Συνεδρίαση της Επιτροπής του Απολογισμού και του Γενικού Ισολογισμού του Κράτους και Ελέγχου της Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Κράτους με θέμα ημερήσιας διάταξης: «Συζήτηση για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Γενικής Κυβέρνησης του 2010».

Συνεδρίαση της Επιτροπής του Απολογισμού και του Γενικού Ισολογισμού του Κράτους και Ελέγχου της Εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Κράτους με θέμα ημερήσιας διάταξης: «Συζήτηση για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Γενικής Κυβέρνησης του 2010».

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ:

Θα ξεκινήσω επισημαίνοντας ένα θετικό γεγονός. Δηλαδή, έγκαιρα γίνεται ενημέρωση της Επιτροπής για τον κρατικό προϋπολογισμό για το δωδεκάμηνο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2010 και αυτό είναι κάτι θετικό, ότι δηλαδή, μετά από ενάμιση μήνα περίπου από τη λήξη του προηγούμενου διαχειριστικού έτους έχουμε αυτή την ενημέρωση. Θα ήθελα να επισημάνω όμως, δύο ζητήματα που ακόμη  εξακολουθούν να εκκρεμούν.

Πρώτον, δεν έχει ξεκινήσει ακόμη και είναι ένα ζήτημα που πρέπει να δει ο Πρόεδρος της Επιτροπής μαζί με τον Πρόεδρο της Βουλής, η ουσιαστική λειτουργία του υποστηρικτικού γραφείου που θα έπρεπε να ξεκινήσει, στελεχωμένο με τους απαραίτητους οικονομολόγους, έτσι ώστε να βοηθάει τα μέλη της Επιτροπής στην παρακολούθηση του προϋπολογισμού.

Δεύτερον, ενώ εγκαίρως ήρθε ο Ισολογισμός - Απολογισμός του 2009 και τον χαιρετίσαμε και είπαμε ότι μπράβο, πρέπει εντός του επόμενου έτους να συζητείται στη Βουλή, δυστυχώς είμαστε στα μέσα Φεβρουαρίου και ακόμη δεν έχει προγραμματιστεί το πότε θα γίνει η συζήτηση για τον Ισολογισμό - Απολογισμό του 2009 στην Ολομέλεια της Βουλής. Είναι ένα ζήτημα, το οποίο θα πρέπει να επιλυθεί άμεσα σε συνεννόηση με τον πρόεδρο της Βουλής, έτσι ώστε το συντομότερο δυνατό να πετύχουμε, έτσι ώστε μέσα στον επόμενο χρόνο να εγκρίνεται ο ισολογισμός - απολογισμός του αμέσως προηγούμενου έτους, γιατί είμαστε πάλι στον δεύτερο χρόνο.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ (Υφυπουργός Οικονομίας):

Έχει δίκιο ο κ. Καράογλου. Είχαμε αναζητήσει χρόνο συζήτησης στην Ολομέλεια, αλλά οι εξελίξεις του Δεκεμβρίου ήταν τέτοιες που δεν μας επέτρεπαν. Πάντως, καταφέραμε και κάναμε τη συζήτηση και θα έλεγα σε αυτό το σημείο, ότι θα πρέπει η συζήτηση αυτή να γίνεται και πριν από τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό για να έχει και ένα περιεχόμενο. Φέτος, θα ήθελα να κάνω μια παράκληση προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής, να πετύχουμε εκείνο το βαθμό συντονισμού που απαιτείται, ώστε όλη αυτή η διαδικασία για φέτος για πρώτη φορά να λειτουργήσει σε όλα τα επίπεδα σωστά. Δηλαδή, να κλείσει το 2011 πριν ξεκινήσει η συζήτηση για τον προϋπολογισμό, ο Απολογισμός - Ισολογισμός του έτους 2010, να γίνει και στην Επιτροπή η συζήτηση και στην Ολομέλεια της Βουλής και μετά βέβαια να προχωρήσουμε.

ΜΑΚΡΥΠΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ:

Αν μου επιτρέπετε, κύριε Πρόεδρε, στην πρόταση του κ. Υφυπουργού, θα έλεγα να την κάνουμε πιο συγκεκριμένη χρονικά. Αυτή η συζήτηση να γίνεται μεταξύ του προσχέδιου του προϋπολογισμού μιας και μεσολαβεί ένα δίμηνο μέχρι την έναρξη συζήτησης στην Επιτροπή που είναι τέλος Νοεμβρίου, γιατί αν πηγαίνουμε μετά τη συζήτηση στην Επιτροπή του Προϋπολογισμού, είναι λίγα τα χρονικά περιθώρια. Άρα, θα πρέπει να γίνεται η συζήτηση για να έχει και ουσιαστικό περιεχόμενο όσον αφορά τις προτάσεις που θα καταθέτουμε κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού στην Επιτροπή που υπάρχει και η άνεση χρόνου και το απαιτούμενο χρονικό διάστημα. Θα έπρεπε αυτή η συζήτηση να γίνεται μεταξύ 4 Οκτωβρίου που είναι η συζήτηση του προσχεδίου και τέλος Νοεμβρίου που αρχίζει η συζήτηση του οριστικού σχεδίου του προϋπολογισμού.

