Συζήτηση επί των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις».

Συζήτηση επί των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων «Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργων και μελετών και άλλες διατάξεις».

Θεόδωρος Καράογλου

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν χωρεί νομίζω καμία αμφιβολία πως η κατάρτιση του Εθνικού Κτηματολογίου αποτελεί σήμερα το μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο υποδομής, που εκτελείται στη χώρα. Η σύνταξη του Κτηματολογίου αποτελούσε επί πολλές δεκαετίες, όχι μόνο αναγκαιότητα, αλλά και αίτημα στο πλαίσιο της δημιουργίας προϋποθέσεων για την ορθολογική ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος και την εγγύηση των περιουσιών, τόσο των πολιτών όσο και του ίδιου του κράτους, για να ξέρει ο καθένας με τη βεβαίωση, την πιστοποίηση και την εγγύηση του κράτους, τι ανήκει και σε ποιον ανήκει, έτσι ώστε να μην εμφανίζονται φαινόμενα, που έχουν ταλαιπωρήσει επί δεκαετίες την ελληνική κοινωνία, που σχετίζονται με καταπατήσεις δασικών, δημοσίων και ιδιωτικών εκτάσεων με αυθαίρετη δόμηση, με άναρχη ανάπτυξη δίχως σχεδιασμό και προγραμματισμό και πολλά άλλα. Αλλά και παράλληλα για να δοθεί και επιτάχυνση στην εκτέλεση έργων υποδομής, καθώς το Κτηματολόγιο αποτελεί και βασική παράμετρο για τον ορθολογικό σχεδιασμό των χρήσεων του χώρου και για την αξιοποίηση των κοινωνικών και οικονομικών πόρων της χώρας.

Η ύπαρξη Εθνικού Κτηματολογίου εξασφαλίζει άμεσα οφέλη για τους πολίτες, όπως για παράδειγμα οριστική και αμετάκλητη κατοχύρωση της ιδιοκτησίας τους, διευκόλυνση και απλούστευση των μεταβιβάσεων της ακίνητης περιουσίας, μείωση στο ελάχιστο των εξόδων και του χρόνου, που απαιτείται για κάθε μεταβίβαση, απαλλαγή από χρονοβόρες και δαπανηρές γραφειοκρατικές διαδικασίες, διασφάλιση της άμεσης και ασφαλούς διαδικασίας των απαλλοτριώσεων και των αποζημιώσεων. Η αναγκαιότητα αυτή είχε εντοπιστεί μάλιστα από τα πρώτα χρόνια της ίδρυσης του ελληνικού κράτους και είχαν γίνει πολλές σχετικές προσπάθειες.
Τελικά μετά από πολλά χρόνια συζητήσεων, ωρίμανσης και προώθησης των απαραίτητων διαδικασιών φθάσαμε στο 1994, ώστε να ξεκινήσουν επιτέλους οι διαδικασίες κατάρτισης του Εθνικού Κτηματολογίου, μέσα από χρηματοδότηση του Β΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ωστόσο ακόμη και σήμερα παρά τα χρονοδιαγράμματα η διαδικασία αυτή δεν έχει ολοκληρωθεί και η Ελλάδα παραμένει η μοναδική χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δεν διαθέτει Κτηματολόγιο και αυτό γιατί η όλη προσπάθεια προχώρησε σε λαθεμένες βάσεις και με λαθεμένο τρόπο, που οδήγησε, όπως όλοι τώρα νομίζω ότι αναγνωρίζουν, σε υπερβάσεις χρονοδιαγραμμάτων, αλλά και προϋπολογισμών, κάτι βεβαίως που επιβαρύνει την ελληνική κοινωνία, τους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι είναι από τη μια αυτοί που τελικά θα πληρώσουν τις υπερβάσεις στο κόστος εκτέλεσης του έργου και από την άλλη δεν μπορούν ακόμη να επωφεληθούν από τα προνόμια της ύπαρξης Κτηματολογίου.
