Συζήτηση (Β) επί των άρθρων του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών: «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2003 /96/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2003 περί επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και άλλες διατάξεις»

Συζήτηση (Β) επί των άρθρων του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών: «Εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την Οδηγία 2003 /96/ΕΚ του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2003 περί επιβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και άλλες διατάξεις»

Συνέχεια Συνεδρίασης 5ης Απριλίου 2005
Θεόδωρος Καράογλου:


Εχθές είχα την ευκαιρία, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής μου να κάνω και μια πρώτη αναφορά στα άρθρα, για τα οποία θα πρέπει να πούμε ότι στην ουσία είναι διαφορετικά κεφάλαια και το καθένα απ΄ αυτά καλύπτει διαφορετικό θέμα. Έτσι, λοιπόν, σήμερα εξ ανάγκης θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο σύντομος γίνεται, θα προσπαθήσω να μην εξαντλήσω το χρόνο μου, δεν θα σταθώ αναλυτικά σε αυτά, μια που κάτι τέτοιο έγινε χθες.
Το πρώτο άρθρο, λοιπόν, αναφέρεται στην εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την κοινοτική οδηγία 2003/96 του Συμβουλίου της 27ης Οκτωβρίου 2003. Ειδικότερα, με το άρθρο αυτό κωδικοποιούνται σε ένα ενιαίο κείμενο οι διατάξεις για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης των πετρελαιοειδών προϊόντων, συμπεριλαμβάνοντας αφ' ενός μεν τις διατάξεις του ν. 2960/2001 καθώς επίσης και τις εθνικές διατάξεις σχετικά με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης πετρελαιοειδών προϊόντων.

Το άρθρο 2 είναι αυτό για το οποίο έγινε η πολλή συζήτηση χθες, η πολύωρη διαδικασία, η οποία θα συνεχιστεί και σήμερα. Είναι η εισοδηματική πολιτική για το έτος 2005. Είναι μια εισοδηματική πολιτική η οποία είχε εξαγγελθεί πριν από δύο μήνες περίπου από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας κ. Αλογοσκούφη, μία εισοδηματική πολιτική που εκτιμούμε ότι κινείται προς τη θετική κατεύθυνση, μια που υπερκαλύπτει τον πληθωρισμό του 2004, είναι 3,6% ενώ να θυμίσω ότι ο πληθωρισμός του 2004 σε ετήσια βάση ήταν 2,9%. Για πρώτη φορά ήταν τόσο χαμηλός ο πληθωρισμός τα τελευταία τριάντα χρόνια.
Βέβαια για την εισοδηματική πολιτική ακούσαμε και είδαμε τους συναδέλφους κυρίως της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, τους συναδέλφους του ΠΑΣΟΚ, να χύνουν πολλά κροκοδείλια δάκρυα. Είναι κάτι που το περιμέναμε, είναι κάτι που το γνωρίζουμε.
Και εμείς και ο ελληνικός λαός γνωρίζει ποια είναι η υφιστάμενη κατάσταση της ελληνικής οικονομίας, ποιοι είναι οι αυτουργοί για την τόσο τραγική κατάσταση της ελληνικής οικονομίας και πόσο σκληρή προσπάθεια καταβάλει η συγκεκριμένη Κυβέρνηση του Κώστα Καραμανλή για να ορθοποδήσει η ελληνική οικονομία.
Η Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, η Κυβέρνηση του μέτρου, του κοινωνικού κέντρου και του διαλόγου προσπαθεί με όσο το δυνατόν ηπιότερα κοινωνικά μέτρα να αντιμετωπίσει το τεράστιο δημοσιονομικό πρόβλημα, τα τεράστια οικονομικά προβλήματα, που η άφρων οικονομική πολιτική των προηγουμένων κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ δημιούργησαν στη χώρα.
