τη βαθμολογική τους εξέλιξη τίθεται ένα σημαντικό, για τον κλάδο τους, θέμα. Η βαθμολογική τους εξέλιξη ρυθμίζεται βάσει του Ν.1848/89, σύμφωνα με τον οποίο βαθμολογικά εξελίσσονται έως τον βαθμό του Ανθυπασπιστή. Ενώ, οι εθελόντριες του Ν.705/1977, βάσει της κείμενης νομοθεσίας (Ν.2109/1992 και 3257/2004), δεν βγαίνουν απλά από τον συγκεκριμένο θεσμό, αλλά λαμβάνουν και τη βαθμολογική εξέλιξη αξιωματικού.
Συνεπώς, η αδικία που υφίστανται οι Εθελοντές Μακράς Θητείας είναι κατάφωρη. Αξίζει να σημειωθεί, ότι η βαθμολογική τους εξέλιξη δεν επιβαρύνει επιπρόσθετα τον κρατικό προϋπολογισμό, διότι μισθολογικά λαμβάνουν τις αποδοχές των μονίμων συναδέλφων τους, αναλόγως των ετών υπηρεσίας τους και όχι σύμφωνα με τον βαθμό που φέρουν. Οφείλει, λοιπόν, το αρμόδιο Υπουργείο να προβεί σε σχετική νομοθετική διάταξη, με την οποία θα αποκαθίσταται η κατάφωρη αδικία και η άνιση μεταχείριση, που υφίστανται οι Εθελοντές Μακράς Θητείας.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

- Προτίθεται η ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου να αποκαταστήσει την αδικία, που υφίστανται οι Εθελοντές Μακράς Θητείας, αναφορικά με τη βαθμολογική τους εξέλιξη, δεδομένου ότι αυτή δεν επηρεάζει και δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό; Απάντηση Υπουργείου