Από τον Μάρτιο του 2004 η νέα διακυβέρνηση από τη Νέα Δημοκρατία που όλοι οι πολίτες γνωρίζουν πόσους αγώνες έχει δώσει ως Αξιωματική Αντιπολίτευση για τη διασφάλιση της ομαλής εκτέλεσης του έργου και είχε αναδείξει τις χρονικές καθυστερήσεις, αλλά και τις υπερβάσεις στους προϋπολογισμούς του έργου από τις κυβερνήσεις του ΠΑ.ΣΟ.Κ., άλλαξε τους ρυθμούς και τη φιλοσοφία σύνταξης του Εθνικού Κτηματολογίου, που πλέον προχωρά με γοργούς ρυθμούς, διαφάνεια, ισονομία και αξιοπιστία, διασφαλίζοντας τις περιουσίες κράτους και πολιτών. Και κυρίως προχωρά με σεβασμό στα χρήματα του Έλληνα φορολογούμενου πολίτη!
Η προηγούμενη αναφορά έχει ιδιαίτερη σημασία και πρέπει να επισημανθεί, γιατί έχει αλλάξει εντελώς η ρότα απ' αυτήν που είχαν ακολουθήσει στην εκτέλεση του έργου οι κυβερνήσεις του ΠΑ.ΣΟ.Κ.. Αν ανατρέξουμε στο 1995 θα θυμηθούμε πως η διαδικασία αποσκοπούσε στην κάλυψη δεκαεννέα εκατομμυρίων δικαιωμάτων με αρχικό προϋπολογισμό 138.000.000 ευρώ και στόχο ολοκλήρωσης το 2000. Τελικά, όμως, εξαιτίας των κακών χειρισμών των προηγουμένων κυβερνήσεων του ΠΑ.ΣΟ.Κ. η κτηματογράφηση προχώρησε μόνο για 5,8 εκατομμύρια δικαιώματα το προβλεπόμενο κόστος του έργου εκτινάχθηκε από τα 138.000.000 στα 500.000.000 ευρώ και μάλιστα το χρονοδιάγραμμα λέει ότι προβλέπεται να τελειώσει το 2006, από το 2000, που ήταν αρχικά.
Κοντολογίς για το 1/4 του έργου ξοδεύτηκαν πενταπλάσια ποσά των αρχικώς προϋπολογισθέντων και σε διπλάσιο χρόνο του αρχικού προβλεφθέντος. Όλα αυτά, δηλαδή οι καθυστερήσεις, οι παρατυπίες και η όλη κακοδιαχείριση της σύνταξης του Εθνικού Κτηματολογίου από τις κυβερνήσεις του ΠΑ.ΣΟ.Κ. οδήγησαν την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλλει ήδη από το 2001 πρόστιμα στη χώρα μας ύψους 100.000.000 ευρώ, δηλαδή ισόποσα αυτών που αντιστοιχούσαν στο σύνολο των κονδυλίων, που είχαν διατεθεί μέσω του Β΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης για τη χρηματοδότηση του έργου.
Και όχι μόνο το πρόστιμο, αλλά οι Βρυξέλλες αποφάσισαν εφεξής να μην συμβάλλουν μέσω των πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης δηλαδή του Γ΄ και Δ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης στην ολοκλήρωση του έργου. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι οι κυβερνήσεις του ΠΑ.ΣΟ.Κ. όχι μόνο εκτόξευσαν το κόστος του έργου στα ύψη, όχι μόνο οδήγησαν τη χώρα στο να δεχθεί πρόστιμο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που επιβάλλει την επιστροφή της κοινοτικής χρηματοδότησης αλλά παράλληλα υποχρέωσαν στην ουσία την παρούσα Κυβέρνηση να αναζητήσει νέους τρόπους χρηματοδότησης, για την ολοκλήρωση του έργου. Ενός έργου, υπενθυμίζω, που οι κυβερνήσεις του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κατάφεραν αντί για άμεσα οφέλη για τους πολίτες, που ήδη θα έπρεπε να τα απολαμβάνουν να οδηγήσει τελικά σε άμεσες οφειλές για τους Έλληνες πολίτες και το ελληνικό κράτος.