Το άρθρο 3 αφορά την πολιτική μας σχετικά με το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων. Τακτοποιεί και ρυθμίζει μια πολύ σημαντική εκκρεμότητα που είχαν οι συνταξιούχοι του ταμείου αυτού. Στην ουσία δίνει αύξηση μερίσματος της τάξης του 7,5% η οποία μάλιστα χορηγείται από 1.1.2004 αναδρομικά και αφορά περίπου εκατόν τριάντα χιλιάδες συνταξιούχους. Είναι και αυτό μια πολύ μεγάλη απόδειξη του έμπρακτου κυβερνητικού ενδιαφέροντος για δίκαια κοινωνικά αιτήματα.
Με το άρθρο 4 δίνεται παράταση έως 2 Ιουνίου του 2005 της προθεσμίας για τη διαδικασία επαναπατρισμού κεφαλαίων όπως αυτή προβλέπεται από το άρθρο 38 παράγραφος 9 του ν. 3259/2004.
Με το άρθρο 5 γίνεται λογιστική τακτοποίηση των περίπου 500.000.000 ευρώ που δόθηκαν σαν οικονομική ενίσχυση στην Οργανωτική Επιτροπή Ολυμπιακών Αγώνων τα οποία πλέον θεωρούνται επιχορηγήσεις και δεν αυξάνουν το μετοχικό κεφάλαιο της Οργανωτικής Επιτροπής Ολυμπιακών Αγώνων.
Με το άρθρο 6 υπάρχει μια τακτοποίηση θεμάτων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων με τροποποίηση σχετικού εδαφίου της παραγράφου 14 του άρθρου 12 του π.δ. 186/1992, του Κώδικα δηλαδή Βιβλίων και Στοιχείων και δίνεται παράταση για την ημερομηνία για την έκδοση φορολογικών στοιχείων.
Με το άρθρο 7 αντιμετωπίζεται ένα εξειδικευμένο θέμα που αφορά προσωπικό που υπηρετεί στη Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Συγκεκριμένα καταργείται σχετικό άρθρο προηγούμενου νόμου που έλεγε ότι δεν μπορούν να μετατραπούν οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου σε συμβάσεις αορίστου χρόνου, γιατί ήδη όλοι οι υπηρετούντες λόγω του προεδρικού διατάγματος του επονομαζόμενου προεδρικού διατάγματος Παυλόπουλου, έχουν μετατρέψει τις συμβάσεις τους σε συμβάσεις αορίστου χρόνου. Οπότε δίδεται η δυνατότητα πλέον και σε πιθανόν νέες προσλήψεις να καλυφθούν και να υπάρξουν συμβάσεις αορίστου χρόνου.
Με το άρθρο 8 ξεκινάει η διαδικασία κατάργησης των ειδικών λογαριασμών. Είναι μια διαδικασία που επανειλημμένως έχει απασχολήσει το Εθνικό Κοινοβούλιο. Είναι μια διαδικασία στην οποία η Κυβέρνηση έχει σταθεί και έχει πει ότι προχωρά προς την κατεύθυνση αυτή, να καταργήσει, δηλαδή, επιτέλους τους περίφημους ειδικούς λογαριασμούς. Ήδη με την παρούσα διάταξη του άρθρου 8 καταργούνται όλοι οι ειδικοί λογαριασμοί οι οποίοι δεν έχουν ακόμη ενεργοποιηθεί.
Με το άρθρο 9 προστίθεται μια νέα διάταξη στο άρθρο 33 του ν. 2523/1997 σχετικά με τη διαχείριση των ναρκωτικών ουσιών από το Γενικό Χημείο του Κράτους, το οποίο ορίζεται ως εθνικό σημείο επαφής για τη διαβίβαση δειγμάτων ελεγχομένων ουσιών, δηλαδή, ναρκωτικών, ψυχοτρόπων, νέων συνθετικών ναρκωτικών. Ο ορισμός του σημείου εφαρμογής γίνεται στα πλαίσια εφαρμογής απόφασης του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη διαβίβαση δειγμάτων ελεγχομένων ουσιών. Η διαβίβαση δειγμάτων των ελεγχομένων αυτών ουσιών μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει σκοπό την περαιτέρω διενέργεια και σύγκριση ειδικών εγκληματολογικών αναλύσεων με στόχο τη διεύρυνση και την καταπολέμηση της παράνομης παραγωγής και του λαθρεμπορίου ναρκωτικών.
