Συζήτηση επί της αρχής του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών: «Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του δημοσίου και άλλες διατάξεις»

Συζήτηση επί της αρχής του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών: «Τροποποίηση και συμπλήρωση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του δημοσίου και άλλες διατάξεις»

Θεόδωρος Καράογλου:

Κύριε Υπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες, σήμερα έχουμε τη δυνατότητα να συζητούμε στην Ολομέλεια της Βουλής ένα ιδιαίτερα σημαντικό νομοσχέδιο, που αφορά χιλιάδες συνταξιούχους του δημόσιου τομέα, υπαλλήλους νομικών, προσώπων δημοσίου δικαίου ή των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πολιτικούς ή στρατιωτικούς.
Είναι σαφές, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι το νομοσχέδιο αυτό δεν αποτελεί μια τομή, δεν είναι ένα νομοσχέδιο, που δίνει οριστικές λύσεις στα πολύ σοβαρά προβλήματα των εκατομμυρίων συνταξιούχων της χώρας μας. Είναι σαφές ότι το ασφαλιστικό πρόβλημα της χώρας μας είναι μπροστά μας και θα υποθηκεύσει το μέλλον της χώρας, αν δεν ληφθούν τα αναγκαία μέτρα για τη διάσωσή του αλλά και να αναδειχθούν νέες προοπτικές για την αντιμετώπισή του.

Έχουμε συνεχώς αυξανόμενο αριθμό συνταξιούχων εξαιτίας του εθνικού προβλήματος της υπογεννητικότητας και ενδεικτικά θα αναφέρω μόνο δυο νούμερα, το 1990 οι συνταξιούχοι από κάθε φορέα ήταν ένα εκατομμύριο εξακόσιες τριάντα πέντε χιλιάδες και το 2006 στις 31 Δεκεμβρίου υπολογίζεται ότι θα είναι δύο εκατομμύρια διακόσιες εξήντα οκτώ χιλιάδες. Δηλαδή, θα έχουμε μια αλματώδη αύξηση του αριθμού των συνταξιούχων κατά 40% περίπου μεταξύ των ετών 1990-2006.
Ο συνεχώς, λοιπόν, αυξανόμενος αριθμός των συνταξιούχων, η συσσώρευση έντονων κοινωνικών προβλημάτων ήδη απασχολούν την Κυβέρνηση και τα πολιτικά κόμματα και τους κοινωνικούς φορείς και κάθε σκεπτόμενο πολίτη της χώρας μας.
Η Κυβέρνηση του μέτρου, η Κυβέρνηση του Κώστα Καραμανλή, προεκλογικά, είχε δεσμευθεί προς τον ελληνικό λαό ότι δεν πρόκειται σ' αυτήν τη φάση να ανοίξει το ασφαλιστικό ζήτημα, απλά θα ανοίξει έναν ευρύτατο κοινωνικό διάλογο, με τελικό στόχο την αμέσως επόμενη τετραετία και αφού επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή κοινωνική συναίνεση -να θυμίσω, όμως, ότι στη δημοκρατία δεν είναι απαραίτητη η ομοφωνία- τότε θα προχωρήσει κατά την επόμενη τετραετία, στην ψήφιση και στην υλοποίηση ενός συνταξιοδοτικού-ασφαλιστικού νομοσχεδίου, που θα αντιμετωπίζει τα έντονα κοινωνικά προβλήματα που υπάρχουν, πριν φυσικά το ασφαλιστικό σύστημα καταρρεύσει. Παράλληλα στο διάστημα αυτής της τετραετίας, μια και δεν περισσεύει ούτε μια μέρα, για χάσιμο, ήδη προχωράει στην υλοποίηση όσων θετικών μέτρων προέβλεπαν οι δυο βασικοί ασφαλιστικοί νόμοι, ο 2084/92 και ο 3029/02, ενώ παράλληλα με μια σειρά άλλων νομοσχεδίων όπως αυτό που συζητάμε, έρχεται να βάλει σε τάξη μια σειρά από υπάρχουσες εκκρεμότητες.
