Συζήτηση επί της αρχής και των άρθρων του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων: «Ισλαμικό Τέμενος Αθηνών και άλλες διατάξεις».

Συζήτηση επί της αρχής και των άρθρων του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων: «Ισλαμικό Τέμενος Αθηνών και άλλες διατάξεις».

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ:

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στη σύγχρονη κοινωνία του σήμερα οι ρυθμοί εξέλιξης, ανάπτυξης και προόδου είναι πολύ γρήγοροι. Κεφάλαιο και άνθρωποι κινούνται και μετακινούνται σε γρήγορους ρυθμούς, οι αποστάσεις εκμηδενίζονται, τα δεδομένα αλλάζουν.
Ως επακόλουθο όλων αυτών, αλλάζουν και οι κοινωνικές δομές των χωρών, όπως συνέβη άλλωστε και με τη σύσταση και το χαρακτήρα της ελληνικής κοινωνίας, που έχει αλλάξει αρκετά τα τελευταία χρόνια.
Η Ελλάδα, η χώρα μας, από χώρα εξαγωγής μεταναστών τα τελευταία χρόνια, έχει μετατραπεί σε χώρα υποδοχής οικονομικών μεταναστών. Εκατοντάδες μετανάστες από χώρες των Βαλκανίων και του αραβικού κόσμου έχουν βρει στην Ελλάδα μια δεύτερη πατρίδα. Εδώ εργάζονται, εδώ μεγαλώνουν τα παιδιά τους, εδώ γίνονται αποδέκτες του ελληνικού κοινωνικού συστήματος, της ελληνικής παιδείας, της ελληνικής κουλτούρας. Αποτελούν πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της οικονομικής ζωής της χώρας. Αποτελούν μέρος της ελληνικής πολυπολιτισμικής κοινωνίας του σήμερα.

Τα τελευταία χρόνια το ελληνικό κράτος χρειάστηκε να προσαρμόσει και να αναπροσαρμόσει τον κρατικό μηχανισμό, ώστε να ενσωματώσει και να απορροφήσει όσο το δυνατόν καλύτερα και ευκολότερα όλο αυτό το μεταναστευτικό ρεύμα που δέχθηκε, σεβόμενο πάντα τη διαφορετικότητα, την καταγωγή, την πολιτισμική, αλλά και θρησκευτική ταυτότητα των μεταναστών που δέχεται.
Οι αλλαγές που πραγματοποιούνται στο εσωτερικό της χώρας, η μετατροπή της Ελλάδας σε χώρα υποδοχής μεταναστών, οι δημογραφικές αλλαγές, είναι συνεχείς και είναι αυτές που διαμορφώνουν το νέο κοινωνικό προφίλ της χώρας μας.
Για όλους αυτούς τους λόγους η ελληνική πολιτεία θέτει όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την ομαλή ένταξη των μεταναστών στους κόλπους της, σεβόμενη τη διαφορετικότητά τους, καθώς επίσης και τα δίκαια και νόμιμα αιτήματά τους.
Η Ελλάδα είναι μία χώρα όπου το εθνικό και το θρησκευτικό στοιχείο είναι άρρηκτα συνδεδεμένα. Ίσως γι' αυτόν το λόγο είναι σε θέση να καταλάβει ακόμα περισσότερο την ανάγκη ύπαρξης ενός θρησκευτικού χώρου για κάποιον που ανήκει σε μία διαφορετική θρησκεία.
Ως σύγχρονη δημοκρατική χώρα, είναι σε θέση να κατανοήσει και να σεβαστεί το αίτημα αυτό, των μουσουλμάνων δηλαδή που ζουν και δραστηριοποιούνται στη χώρα μας και που στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής φτάνουν ή και ξεπερνούν τις διακόσιες χιλιάδες.
Κράτος και Εκκλησία πάντοτε έβλεπαν θετικά και με σεβασμό προς τους μουσουλμάνους, που κατοικούν στη χώρα μας, τη δημιουργία ενός χώρου, όπου θα μπορούν να ασκούν ανενόχλητοι τα θρησκευτικά τους καθήκοντα, όπως αυτά ορίζονται από τη θρησκεία τους.
