Συζήτηση επί της αρχής και των άρθρων του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων: «Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και άλλες διατάξεις»

Συζήτηση επί της αρχής και των άρθρων του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων: «Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και άλλες διατάξεις»

Θεόδωρος Καράογλου:

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας καταθέτει και φέρνει προς ψήφιση στη Βουλή το νομοσχέδιο για την ίδρυση του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος με έδρα τη Θεσσαλονίκη, αποδεικνύοντας εμπράκτως για μια ακόμα φορά δύο πράγματα: Πρώτον, ότι αυτή η Κυβέρνηση, η νέα διακυβέρνηση της χώρας, η Κυβέρνηση του Κώστα Καραμανλή υλοποιεί τις δεσμεύσεις της και εφαρμόζει το κυβερνητικό της πρόγραμμα που ανέλαβε και ψηφίστηκε πριν από ενάμιση χρόνο από τους Έλληνες πολίτες. Και δεύτερον, ότι η πρώτη προτεραιότητα και η επένδυση της νέας πολιτικής πρακτικής και φιλοσοφίας είναι η παιδεία και ο πολιτισμός.
Πριν αναφερθώ εξειδικευμένα στα του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, θα μου επιτρέψετε να κάνω μία παρατήρηση για την κατάσταση που επικρατούσε στην ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Τα ελληνικά πανεπιστήμια ήταν εγκλωβισμένα στην αντίληψη της προηγούμενης κυβέρνησης που προσέγγιζε την εκπαιδευτική πολιτική με καθαρά, ποσοτικά και καθόλου ποιοτικά κριτήρια. Τα τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα δεν στηρίχθηκαν όσο έπρεπε, ώστε πρώτα να λύσουν τα οξύτατα προβλήματά τους και εν συνεχεία να βρουν το βηματισμό και προσανατολισμό τους στο διεθνοποιημένο εκπαιδευτικό περιβάλλον της εξειδίκευσης της καινοτομίας, δίχως έρευνα, δίχως καινοτομία, δίχως νέες τεχνολογίες, δίχως σύνδεση με την παραγωγική διαδικασία, δίχως ευελιξία και προσαρμογή στις νέες απαιτήσεις της οικονομίας. Ως αποτέλεσμα αυτών, ήταν τα πτυχία των περισσοτέρων ελληνικών πανεπιστημίων και ΤΕΙ να μην έχουν την ισχύ, την εμβέλεια και το αντίκρισμα που θα έπρεπε και τελικά θα αντιστοιχούσε στην προσπάθεια του εκπαιδευτικού προσωπικού και των φοιτητών. Κλασικό και μεγάλο παράδειγμα το σημερινό, αυτό δηλαδή που διαβάσαμε σήμερα στις εφημερίδες, τη λίστα με τα πεντακόσια καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου όπου με πολύ μεγάλη προσπάθεια βρίσκουμε στις τελευταίες θέσεις ένα ελληνικό πανεπιστήμιο.
Παράλληλη, όμως, επίπτωση και του στρεβλού συστήματος στο οποίο είχε οικοδομηθεί το σύστημα εισαγωγής, ήταν η κάθε χρόνο μετανάστευση χιλιάδων νέων φοιτητών για να σπουδάσουν σε κάποιο πανεπιστήμιο των ΗΠΑ ή της Μεγάλης Βρετανίας και της υπόλοιπης Ευρώπης, ακόμα και των βαλκανικών χωρών, σε ιδρύματα αμφιβόλου ποιότητας, με συνέπεια όχι μόνο την εκροή σημαντικών εγχώριων κεφαλαίων προς τις τρίτες χώρες, αλλά και την εκροή σημαντικότατου ικανού επιστημονικού προσωπικού, που πολλές φορές, δυστυχώς, δεν επιστρέφει στην πατρίδα του και επιλέγει μία επαγγελματική σταδιοδρομία στη χώρα των σπουδών του.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η νέα διακυβέρνηση από την πρώτη στιγμή προχώρησε στην υλοποίηση μιας μεταρρυθμιστικής πολιτικής στο χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με στόχο την ενίσχυση, την ποιοτική ενδυνάμωση του ελληνικού πανεπιστημίου, τη θωράκιση της ισχύος του ελληνικού πτυχίου στο ανταγωνιστικό περιβάλλον, αλλά ακόμη - ακόμη και την προσέλκυση ξένων φοιτητών στα πανεπιστήμια της χώρας μας.
