Παράταση του χρόνου αποπληρωμής των δανείων ΤΕΜΠΜΕ

Παράταση του χρόνου αποπληρωμής των δανείων ΤΕΜΠΜΕ

Αρ. Πρωτ. 4360/12.01.2012

Προς Υπουργό:
- Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας

Οι οικονομικές συνθήκες, η κρίση και το διαμορφωμένο περιβάλλον, έχουν οδηγήσει αρκετές επιχειρήσεις σε λουκέτα, ενώ άλλες πάλι επιβιώνουν με πολλές δυσκολίες, καταβάλλοντας οι ιδιοκτήτες τους υπεράνθρωπες προσπάθειες. Σε αυτή την κατεύθυνση η ενίσχυση που δόθηκε σε αρκετές επιχειρήσεις μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ) ήταν σημαντική. Το ΤΕΜΠΜΕ αποτέλεσε σημαντικό παράγοντα στήριξης για χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες δανειοδοτήθηκαν προκειμένου να αντιμετωπίσουν προβλήματα ρευστότητας.
Ωστόσο, με τις αρνητικές οικονομικές συνθήκες και τη διαρκώς εντεινόμενη ύφεση στην αγορά, πολλές επιχειρήσεις πλήττονται και αδυνατούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Σημαντικό παράγοντα επιβάρυνσης των δανειοδοτηθέντων επιχειρήσεων αποτελεί ο χρόνος αποπληρωμής του κεφαλαίου κίνησης. Πολλές είναι οι επιχειρήσεις που αδυνατούν να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους. Συνεπώς, οφείλει η Πολιτεία να σταθεί στο πλευρό τους και να συμβάλλει στην προστασία τους με κάθε δυνατό τρόπο.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

- Προτίθεται η ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου να προβεί στην παράταση του χρόνου αποπληρωμής του κεφαλαίου κίνησης, που έλαβαν μικρομεσαίες επιχειρήσεις από το ΤΕΜΠΜΕ; Απάντηση Υπουργείου