Με το άρθρο 10 ρυθμίζονται θέματα σχετικά με το φορέα συντήρησης και λειτουργικής ετοιμότητας των αεροσκαφών που διατίθενται για τη μεταφορά του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Πρωθυπουργού, των μελών της Κυβέρνησης ή άλλων προσώπων, που μετακινούνται με εντολή της ελληνικής Κυβέρνησης. Σαν τέτοιος φορέας ορίζεται το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ενώ ο Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης είναι αυτός που εξακολουθεί να ρυθμίζει τις διαδικασίες χρήσης αυτών των μέσων.
Βασική καινοτομία του νομοσχεδίου είναι ότι επιτέλους ασφαλίζονται και τα πρόσωπα τα οποία πετάνε με τα μέσα αυτά και δεν έχουν δημοσιοϋπαλληλική ιδιότητα. Σαν χαρακτηριστικό παράδειγμα αναφέρω τους δημοσιογράφους, τα συνεργεία εικονοληπτών, ήχου κλπ.. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο το ελληνικό δημόσιο αντιμετώπισε πάρα πολύ έντονα με το τραγικό δυστύχημα του πρωθυπουργικού FALCON. Τώρα με το συγκεκριμένο άρθρο 10 του νομοσχεδίου βρίσκεται η ριζική λύση για όλους εκείνους τους πολίτες που εμπιστεύονται τη ζωή και την περιουσία τους πετώντας με τα συγκεκριμένα αεροσκάφη.
Με το άρθρο 11 αντιμετωπίζεται ένα πρόβλημα, το οποίο αφορά τις διαφορετικές ημέρες αργίας μεταξύ Ελλάδας και λοιπών ευρωπαϊκών χωρών. Όπως είναι γνωστό κατά τη λειτουργία του διευρωπαϊκού συστήματος πληρωμών «ΤΑΡΓΚΕΤ» αναπόσπαστο τμήμα του οποίου αποτελεί και το ελληνικό σύστημα πληρωμών «ΕΡΜΗΣ» εμφανίζεται το πρόβλημα των διαφορετικών ημερών αργιών, κυρίως, λόγω του διαφορετικού εορτασμού του Πάσχα μεταξύ ορθοδόξων και καθολικών και διαμαρτυρομένων. Έτσι με το συγκεκριμένο άρθρο προβλέπεται πώς θα αντιμετωπιστεί τεχνικά αυτό το ζήτημα με τη μετάθεση στην αμέσως επόμενη εργάσιμη ημέρα της εκπλήρωσης των πάσης φύσεως συναλλαγών που θα διενεργηθούν τις ημέρες αργίας που δεν συμπίπτουν. Μάλιστα, αυτό το άρθρο έχει μια γενική διατύπωση, έτσι ώστε να αντιμετωπίζει στο μέλλον οποιαδήποτε τέτοια διαφορετική ημερομηνία εορτασμού.
Τέλος, με το άρθρο 12 ορίζεται η έναρξη ισχύος του συζητουμένου νομοσχεδίου, η οποία είναι για μεν το άρθρο 1 από την κατάθεσή του στη Βουλή και για όλα τα υπόλοιπα από τη δημοσίευση του ΦΕΚ, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από επιμέρους διατάξεις, όπως χαρακτηριστικά συμβαίνει με την εισοδηματική πολιτική στο άρθρο 2, το οποίο ισχύει αναδρομικά από 1/1/2005.
Εκτιμώ ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο είναι θετικό και αντιμετωπίζει μια σειρά προβλημάτων. Η εισοδηματική πολιτική υπερκαλύπτει τον πληθωρισμό και απαντά θετικά στα προβλήματα των εργαζομένων.
Ευχαριστώ.