Φορείς που δεν επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό εντάχθηκαν στην εφεδρεία

Φορείς που δεν επιβαρύνουν τον προϋπολογισμό εντάχθηκαν στην εφεδρεία

Αρ. Πρωτ. 4514/17.01.2012

Προς Υπουργούς:
- Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων
- Εσωτερικών


Αρκετά Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που είναι αυτοχρηματοδοτούμενα, έχουν πλεονασματικούς προϋπολογισμούς και διαμορφώνουν αυτόνομα την πολιτική τους, εντάχθηκαν σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας και τους επιβλήθηκε το ενιαίο μισθολόγιο του δημοσίου τομέα, παρά το γεγονός ότι δεν επιβαρύνουν τη Γενική Κυβέρνηση. Αποδείχθηκε μάλιστα, ότι αυτοχρηματοδοτούμενοι οργανισμοί κακώς υπάχθηκαν στην εργασιακή εφεδρεία και στο Ν. 4024/2011.
Ωστόσο, η Ειδική Γραμματεία ΔΕΚΟ, κακώς ενέταξε δεκάδες φορείς στην εφεδρεία, χωρίς προηγουμένως να εξετάσει εάν επιβαρύνουν ή όχι τον προϋπολογισμό. Ένας από αυτούς τους φορείς είναι και οι Γενικοί Οργανισμοί Εγγείων Βελτιώσεων (ΓΟΕΒ), οι οποίοι δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό, δεν επιχορηγούνται από το κράτος, τα έσοδά τους προέρχονται από ανταποδοτικές εισφορές και η μισθοδοσία όλου του προσωπικού (τακτικού και εποχικού) προέρχεται από εισφορές των ωφελουμένων. Δεν αποτελούν δημόσια επιχείρηση και επειδή δεν ελέγχονται και δεν χρηματοδοτούνται από την κεντρική διοίκηση, δεν περιλαμβάνονται στους φορείς της Κεντρικής Κυβέρνησης. Συνεπώς, κακώς τα συναρμόδια Υπουργεία ενέταξαν τους ΓΟΕΒ και πληθώρα άλλων φορέων σε καθεστώς εργασιακής εφεδρείας.

Κατόπιν τούτων, ερωτώνται οι συναρμόδιοι Υπουργοί:

- Προτίθενται τα συναρμόδια Υπουργεία να εξαιρέσουν από το καθεστώς εργασιακής εφεδρείας φορείς, όπως οι ΓΟΕΒ, οι οποίοι δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό και συνεπώς κακώς συμπεριλήφθησαν σε αυτό το καθεστώς; Απαντήσεις Υπουργείων