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ (Υφυπουργός Οικονομίας):

Αυτό βέβαια προϋποθέτει να είναι έτοιμη και η έκθεση του ελεγκτικού συνεδρίου, άρα εδώ πέρα θέλει και μια συζήτηση με το Ελεγκτικό Συνέδριο, να μπορεί να μας δίνει έγκαιρα την έκθεση του για να μπορούμε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση, διότι αν δεν απατώμαι συνήθως τα κατέθετε γύρω στον Οκτώβριο και αυτό έπαιζε σε ένα μεγάλο βαθμό κάποιο ρόλο στο γεγονός ότι είχαμε αυτές τις καθυστερήσεις. Σας ευχαριστώ.

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΥΤΜΕΡΙΔΗΣ (Πρόεδρος της Επιτροπής):

Συμπληρωματικά θα ήθελα να πω στον κ. Καράογλου ότι έχει απόλυτο δίκιο. Είναι ένα θέμα, το οποίο θα το δούμε άμεσα και θα το λύσουμε.

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ:

Στέκομαι στο θετικό γεγονός, ότι από όλες τις πτέρυγες και από τον κ. Υφυπουργό, επισημαίνεται το γεγονός, ότι πρέπει ξεκινώντας από το 2011 να πετύχουμε, έτσι ώστε ο Ισολογισμός - Απολογισμός του προηγούμενου έτους να συζητείται εντός του επόμενου έτους. Αυτό θα είναι ένα πάρα πολύ θετικό βήμα.

Πιστεύω ότι έγινε μια πολύ φιλότιμη προσπάθεια και από τον αρμόδιο Υφυπουργό, αλλά και από τον Εισηγητή του ΠΑ.ΣΟ.Κ. να εμφανιστεί ότι η διαχείριση του έτους 2010 ήταν μια πετυχημένη διαχείριση με την έννοια ότι πετύχαμε τους στόχους τους οποίους είχαμε θέσει.

Δυστυχώς, όμως, οι αριθμοί οι οποίοι λένε την αλήθεια δεν δείχνουν αυτά τα πράγματα. Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά τα έσοδα, είχαμε μια τεράστια υστέρηση. Είναι γεγονός ότι ξεκινήσαμε με μια πρόβλεψη της τάξεως του 13,7% αύξηση των εσόδων, η οποία σταδιακά αναθεωρήθηκε δύο φορές. Κατέληξε σε ένα 6% που δεν ήταν ιδιαιτέρως αισιόδοξο, αλλά δεν πιάσαμε ούτε και αυτό και καταλήξαμε με μια αύξηση των εσόδων κατά 5,5%.  Αυτό συνέβη παρά την πολύ μεγάλη φοροεισπρακτική, φορομπηχτική πολιτική που ακολουθήθηκε από την πλευρά της κυβέρνησης και παρά το ότι η περαίωση τελικά προχώρησε ικανοποιητικά και απέφερε σημαντικά έσοδα στα κρατικά ταμεία. Παρόλα αυτά, ούτε και αυτόν τον πολύ μικρό σχετικά με τον αρχικά προβλεπόμενο στόχο του 6% δεν μπορέσαμε να πετύχουμε και καταλήξαμε στο 5,5%. Το συμπέρασμα είναι ότι έχουν φτάσει οι πολίτες, οι επιχειρήσεις, σε ένα σημείο που έχει εξαντληθεί πλέον η φοροδοτική τους δύναμη. Έχει γίνει αυτό που πολύ σοφά έλεγε ο αείμνηστος πρώην πρωθυπουργός, ο Ξενοφώντας Ζολώτας, ότι έχουμε φτάσει στο σημείο πλέον που «οι φόροι σκοτώνουν τους φόρους» ή  αλλιώς  «ίνα μη λάβεις παρά του μη έχοντος».

