Συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων, των τροπολογιών και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης

Συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων, των τροπολογιών και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης

Συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων, των τροπολογιών και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης:
«Ρυθμίσεις θεμάτων Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης».
Θεόδωρος Καράογλου:


Το συζητούμενο σήμερα στην Εθνική Αντιπροσωπεία νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό νομοσχέδιο, που με τα σχετικά άρθρα του δίνει σημαντικές απαντήσεις σε πολύ σοβαρά προβλήματα, που εδώ και χρόνια απασχολούν το χώρο της Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ειδικότερα.
Ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης ρυθμίζονται, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζεται ο τρόπος της εισαγωγής των σπουδαστών στις σχολές αυτές με πλήρη αξιοκρατία και διαφάνεια.
Προβλέπεται η διεύρυνση και η ενίσχυση των αρμοδιοτήτων του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης και ρυθμίζονται θέματα του Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, έτσι ώστε να υπάρχουν περισσότεροι έλεγχοι και συνεπώς μεγαλύτερη διαφάνεια σε ό,τι αφορά τη λειτουργία του δημόσιου τομέα και των λειτουργών του.

Προβλέπει τη σύσταση και λειτουργία εθνικής επιτροπής για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών, ρυθμίζει διάφορα άλλα υπηρεσιακά θέματα που αφορούν τους Ο.Τ.Α., τα Κ.Ε.Π., το Κοινωνικό Πολυκέντρο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ., ενώ για μια ακόμα φορά η Κυβέρνηση του κ. Κώστα Καραμανλή δίνει μία μεγάλη ανάσα στους Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού, ρυθμίζοντας οικονομικά τους θέματα και δίνοντας τη δυνατότητα για εξόφληση οφειλών στο δημόσιο, ή σε διάφορους ασφαλιστικούς οργανισμούς, χωρίς καμιά απολύτως επιπρόσθετη επιβάρυνση, αν υπάρξει εξόφληση της οφειλής έως 31-12-2006, ή σε πολλές δόσεις, αν προτιμηθεί η τμηματική καταβολή της οφειλής.
Με αυτόν τον τρόπο, όπως είπα και πιο πριν, για μια ακόμα φορά η νέα διακυβέρνηση της χώρας αποδεικνύει εμπράκτως το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της, τη φροντίδα της, τη μέριμνά της, την ενεργό στήριξη στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, που τόσο κατάφωρα όλα τα προηγούμενα χρόνια επί κυβερνήσεων του ΠΑ.ΣΟ.Κ είχε αδικηθεί.
Θυμίζω επιγραμματικά, προς επίρρωση των λεγομένων μου, ότι η Κυβέρνηση αυτή εισήγαγε και ψήφισε το νέο Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων μετά από εξαντλητικό διάλογο με την Κ.Ε.Δ.Κ.Ε., ότι ετοιμάζει και σύντομα θα φέρει στη Βουλή μετά από συνεχή διάλογο με την Ε.Ν.Α.Ε.-το νέο Κώδικα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, ότι ψήφισε νόμο που καθιέρωσε την οικονομική αυτοδυναμία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, υπερτριπλασιάζοντας τους πόρους που μέχρι τότε αυτή είχε, και μία σειρά άλλων νομοθετημάτων που αποδεικνύουν την ουσιαστική και καθοριστική συμβολή της στη λειτουργία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄και Β΄ βαθμού.
Στο σημείο αυτό θα ήθελα να κάνω μια ιδιαίτερη αναφορά στην παράγραφο 4 του άρθρου 17 του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, που αφορά ρύθμιση οφειλών πολιτών προς οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού και έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ως τη δημοσίευση του παρόντος νόμου και δίνει τη δυνατότητα για εξόφληση των παραπάνω οφειλών χωρίς πρόστιμα και προσαυξήσεις, σε είκοσι τέσσερις -το μάξιμουμ- μηνιαίες δόσεις, ύστερα εννοείται από σχετική απόφαση του οικείου δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου.