Στον 21ο αιώνα, για μια χώρα όπως είναι η Ελλάδα, όπλο της πρέπει να είναι η επένδυση στην παιδεία και τον πολιτισμό. Και σύμφωνα με τα παραπάνω, έρχεται ως κίνηση, που μετουσιώνει σε πράξη την πολιτική μας φιλοσοφία, η ίδρυση του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, και ακτινοβολία που φιλοδοξούμε να μην περιορισθεί μόνο στη Βαλκανική και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, αλλά ευρύτερα, ακόμη και στις αραβικές χώρες, την παρευξείνια περιοχή και το σύνολο του απόδημου Ελληνισμού.
Η ίδρυση και η λειτουργία του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα της ελληνικής πολιτείας προς το άνοιγμα της ελληνικής εκπαίδευσης και κυρίως της ελληνικής παιδείας. Αποτυπώνει συνάμα ότι η χώρα μας ανταποκρίνεται στις οικονομικές και κοινωνικές προκλήσεις του διεθνοποιημένου περιβάλλοντος και τοποθετεί ως πυλώνα της πολιτικής της και της οικονομικής της επέκτασης, προς γειτονικές και όχι μόνο χώρες, την παιδεία και τον πολιτισμό. Και γι' αυτό το Διεθνές Πανεπιστήμιο δεν αποτελεί μονάχα μια εκπαιδευτική παρέμβαση, αλλά και μια σημαντική οικονομική παρέμβαση, καθώς δείχνει την κατεύθυνση που θα έχει η ελληνική προσπάθεια για ανάπτυξη, ανταγωνιστικότητα, επενδύσεις και εξαγωγές. Θα είναι επικεντρωμένη σε μια επιθετική και εξωστρεφή πολιτική εξειδίκευσης στην πολιτική της καινοτομίας, της έρευνας, της νέας γνώσης.
Βέβαια, ο κύριος στόχος του Διεθνούς Πανεπιστημίου είναι να προσφέρει στους φοιτητές του ένα εκπαιδευτικό περιβάλλον, το οποίο από τη μια μεριά θα τους φέρνει κοντά στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα, αλλά από την άλλη θα τους εφοδιάσει και με όλα τα επιστημονικά μέσα και γνώσεις, ώστε να μπορέσουν όχι μόνο να ανταποκριθούν, αλλά και να πρωταγωνιστήσουν στις σύγχρονες απαιτήσεις ενός ανταγωνιστικού περιβάλλοντος. Και η χώρα έτσι θα αποκτήσει νέους πρεσβευτές και θα αποτελέσει μια κοιτίδα παιδείας, ένα εκπαιδευτικό κέντρο της ευρύτερης περιοχής. Άλλωστε και η επιλογή του τόπου ίδρυσης του πανεπιστημίου δεν έγινε τυχαία. Θα λειτουργήσει στη Θεσσαλονίκη, στην πρωτεύουσα του ελληνικού βορρά, που η Κυβέρνηση με συγκεκριμένες δομές και υποδομές, μετατρέπει σε πρωτεύουσα και επίκεντρο των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης γενικότερα. Και το ότι η έδρα του πανεπιστημίου είναι στη Θεσσαλονίκη, δεν σηματοδοτεί μονάχα ότι πρώτα απευθύνεται σε φοιτητές από τις γειτονικές περιοχές, αλλά ότι το νέο πανεπιστήμιο έρχεται να πλαισιωθεί από τις δομές που προωθούνται να δημιουργηθούν στην ευρύτερη περιοχή, όπως ενδεικτικά αναφέρω τη ζώνη καινοτομίας, να συνεργασθεί με τους διεθνείς οργανισμούς, που έχουν την έδρα τους στην πόλη, όπως ενδεικτικά αναφέρω την εναλλακτική έδρα του Συμφώνου Σταθερότητας, να αναπτύξει μια σύγχρονη υποδομή και μια σύγχρονη σχέση συνεργασίας με τις επιχειρήσεις καινοτομίας και έρευνας, αλλά και να ανταλλάξει τεχνογνωσία, γνώση και πληροφορία με τα τρία ΑΕΙ που λειτουργούν στην πόλη, όπως είναι το μεγαλύτερο πανεπιστήμιο της χώρας, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και το Αλεξάνδρειο ΤΕΙ.
