Ενίσχυση του κλάδου των δικαστικών υπαλλήλων

Ενίσχυση του κλάδου των δικαστικών υπαλλήλων

Αρ. Πρωτ. 4121/10.01.2012

Προς Υπουργό:
- Δικαιοσύνης


Το μεγάλο κύμα εξόδου των δημοσίων υπαλλήλων στη συνταξιοδότηση, η εφαρμογή του μέτρου της εργασιακής εφεδρείας δημιουργούν μία σειρά από σημαντικά λειτουργικά προβλήματα στον κλάδο των δικαστικών υπαλλήλων και κατ' επέκταση στην εύρυθμη λειτουργία των δικαστηρίων.
Στο πλαίσιο αυτό της ενίσχυσης του προσωπικού προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την πλήρωση ογδόντα (80) θέσεων δικαστικών υπαλλήλων, με τη με αριθμό 5223/23-1-2009 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης (ΦΕΚ 23 τ. Προκ. ΑΣΕΠ/2-2-2009), η οποία διορθώθηκε στα ΦΕΚ 38/17-2-2009 και 47/20-2-2009, «Πλήρωση εκατόν σαράντα οκτώ (148) κενών οργανικών θέσεων δικαστικών υπαλλήλων των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων, των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και των εμμίσθων υποθηκοφυλακείων».
Ήδη η διαδικασία πρόσληψης των επιτυχόντων έχει ξεκινήσει και για την κάλυψη των 80 θέσεων ΠΕ έχουν φθάσει στον αριθμό 85 των επιτυχόντων. Ωστόσο, καθώς τα νέα κενά που δημιουργούνται στον κλάδο είναι συνεχή υπάρχει υπαρκτή ανάγκη για την ενίσχυση των εργαζομένων, ώστε να μη διαταραχθεί η ομαλή λειτουργία των δικαστηρίων.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

- Τι μέτρα προβλέπεται να λάβει το αρμόδιο Υπουργείο, ώστε να μη σημειωθούν μεγάλα κενά σε προσωπικό στον κλάδο των δικαστικών υπαλλήλων, για την εύρυθμη λειτουργία των δικαστικών μεγάρων;

- Προβλέπεται να αξιοποιήσει το αρμόδιο Υπουργείο τους υπόλοιπους επιτυχόντες του διαγωνισμού του 2009 που δεν έχουν διορισθεί; Απάντηση Υπουργείου