Πιστεύω ότι είναι μια σημαντική παρέμβαση της Κυβέρνησης που λύνει ένα σοβαρότατο πρόβλημα τόσο των οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού που θα εισπράξουν τα οφειλόμενα σε αυτούς μισθώματα, όσο και των πολιτών που θα μπορέσουν μ' αυτόν τον τρόπο να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους.
Ιδιαίτερα για την περιοχή μου, το Νομό Θεσσαλονίκης που αντιμετωπίζει το συγκεκριμένο σοβαρό πρόβλημα, αφορά τους μυδοκαλλιεργητές των Δήμων Χαλάστρας και Αξιού που έχουν τις μυδοκαλλιέργειές τους στα νερά του Θερμαϊκού Κόλπου και χρωστούν πολύ μεγάλα ποσά στους αρμόδιους δήμους.
Είμαι βέβαιος ότι με την ψήφιση του παραπάνω νομοσχεδίου λύνεται ένα σοβαρότατο πρόβλημά τους και γι' αυτό εκφράζω ιδιαίτερα την ικανοποίησή μου, αλλά και τις ευχαριστίες και τις δικές μου και των μυδοκαλλιεργητών, γιατί η Κυβέρνηση αντιμετωπίζει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ένα τοπικό, και όχι μόνο, πρόβλημα.
Βεβαίως, για το θέμα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα μπορούσε κανείς να μιλάει ώρες ολόκληρες, γιατί είναι θέματα που αφορούν γενικότερα την περιφερειακή ανάπτυξη, την προοπτική ανάπτυξης της χώρας μας. Θεωρώ, όμως, ότι αυτό που είναι το φλέγον ζήτημα των ημερών, αυτό που θα πρέπει να μας απασχολήσει -και απασχολεί όλους τους πολίτες- είναι τα φαινόμενα διαφθοράς που πρόσφατα αποκαλύφθηκαν και ευρύτατα συνεχίζουν να συζητούνται.
Τις τελευταίες, λοιπόν, μέρες στη δημόσια ζωή του τόπου κυριαρχούν συζητήσεις και αποκαλύψεις φαινομένων διαφθοράς στους κόλπους της πολιτικής, της δημόσιας ζωής του τόπου, φαινόμενα που ρίχνουν βαριά τη σκιά τους πάνω από θεσμούς, τους οποίους εμπιστεύεται η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών.
Πρέπει στο σημείο αυτό να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν επιτρέπονται γενικεύσεις και γενικότεροι αφορισμοί και οι λίγοι που παρεκκλίνουν του έργου και του καθήκοντός τους να χαρακτηρίζουν το σύνολο. Δεν υπάρχει ούτε ένας πολίτης αυτής της χώρας που να μην έχει βιώσει το πρόβλημα της διαφθοράς, όπως δεν υπάρχει ούτε ένας πολίτης που να μην πιστεύει βαθιά πώς η χώρα για πολλά χρόνια ήταν δέσμια εξωθεσμικών συμφερόντων και κέντρων διαπλοκής.
Η διαφθορά και η διαπλοκή έχουν ονοματεπώνυμο. Γιγαντώθηκαν στη χώρα μας υπό την ανοχή ή σε μερικές περιπτώσεις και υπό την ενθάρρυνση των κυβερνήσεων του ΠΑ.ΣΟ.Κ., δημιουργώντας ένα περιβάλλον στο οποίο οικονομικά συμφέροντα αποκτούσαν δύναμη συνδιοίκησης, ένα καθεστώς ευνοιοκρατίας των λίγων και αρεστών, ένα κλίμα που έπνιγε κάθε δημιουργική προσπάθεια και κυριολεκτικά δηλητηρίαζε την κοινωνική και οικονομική ζωή του τόπου.
Χρέος της κάθε ευνομούμενης πολιτείας είναι να προχωρήσει χωρίς δισταγμό προς την κατεύθυνση της αντιμετώπισης των φαινομένων διαφθοράς που εμφανίζονται σε κάθε έκφανση του δημόσιου βίου και παράλληλα η προστασία των θεσμών και των πολιτών.