Η νέα διακυβέρνηση, όμως, οφείλει να κοιτάξει μπροστά. Η πολιτική της βούληση, και αυτό έχει εμπράκτως αποδειχθεί και αποτυπωθεί στους ρυθμούς προόδου του έργου, αλλά και στο παρόν υπό συζήτηση νομοσχέδιο για τις τροποποιήσεις στη νομοθεσία για το Εθνικό Κτηματολόγιο, την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων έργου και μελετών, είναι το έργο να προχωρήσει δίχως καθυστερήσεις, με σεβασμό και αξιοποίηση και του τελευταίου ευρώ του πολίτη.
Ολοκληρώνοντας, κύριε Πρόεδρε, θέλω να πω δυο κουβέντες για την τροπολογία για τη διπλή ανάπλαση στη λεωφόρο Αλεξάνδρας και στο Βοτανικό που πραγματικά είναι πολύ μεγάλες παρεμβάσεις. Παρεμβάσεις μιας που δημιουργείται ένας πνεύμονας πρασίνου στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, στους Αμπελοκήπους γενικότερα, αλλά και αναβαθμίζεται μια υποβαθμισμένη περιοχή και αποκτά επιτέλους στέγη ένα ιστορικό σωματείο της χώρας, ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ.
Βεβαίως και την υπερψηφίζω. Όμως, θα πρέπει ταυτόχρονα να είμαστε πιστοί και να θυμόμαστε την πάγια εντολή του Κώστα Καραμανλή, του πρωθυπουργού της χώρας, ότι Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα. Το ίδιο πρέπει να γίνει και με μια σειρά άλλων αθλητικών σωματείων, που έχουν τα ίδια προβλήματα και υπάρχουν οι δυνατότητες και είναι στο χέρι του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. να προωθήσει διαδικασίες για να αντιμετωπίσουν το στεγαστικό τους πρόβλημα.
Και αναφέρομαι χαρακτηριστικά στο γυμναστικό σύλλογο ΗΡΑΚΛΗΣ Θεσσαλονίκης, ο οποίος εξακολουθεί να περιμένει για πολύ καιρό. Ξεκίνησε πριν τον ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ και εξακολουθεί να περιμένει ακόμα το ιστορικότερο σωματείο της Ελλάδας την τελική ρύθμιση από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για να μπορέσει επιτέλους να αποκτήσει ιδιόκτητη ποδοσφαιρική στέγη.
Ευθύνες για τις καθυστερήσεις αναμφίβολα και υπάρχουν. Όμως, εδώ είμαστε για να προχωρήσουμε μπροστά. Χρειάζεται βεβαίως η γνώση και η διερεύνηση, αλλά και η διαλεύκανση υποθέσεων του χθες. Πρώτιστο όμως χρέος της Κυβέρνησης είναι το μέλλον. Όπως άλλωστε πρόσφατα δήλωσε ο Πρωθυπουργός της χώρας, με ποδοσφαιρική ορολογία, «παίζουμε επίθεση στο μέλλον και όχι άμυνα στο παρελθόν».
Το Εθνικό Κτηματολόγιο θέτει αναπτυξιακές βάσεις για ένα καλύτερο μέλλον για τον τόπο και το παρόν νομοσχέδιο συμβάλλει σ' αυτήν την κατεύθυνση, επιταχύνοντας και εξορθολογίζοντας διαδικασίες και διασφαλίζοντας περισσότερο τη διαφάνεια. Γι' αυτό και σας καλώ να το υπερψηφίσουμε.
Ευχαριστώ πολύ.