Εξάλλου, αυτό είναι κάτι που υπογραμμίζεται και από το ελληνικό Σύνταγμα με το άρθρο 13, το οποίο ορίζει ως απαραβίαστη την ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης και την ανεμπόδιστη άσκηση της λατρείας, υπό την προστασία πάντα των νόμων που ισχύουν στο ελληνικό κράτος.
Όσον αφορά στην Εκκλησία της Ελλάδος για μία ακόμα φορά η Ορθόδοξη Ελλαδική Εκκλησία, αποδεικνύοντας την προοδευτικότητά της, εξέδωσε Συνοδική Απόφαση, σύμφωνα με την οποία η Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία είναι σύμφωνη με την ανέγερση μουσουλμανικού τεμένους στην Αττική, σεβόμενη το δικαίωμα των πιστών του Ισλάμ να μπορούν να ασκούν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα σε χώρο όπως ορίζει η δική τους θρησκεία, αλλά και με τον αντίστοιχο θρησκευτικό τους λειτουργό.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, παρόμοιες συζητήσεις σαν τη σημερινή έχουν γίνει πάρα πολλές κατά τα παρελθόν, συζητήσεις υπέρ ή κατά της ανέγερσης μουσουλμανικού τεμένους στην Ελλάδα, συζητήσεις που μέχρι τώρα δεν προχώρησαν στο επόμενο στάδιο της υλοποίησης. Από τη στιγμή, όμως, που τέθηκε πλέον επισήμως αίτημα στην ελληνική Κυβέρνηση και συγκεκριμένα στο αρμόδιο Υπουργείο, στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, από τις μουσουλμανικές κοινότητες που ζουν στην Ελλάδα για τη δημιουργία τεμένους, έγινε και το πρώτο βήμα.
Επιπλέον, πολύ σημαντικός ανασταλτικός παράγοντας στις έως τώρα απόπειρες δημιουργίας μουσουλμανικού τεμένους στην Ελλάδα, υπήρξε πάντοτε ο καθορισμός του φορέα, που θα αναλάμβανε τη διεκπεραίωση του έργου και στη συνέχεια θα είχε τον έλεγχό του.
Το ελληνικό κράτος θέλει να μπορεί να παρέχει σε κάθε πολίτη του τη δυνατότητα να ζει σε ένα δημοκρατικό, ευνομούμενο και ασφαλές κράτος. Γι' αυτόν το λόγο δεν μπορεί να παραχωρήσει τέτοιου είδους αρμοδιότητες σε κάποιο ανεξάρτητο μη ελεγχόμενο φορέα. Εάν το τζαμί στην Αττική κατασκευαζόταν με πόρους ξένων, αραβικών ή άλλων χωρών, τότε θα ήταν δύσκολο από πλευράς ελληνικής πολιτείας να ελεγχθούν οι δραστηριότητές του.
Το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων ορίζει ξεκάθαρα πως το μουσουλμανικό τέμενος θα λειτουργεί ως λατρευτικός χώρος και σε καμία περίπτωση ως ισλαμικό πολιτιστικό ή ερευνητικό κέντρο.
Κύρια μέριμνα της ελληνικής Κυβέρνησης είναι η παραχώρηση στο μουσουλμανικό κόσμο, που βρίσκεται στη χώρα μας, ενός χώρου λατρείας, αλλά και η διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του χώρου μακροπρόθεσμα, έτσι ώστε να αποφευχθούν οποιασδήποτε μορφής φαινόμενα και εκδηλώσεις εξτρεμισμού.
Με την ψήφιση του παρόντος νομοσχεδίου ουσιαστικά κλείνει ένα πολύ μεγάλο θέμα που θίγεται στη χώρα μας, είτε σε κατ' ιδίαν συζητήσεις είτε σε δημόσιες, παραθέτοντας κάθε φορά αμέτρητα επιχειρήματα υπέρ ή κατά της ίδρυσης μουσουλμανικού τεμένους στην Ελλάδα.