Αυτό ακριβώς αποτελεί και πολιτική βούληση της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας που ήδη, με τις δεκάδες νομοθετικές της πρωτοβουλίες, δημιουργεί το απαιτούμενο θεσμικό πλαίσιο για τη διαφάνεια, την εξάλειψη της διαφθοράς και της διαπλοκής που, αφού γιγαντώθηκαν επί είκοσι χρόνια από τις κυβερνήσεις του ΠΑ.ΣΟ.Κ., συνέχισαν και συνεχίζουν να δηλητηριάζουν το δημόσιο βίο.
Το αποτέλεσμα ήταν να κυριαρχεί ο κομματισμός, οι πελατειακές σχέσεις, η αναξιοκρατία και οι αδικίες. Αποτέλεσμα, βεβαίως, ήταν και ένα θολό δίχτυ που είχε απλωθεί πάνω από την πολιτική και τους πολιτικούς από διάφορους επιχειρηματίες, κυρίως του χώρου των κατασκευών και των Μέσων Ενημέρωσης, που επιδίωξαν και έτυχαν προνομιακής μεταχείρισης, ανταλλάσσοντας, προφανώς, την πολιτική υποστήριξη που παρείχαν αφειδώς στις πρώην κυβερνήσεις του ΠΑ.ΣΟ.Κ. με επαγγελματικά και οικονομικά οφέλη.
Αυτή, όμως, η Κυβέρνηση θα προχωρήσει χωρίς να λογαριάζει κανένα πολιτικό κόστος, βάζοντας το μαχαίρι στο κόκαλο, ανυποχώρητη στην προσπάθειά της για διαφάνεια παντού. Αυτό σημαίνει εφαρμογή των νόμων από όλους και για όλους, κανόνες και επιτέλους διαφάνεια και αξιοκρατία.
Τα εξωθεσμικά κέντρα που επιχειρούν παρεμβάσεις στο πολιτικό σύστημα θα πάρουν την απάντησή τους. Η Κυβέρνηση θα προχωρήσει επιτέλους για τους πολλούς, για ισότητα, αξιοκρατία, διαφάνεια στις αποφάσεις και τη διαχείριση του δημόσιου χρήματος και ίσες ευκαιρίες για όλους, όσο και όποιοι αντιδράσουν, γιατί θα χάσουν τα προνόμια που με γκρίζους και υπόγειους τρόπους απέκτησαν.
Τριάντα μήνες τώρα η Κυβέρνηση προχωρά στην ίδια πορεία, παρά τα μηνύματα των οικονομικών συμφερόντων που πλέον, μπροστά στην απώλεια των προνομίων που απολάμβαναν σε βάρος της ισοτιμίας και των πολιτών, έχουν περάσει στα «χτυπήματα».
Παρά ταύτα, η Κυβέρνηση είναι αποφασισμένη όχι μόνο να θωρακίσει με το απαραίτητο θεσμικό πλαίσιο τη διαφάνεια στο δημόσιο βίο, αλλά παράλληλα να συνεχίσει τη σε βάθος έρευνα και την απόδοση ευθυνών σε όσους ολίγους και ισχυρούς για χρόνια καταπατώντας και εξαπατώντας πλούτισαν σε βάρος της χώρας και των πολλών.
Κλείνοντας, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω ότι η Κυβέρνηση και η Νέα Δημοκρατία θα συνεχίσουν την πάταξη της διαφθοράς και της διαπλοκής παρά τον πόλεμο που ήδη το «σύστημα ΠΑ.ΣΟ.Κ.» έχει ξεκινήσει από το φόβο των αποκαλύψεων. Το επικοινωνιακό σκηνικό που επιχειρεί να στήσει αυτό το «σύστημα ΠΑ.ΣΟ.Κ.» θα καταρρεύσει παταγωδώς γιατί δεν είναι τίποτε άλλο παρά μία προσπάθεια που ο ελληνικός λαός πολύ απλά περιγράφει με την παροιμία «φωνάζει ο κλέφτης για να φοβηθεί ο νοικοκύρης». Θα συνεχίσουμε δίχως να λογαριάζουμε το πολιτικό κόστος γιατί αυτό είναι το χρέος μας προς τη χώρα και τους πολίτες.
Σας ευχαριστώ πολύ