Και μιας και πλησιάζουμε στη ΔΕΘ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και ακούω πολλές κασσάνδρες από το χώρο της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, επιτρέψτε μου να αναφερθώ, επί τροχάδην και επιγραμματικά, στα έργα υποδομής που θα έρθουν και αυτά να αποτελέσουν συνιστώσες της τελικής συνισταμένης που θέλει τη Θεσσαλονίκη μητροπολιτικό κέντρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, ένα κέντρο εκπαίδευσης μεταφορών, νέων τεχνολογιών. Επιτέλους, όπως φάνηκε και στις τελευταίες ανακοινώσεις του ΥΠΕΧΩΔΕ, τα μεγάλα συγκοινωνιακά και μεταφορικά έργα της Θεσσαλονίκης, τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα, που είχε ανάγκη η πόλη και ο νομός, μπαίνουν σε πορεία υλοποίησης.
Σύντομα ξεκινάει η υλοποίηση του μετρό, η επέκταση του διαδρόμου προσγείωσης του αεροδρομίου «Μακεδονία», η υποθαλάσσια αρτηρία και μια σειρά άλλων έργων που συμβάλλουν και αυτά στη μετατροπή της πόλης σε ένα σύγχρονο κέντρο παιδείας, που θα προσελκύει και θα ακτινοβολεί στην ευρύτερη περιοχή.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως γνωρίζετε το Διεθνές Πανεπιστήμιο είναι ένα δημόσιο πανεπιστήμιο στο οποίο όχι μόνο θα διδάσκουν άριστοι καθηγητές, αλλά θα είναι και πλήρως εξοπλισμένο από άποψη υλικοτεχνικής υποδομής. Η γλώσσα διδασκαλίας θα είναι κατά βάση η αγγλική, ενώ οι φοιτητές θα συμβάλλουν οικονομικά στο κόστος λειτουργίας, δίχως βέβαια να σημαίνει αυτό ότι υπάρχει ο οποιοσδήποτε σκοπός κέρδους.
Ξεχωριστή σημασία έχουν οι τρεις σχολές που θα λειτουργήσουν στον πρώτο κύκλο και θα είναι των ανθρωπιστικών επιστημών, της οικονομίας και των επιστημών τεχνολογίας. Για τις λεπτομέρειες όμως και τα χαρακτηριστικά του πανεπιστημίου αυτού, έχετε ήδη ενημερωθεί από άλλους συναδέλφους.
Κλείνοντας, θα αρκεστώ να τονίσω ότι το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος με έδρα τη Θεσσαλονίκη έρχεται να αποτελέσει έναν εκπαιδευτικό κόμβο της ευρύτερης περιοχής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και να ενισχύσει την ελληνική προσπάθεια για εξαγωγή παιδείας, γνώσης, πολιτισμού, που με τη σειρά της πλαισιώνει την ισχύ και την προσπάθεια της οικονομικής διπλωματίας, γιατί πρώτα έρχονται η παιδεία, η γνώση, η εξειδίκευση και μετά έρχεται η οικονομική ανάπτυξη.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στο χώρο της παιδείας δεν πρέπει να χωρούν μικροκομματικές σκοπιμότητες. Γι' αυτό σας καλώ να κάνετε την υπέρβαση που πρέπει και να ψηφίσουμε ομόφωνα το παρόν νομοσχέδιο.
Σας ευχαριστώ.