Στο σημείο αυτό θα ήθελα να κάνω δύο σχόλια. Πρώτα-πρώτα, όλοι φάνηκε σήμερα ότι εδώ στην Αίθουσα του Κοινοβουλίου συμφωνούμε με τη δημιουργία τεμένους στην Αθήνα. Το ερώτημα, όμως, είναι και εξακολουθεί να παραμένει αμείλικτο, γιατί τόσα χρόνια δεν έγινε το τέμενος αυτό.
Δεύτερο σχόλιο: Πραγματικά περιέργεια και κατάπληξη μου προξενεί η στάση των συναδέλφων του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Τρεις ήταν μέχρι τώρα οι επίσημες εκδοχές τους, όπως παρουσιάστηκαν στην Εθνική Αντιπροσωπεία. Η πρώτη έλεγε ότι ψηφίζει στο σύνολο το νομοσχέδιο πλην των άρθρων 5 και 6, η δεύτερη μιλούσε για καταψήφιση όλου του νομοσχεδίου και η τρίτη έβαζε θέμα αντισυνταγματικότητας του νομοσχεδίου. Θεωρώ ότι ένα μεγάλο, σοβαρό, δημοκρατικό κόμμα, πρέπει να έχει μία ξεκάθαρη θέση και αν υπάρχουν ζητήματα συνταγματικότητας ή οτιδήποτε άλλο, πρέπει να τα βάζει έγκαιρα και όπου πρέπει.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όπως πολύ ξεκάθαρα ορίζει το παρόν υπό ψήφιση νομοσχέδιο, πρόκειται για νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Διαχειριστική Επιτροπή Ισλαμικού Τεμένους», την εποπτεία του οποίου έχει το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ένα από τα πιο σημαντικά άρθρα του νομοσχεδίου είναι το άρθρο 5, το οποίο και ορίζει τη διοίκηση του τεμένους και αποσαφηνίζει τις διοικητικές και θρησκευτικές ευθύνες και αρμοδιότητες. Όσον αφορά στο διοικητικό κομμάτι, ορίζεται ένα επταμελές διοικητικό συμβούλιο με τριετή θητεία, την ανανέωση της οποίας αποφασίζει το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Στο διοικητικό αυτό συμβούλιο θα μετέχουν εκτός των άλλων και δύο εκπρόσωποι της μουσουλμανικής κοινότητας που ζουν στην Ελλάδα. Εξάλλου, το άρθρο 6 ορίζει με τη σειρά του το θρησκευτικό λειτουργό του τεμένους, τον ιμάμη, η τοποθέτηση του οποίου θα γίνεται κατόπιν εισήγησης του διοικητικού συμβουλίου, ενώ οι ευθύνες του και οι αρμοδιότητές του θα περιορίζονται στην εσωτερική λειτουργία του τεμένους.
Κυρία Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η ίδρυση μουσουλμανικού τεμένους στη χώρα μας απετέλεσε για πολλά χρόνια σημείο ποικίλων συζητήσεων, διαφωνιών, ενός φαύλου κύκλου που ήλθε σήμερα η ώρα να κλείσει. Η σημερινή Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μέσω του αρμόδιου Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων έρχεται σήμερα με την ψήφιση του εν λόγω νομοσχεδίου να δώσει τέλος υπεύθυνα και οριστικά σ' ένα μεγάλο θέμα που έχει απασχολήσει κατά κόρον την ελληνική κοινωνία. Η χώρα μας, σύμφωνα με το Σύνταγμά μας, αλλά και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, ήταν δεσμευμένη να υλοποιήσει το έργο αυτό. Σε αυτή τη δέσμευση Κράτους και Εκκλησίας έρχεται και απαντά σήμερα με την ολοκληρωμένη πρόταση του αρμόδιου Υπουργείου με τη μορφή αυτού του νομοσχεδίου, που σας καλώ ομόφωνα να υπερψηφίσουμε.
Σας ευχαριστώ πολύ.