Απολύσεις στη γερμανική πολυεθνική "Media-Saturn"

Απολύσεις στη γερμανική πολυεθνική "Media-Saturn"

Αρ. Πρωτ. 4511/17.01.2012

Προς Υπουργούς:
- Οικονομικών
- Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης
- Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & ΝαυτιλίαςΠρόσφατα η γερμανική πολυεθνική εταιρεία «Media-Saturn» προχώρησε σε κλείσιμο καταστημάτων της στη χώρα μας και σε συγχώνευσή τους. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο γερμανικός όμιλος προέβη σε κλείσιμο 3 καταστημάτων στην Ελλάδα από τα 13 που δραστηριοποιούνται στο εσωτερικό και προχώρησε στην απόλυση 85 ατόμων από τα 170 που εργάζονταν σε αυτά και στη μετακίνηση των υπολοίπων σε άλλα καταστήματα του ομίλου.
Η ανησυχία των εργαζομένων είναι μεγάλη, καθώς οι άνεργοι που θα προκύψουν από το κλείσιμο της εταιρείας κινδυνεύουν να χάσουν τις αποζημιώσεις που δικαιούνται, καθώς η εταιρεία δεν έχει καλύψει τις υποχρεώσεις της, αναφορικά με το μετοχικό της κεφάλαιο. Σε μια τόσο κρίσιμη και ιδιαιτέρως δύσκολη οικονομική κατάσταση, οι απολύσεις εργαζομένων επιδεινώνουν το πρόβλημα της ανεργίας και οδηγούν  στο δρόμο εκατοντάδες εργαζομένους. Οφείλουν τα συναρμόδια Υπουργεία να προβούν στη διερεύνηση του θέματος, προκειμένου να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα, έτσι ώστε να μην οδηγηθούν στην ανεργία άλλοι εργαζόμενοι.

Κατόπιν τούτων, ερωτώνται οι συναρμόδιοι Υπουργοί:

- Ποιος είναι ο πραγματικός αριθμός εργαζομένων, που απασχολούνται στα καταστήματα της γερμανικής πολυεθνικής εταιρείας «Media-Saturn» στη χώρα μας;

- Ποιοι είναι οι λόγοι που η εταιρεία οδηγήθηκε σε κλείσιμο καταστημάτων της στη χώρα και ποιος είναι ο αριθμός των εργαζομένων που απολύθηκαν από αυτήν;

- Προτίθενται τα συναρμόδια Υπουργία να λάβουν σχετική μέριμνα για τους απολυμένους της εν λόγω εταιρείας; Απάντηση Υπουργείου