Συζήτηση (Γ) επί των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομίας: «Εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2003/96/Ε.Κ. του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2003 περί επιβολής ειδικού φόρου κατανάλωσης κα

Συζήτηση (Γ) επί των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομίας: «Εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2003/96/Ε.Κ. του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2003 περί επιβολής ειδικού φόρου κατανάλωσης κα

Συνέχεια Συνεδρίασης 6ης Απριλίου 2005
Θεόδωρος Καράογλου:


Οι τροπολογίες που έχουμε να συζητήσουμε, κύριε Πρόεδρε, είναι τέσσερις. Οι δύο πρώτες τροπολογίες αφορούν τα πρόσφατα οικονομικά μέτρα τα οποία ήταν αναγκασμένη η Κυβέρνηση να πάρει, προκειμένου να καλύψει τα τεράστια ελλείμματα και να αντιμετωπίσει το δημοσιονομικό χάος, το οποίο έχει προκληθεί από όλη αυτή τη μακροχρόνια παραμονή στην κυβέρνηση του κόμματος του ΠΑΣΟΚ που δημιούργησε τόσα κακά και τόσα τραγικά αδιέξοδα στην οικονομία.
Έτσι, λοιπόν, με τις δύο πρώτες τροπολογίες προβλέπεται η αύξηση του κανονικού συντελεστή ΦΠΑ από 18% σε 19% και του χαμηλού συντελεστή από 8% σε 9%. Ακόμη προβλέπεται η αύξηση του φόρου κατανάλωσης στα τσιγάρα και η αύξηση του φόρου στα αλκοολούχα ποτά. Μάλιστα εκεί προβλέπεται μια ειδική μέριμνα ότι, ειδικά, για τα αλκοολούχα ποτά ελληνικής παραγωγής, όπως είναι το ούζο, το τσίπουρο και η τσικουδιά, ο συντελεστής της φορολογίας θα είναι κατά 50% μικρότερος.

Είναι δύο τροπολογίες, οι οποίες, όπως είπα και πριν, έχουν σαν στόχο την εισροή κάποιων επιπλέον εσόδων στο δημόσιο, γιατί η εκτίμηση ήταν ότι είναι απαραίτητη η εισροή νέων κεφαλαίων για να αντιμετωπιστούν τα τεράστια δημοσιονομικά ελλείμματα. Είναι άλλωστε μια πολιτική η οποία επιβραβεύθηκε με χθεσινή ανακοίνωση του αρμόδιου Κοινοτικού Επιτρόπου, του κ. Αλμούνια, που εκτιμά και αυτός ότι βρίσκονται προς τη σωστή κατεύθυνση τα μέτρα αυτά.
Αυτό που βεβαίως πρέπει να τονίσουμε είναι ότι καμία κυβέρνηση σίγουρα δεν είναι ικανοποιημένη, όταν είναι αναγκασμένη να πάρει κάποια μέτρα οικονομικής φύσης, αλλά αυτό που είναι ξεκάθαρο είναι ότι έγινε μία πολύ μεγάλη προσπάθεια ώστε τα μέτρα αυτά να έχουν το μικρότερο κοινωνικό κόστος και αυτό νομίζουμε ότι επιτυγχάνεται. Η κατάσταση της οικονομίας ήταν και εξακολουθεί να είναι τόσο άσχημη που θα μπορούσαν -και μάλιστα κάποιοι ειδικοί συμβούλευαν- να ληφθούν ακόμη σκληρότερα μέτρα. Η Κυβέρνηση, σεβόμενη τους Έλληνες πολίτες και κατανοώντας τις δύσκολες οικονομικές στιγμές τις οποίες αντιμετωπίζουν οι Έλληνες πολίτες, πήρε μέτρα τα οποία επιφέρουν το μικρότερο δυνατό κοινωνικό κόστος.
Η τρίτη τροπολογία είναι μια τροπολογία η οποία δίνει τη δυνατότητα στο δημόσιο να διαθέσει σε επενδυτές μέσω του Χρηματιστηρίου ποσοστό έως και 66% των μετοχών του ΟΠΑΠ ΑΕ. Παράλληλα, κατοχυρώνει το δικαίωμα του δημοσίου να διορίζει το ήμισυ συν ένα στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΠΑΠ. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι η συνέχεια της πολιτικής των αποκρατικοποιήσεων που πιστεύουμε ότι μπορεί να αποφέρει πάρα πολύ σημαντικούς καρπούς. Παράλληλα, κατοχυρώνει το δικαίωμα του δημοσίου, έτσι ώστε πάντα η συγκεκριμένη εταιρεία να είναι στον έλεγχο του δημοσίου. Εντάσσεται στα πλαίσια της γενικότερης οικονομικής πολιτικής, η οποία -εκτός από περιστολή δαπανών και εκτός από τα οικονομικά μέτρα που προηγουμένως ανέφερα- μιλάει και για αποκρατικοποιήσεις και συντελεί σε αποκρατικοποίηση ενός μεγάλου φορέα που αυτήν τη στιγμή βρίσκεται υπό τον έλεγχο του δημοσίου.
Η τέταρτη τροπολογία είναι μια τροπολογία που αφορά τη διαδικαστική παρακολούθηση του ελληνικού σχεδίου Οικονομικής Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων, ενός προγράμματος δηλαδή, όπου μέχρι τώρα προβλεπόταν ότι το ελληνικό δημόσιο χρηματοδοτεί έργα τα οποία έχουν ήδη υλοποιηθεί σε χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ενώ, λοιπόν, εκεί προβλεπόταν μια Επιτροπή Παρακολούθησης στην οποία προήδρευε ο Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του Υπουργείου Οικονομίας, λόγω του ότι έχει καταργηθεί πλέον η θέση αυτή, με την τροπολογία αυτή πλέον προβλέπεται ότι πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης ορίζεται ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών. Με αυτόν τον τρόπο θα συνεχίσει να λειτουργεί η Επιτροπή Παρακολούθησης του ελληνικού σχεδίου Οικονομικής Ανασυγκρότησης των Βαλκανίων και θα υλοποιήσει ή θα παρακολουθήσει τη διαδικασία ολοκλήρωσης όλων των έργων τα οποία έχουν ξεκινήσει και γίνονται στα Βαλκάνια και γενικότερα σε χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Θεωρώ ότι είναι τροπολογίες οι οποίες είναι θετικές και για αυτό το λόγο εισηγούμαι την ψήφισή τους.