Ξεκινώ, λοιπόν, να εκφράζω την άποψή μου για το παρόν νομοσχέδιο, αφού, όμως, πρώτα κάνω μια σημαντική κατά τη γνώμη μου επισήμανση. Και το παρόν, το συζητούμενο νομοσχέδιο, αλλά και μια σειρά άλλων νομοσχεδίων, που συζητήσαμε και ψηφίσαμε στη Βουλή, δυστυχώς, είναι πολύ δύσκολα και αν θέλετε ακατανόητα για τον απλό, για το μέσο Έλληνα πολίτη. Δυστυχώς, είναι γριφώδη, υπάρχουν παραπομπές από άρθρα και παραγράφους σε άλλα άρθρα και σε άλλες παραγράφους άλλων νόμων, με αποτέλεσμα, δυστυχώς, κανείς Έλληνας πολίτης -εκτός βέβαια από τους νομικούς ή τους νομομαθείς- να μην έχει τη δυνατότητα να καταλάβει τι ακριβώς λένε αυτοί οι νόμοι.
Επιτέλους, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρξει ένα ξεκαθάρισμα και μια απλοποίηση όλων των νόμων. Ας γίνουν οι νόμοι απλοί, κατανοητοί για το μέσο Έλληνα πολίτη. Θεωρώ ότι μια Κυβέρνηση, που θα κατορθώσει να ενοποιήσει και να απλοποιήσει, να κάνει κατανοητούς όλους τους νόμους, θα έχει προσφέρει τεράστιες υπηρεσίες σε όλο τον ελληνικό λαό.
Όσον αφορά τώρα το νομοσχέδιο, είναι ένα ιδιαίτερα θετικό νομοσχέδιο για χιλιάδες συνταξιούχους του δημοσίου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή των Ο.Τ.Α., πολιτικούς ή στρατιωτικούς. Είναι ένα νομοσχέδιο που για μια ακόμη φορά αποδεικνύει την κοινωνική ευαισθησία της Κυβέρνησης, χάρη σε μια σειρά ευεργετικών διατάξεων για χιλιάδες συνταξιούχους συμπολίτες μας.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, χρωστάμε πολλά στους συνταξιούχους, χρωστάμε πολλά στους απόμαχους της ζωής, στους πατεράδες μας και ένα μέρος από αυτά τα χρεωστούμενα με το παρόν νομοσχέδιο, το αποδίδουμε, χωρίς βέβαια αυτό να σημαίνει ότι εξαντλούμε τις υποχρεώσεις μας απέναντί τους, αλλά είναι βέβαια μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων του προϋπολογισμού.
Είναι φανερό ότι η Κυβέρνηση της χώρας εφαρμόζοντας ένα πρόγραμμα συγκροτημένης οικονομικής πολιτικής, νοικοκυρεύοντας την ελληνική οικονομία, έχει πλέον ορατούς καρπούς και τους καρπούς αυτούς τους στρέφει εκεί που υπάρχει πραγματικά ανάγκη, στους χαμηλόμισθους, στους χαμηλοσυνταξιούχους Έλληνες πολίτες. Γιατί εμείς φιλοδοξούμε να κάνουμε -και κάνουμε- πολιτική για τον άνθρωπο, για τον πολίτη, ιδιαίτερα για το χαμηλόμισθο και το χαμηλοσυνταξιούχο.
Έτσι, μετά από μια σειρά θετικών μέτρων που αφορούν ειδικότερα τους χαμηλόμισθους ή χαμηλοσυνταξιούχους Έλληνες πολίτες, ενδεικτικά αναφέρω μόνο μερικά από αυτά:
Μείωση φορολογικών συντελεστών προσεχώς -κατατίθεται το νομοσχέδιο εντός των ημερών- για όλους τους Έλληνες πολίτες και ειδικότερα για τα μεσαία και μικρά εισοδήματα.
Αύξηση του αφορολόγητου ορίου από τις 10.000 στις 11.000 και τώρα στις 12.000 ευρώ.
Διακοπή παρακράτησης του Λ.Α.Φ.Κ.Α.. Επιστροφή των παρακρατηθέντων από το Λ.Α.Φ.Κ.Α..
Αυξήσεις των συντάξεων του Ο.Γ.Α. από τα 200 ευρώ σταδιακά έως την 1/1/2008 στα 330 ευρώ.
Αυξήσεις του επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης από 150 ευρώ για το 2004, στα 230 ευρώ σταδιακά έως 1/1/2008.
Αυξήσεις του επιδόματος ανεργίας από 300 ευρώ για το 2004, στα 400 ευρώ έως 1/1/2008.
Μετά, λοιπόν, από μια σειρά ευεργετικών τέτοιων μέτρων για τους χαμηλόμισθους, για τους χαμηλοσυνταξιούχους, η Κυβέρνηση της χώρας προχωρά τώρα σε νέα σειρά ευεργετικών μέτρων για τους συνταξιούχους και ειδικότερα για τις κατηγορίες που ανέφερα και για τους συνταξιούχους ειδικών ευπαθών κοινωνικών ομάδων.