Σε ό,τι αφορά στις δαπάνες, πρέπει να πούμε ότι συγκρατήθηκαν περισσότερο από αυτό που προβλεπόταν στον προϋπολογισμό. Δηλαδή, έναντι στόχου συγκράτησης των δαπανών  στα 66 δις 403 εκατ., τελικά είχαμε ένα αποτέλεσμα, δαπάνες 65 δις 247 εκατ., τα οποία ενώ φαίνονται ένα θετικό στοιχείο,  αν δούμε πού οφείλεται αυτή η επιτυχία, θα αναγνωρίσουμε ότι δεν είναι τόσο θετικά τα πράγματα και ότι πραγματικά δημιουργείται μεγαλύτερο πρόβλημα στην οικονομία. Γιατί η επιτυχία σε ό,τι αφορά τη συγκράτηση των δαπανών οφείλεται κυρίως στην τεράστια περικοπή του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, ενώ ο στόχος μιλούσε για 4% τελικά είχαμε μείωση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων κατά 11,9% και απ΄ αυτό δημιουργείται και  ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που λέγεται ύφεση. Ήταν η δραστική ελάττωση των αμυντικών δαπανών, που δεν ξέρω κατά πόσο επηρεάζει και την αμυντική ικανότητα της χώρας, ήταν η συρρίκνωση του κοινωνικού κράτους, των προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας, των προγραμμάτων κοινωνικής συνοχής, ήταν εξαιτίας της αιματηρής οριζόντιας περικοπής του εισοδήματος δημοσίων υπαλλήλων και συνταξιούχων.  Βέβαια υπάρχουν και μια σειρά κρυφών χρεών τα οποία για λόγους δημιουργικής λογιστικής η κυβέρνηση μετέθεσε στον επόμενο χρόνο. Αναφέρω για παράδειγμα το πάγωμα της επιστροφής του ΦΠΑ σε επιχειρήσεις, ή τα χρέη που υπάρχουν σε εργολαβικές επιχειρήσεις δημοσίων έργων, σε προμηθευτές δημοσίου, σε νοσοκομεία, σε φαρμακοποιούς κ.λπ.. Να μην ξεχνάμε ακόμη ότι το 2010 είχαμε μια πολύ σημαντική περικοπή από τους θεσμοθετημένους πόρους για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Με όλα αυτά πετύχαμε να συγκρατηθούν οι δαπάνες και τελικά το έλλειμμα να κυμανθεί περίπου στο 9,5%, έναντι στόχου 8,1% - ούτε αυτό το νούμερο πετύχαμε. Την ίδια στιγμή που δεν πετυχαίναμε τους στόχους που προβλεπόταν από το μνημόνιο, την ίδια στιγμή που δυστυχώς δικαιωνόμασταν για τις απαισιόδοξες προβλέψεις μας, είχαμε αύξηση του δημοσίου χρέους κατά 40 δις περίπου, είχαμε μια αύξηση του πληθωρισμού κατά 5% περίπου, είχαμε μια κορύφωση της ανεργίας περίπου στο 13,9% ή 700.000 Έλληνες πολίτες που ψάχνουν απεγνωσμένα να βρουν δουλειά, κυρίως νέους και γυναίκες και δεν μπορούν, είχαμε την κορύφωση της ύφεσης στο μείον 4,6%, τη μεγαλύτερη στην ευρωζώνη. Δεν είχαμε δηλαδή καθόλου ανάπτυξη στη χώρα.

Εξ όλων των παραπάνω, δυστυχώς για την κυβέρνηση, επιβεβαιώνεται η θέση, η στάση, οι προτάσεις της Ν.Δ. που έλεγε ότι πρέπει  να αλλάξει το μίγμα της ασκούμενης οικονομικής πολιτικής, ότι θα πρέπει να υπάρξει μια εντελώς διαφορετική οικονομική πολιτική, μια οικονομική πολιτική που να έχει κυρίαρχο στόχο την ανάπτυξη. Γιατί μόνο μέσα από την ανάπτυξη θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε δραστικά τα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας. Μια πολιτική η οποία θα έχει σαν άξονες υλοποίησης τις αποκρατικοποιήσεις που πρέπει να προχωρήσουν, την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του δημοσίου και όταν μιλάμε για αξιοποίηση δεν μιλάμε για ξεπούλημα. Άλλωστε πρώτοι εμείς έγκαιρα από τις 7 Ιουλίου μιλήσαμε για την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του δημοσίου, τη φορολόγηση του ιντερνετικού τζόγου που από πέρσι το επισημάναμε και ακόμη το περιμένουμε. Η κυβέρνηση υπόσχεται ότι εντός του προσεχούς χρονικού διαστήματος θα έρθει επιτέλους το νομοσχέδιο για την φορολόγηση  του ιντερνετικού τζόγου και για τη φορολόγηση των τυχερών ηλεκτρονικών παιγνίων. Περιμένουμε και μια σειρά άλλες διαδικασίες ώστε στη χώρα να ξεκινήσει η αναπτυξιακή προσπάθεια γιατί αυτό είναι το ζητούμενο.