Έτσι συγκεκριμένα με το συζητούμενο νομοσχέδιο:
Πρώτον, αναπροσαρμόζουμε το επίδομα εξομάλυνσης, ώστε να αυξηθεί η βασική σύνταξη κατά 4% για όλους τους συνταξιούχους.
Δεύτερον, πετυχαίνουμε τη σταδιακή ενσωμάτωση του επιδόματος των 140,8 ευρώ για όλους του πολιτικούς συνταξιούχους, περίπου για διακόσιες πέντε χιλιάδες πολίτες. Να θυμίσω ότι η προηγούμενη κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. έδωσε το 2003 το 20% του επιδόματος αυτού, δηλαδή, μόνο 35,2 ευρώ και με νόμο στη συνέχεια κατήργησε τη δυνατότητα να δοθούν τα υπόλοιπα 140,8 ευρώ. Βεβαίως, σήμερα, οι αγαπητοί συνάδελφοι του ΠΑ.ΣΟ.Κ., κλαίνε και οδύρονται, αλλά πολύ εύκολα ξεχνάνε τα δικά τους πεπραγμένα και τις δικές τους αντιλαϊκές ενέργειες.
Τρίτον, αυξάνονται κατά 15% περίπου οι συντάξεις για τους αναπήρους και για τα θύματα πολέμου. Είναι ένα μέτρο που αφορά περίπου είκοσι πέντε χιλιάδες συνταξιούχους, στους οποίους με τον τρόπο αυτό για μια ακόμη φορά αποδεικνύουμε έμπρακτα την αναγνώριση της προσφοράς τους στο έθνος. Έτσι, η κατώτατη σύνταξή τους διαμορφώνεται από τα 370 ευρώ στα 423 ευρώ.
Τέταρτον, ενισχύουμε συγκεκριμένες ευπαθείς κατηγορίες συνταξιούχων, όπως για παράδειγμα τα άτομα με αναπηρία μεγαλύτερη του 67% ή τα άτομα που έχουν υποστεί μεταμόσχευση οργάνων, πολύτεκνες οικογένειες με τρία ή περισσότερα παιδιά, που μπορούν να λαμβάνουν μέχρι δύο συντάξεις, αν ο θανών προστάτης της οικογένειας θεμελίωσε δικαιώματα από παράλληλη απασχόλησή του στο δημόσιο.
Καθιερώνεται επίδομα ειδικής προσαύξησης κινδύνου στους συνταξιούχους που υπηρέτησαν ή υπηρετούν σε υπηρεσίες εκκαθάρισης ναρκοπεδίων ή σε υπηρεσίες εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών.
Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω και να σταθώ ιδιαίτερα σ' αυτό, στη δυνατότητα που παρέχεται σε πρώην δημάρχους και πρώην προέδρους κοινοτήτων, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό πέμπτο έτος και έχουν συνολικά είκοσι χρόνια προσφοράς στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Α΄ βαθμού, είτε ως δημοτικοί είτε ως κοινοτικοί σύμβουλοι, να πάρουν μηνιαία χορηγία από το δημόσιο. Θεωρώ ότι είναι ένα ιδιαίτερα σωστό μέτρο, γιατί οι άνθρωποι αυτοί έχουν αφιερώσει πολλά χρόνια από τη ζωή τους, προσφέροντας στα κοινά, γιατί όλοι οι παραπάνω έχουν υποστεί παρακράτηση με 10% των εξόδων παράστασής τους και είναι επομένως, ένα δίκαιο αίτημα τους, που αντιμετωπίζεται με πολύ σωστό τρόπο από την Κυβέρνηση.
Με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο, για μια ακόμη φορά, αποδεικνύεται η μεγάλη κοινωνική ευαισθησία της Κυβέρνησης. Αποδεικνύεται ότι οι θυσίες του ελληνικού λαού δεν πήγαν χαμένες. Απόδειξη αποτελούν οι δεκάδες ευεργετικές διατάξεις του νομοσχεδίου για τους συνταξιούχους και ειδικότερα για τους χαμηλοσυνταξιούχους. Στηρίζω, λοιπόν, το συγκεκριμένο νομοσχέδιο και καλώ την Κυβέρνηση, πάντα στο πλαίσιο των αντοχών της ελληνικής οικονομίας, να συνεχίσει στο δρόμο αυτό: μεγαλύτερες κοινωνικές παροχές, ακόμη καλύτερη κοινωνική πολιτική.
Σας ευχαριστώ.