Συζήτηση επί των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οργάνωση και λειτουργία αρχών ελέγχου κυκλοφορίας των οχημάτων-Ρυθμίσεις για τις επιβατικές μεταφορές και άλλες διατάξεις».

Συζήτηση επί των άρθρων και των τροπολογιών του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Μεταφορών και Επικοινωνιών: «Οργάνωση και λειτουργία αρχών ελέγχου κυκλοφορίας των οχημάτων-Ρυθμίσεις για τις επιβατικές μεταφορές και άλλες διατάξεις».

Θεόδωρος Καράογλου:

Κύριε Πρόεδρε, το συζητούμενο νομοσχέδιο «Οργάνωση και λειτουργία αρχών ελέγχου κυκλοφορίας των οχημάτων, ρυθμίσεις για τις επιβατικές μεταφορές και άλλες διατάξεις» θεωρώ ότι είναι ένα νομοσχέδιο τεκμηριωμένο, προσεγμένο, σωστό, που επιχειρεί αναμόρφωση των διαδικασιών ελέγχου των φορτηγών οχημάτων. Έχει σαν βασικούς στόχους πρώτα-πρώτα την ασφάλεια των μεταφορών, κάτι πάρα πολύ σημαντικό που προκύπτει, δυστυχώς, κάθε φορά που έχουμε τραγικά δυστυχήματα. Δεύτερο και επίσης πολύ σημαντικό, για την εποχή μας, στόχο έχει την προστασία του περιβάλλοντος και τρίτο σημαντικότατο στόχο, ειδικότερα σε ό,τι αφορά την κατηγορία των συγκεκριμένων επαγγελματιών, την κατοχύρωση των επαγγελματιών του χώρου αυτού.

Δεν θα έπαιρνα το λόγο, εάν δεν υπήρχε μέσα στο νομοσχέδιο το άρθρο 16. Θεωρώ ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό άρθρο, ένα άρθρο που αφορά ειδικότερα το Νομό Θεσσαλονίκης.
Τι συμβαίνει στο Νομό Θεσσαλονίκης από την 1η Σεπτεμβρίου 2003 με την εφαρμογή του ν. 2898/2001; Από τους δήμους και τις κοινότητες του νομού μας, συνολικά εννέα δήμοι, τριάντα πέντε περίπου χωριά και δυστυχώς τα πιο φτωχά, τα πιο εγκαταλειμμένα, τα καταδικασμένα σε μαρασμό χωριά του Νομού Θεσσαλονίκης, βρέθηκαν εκτός της επέκτασης των αστικών συγκοινωνιών. Χωρίς ουσιαστική μελέτη, πρόχειρα, αποσπασματικά, τα χωριά αυτά καταδικάστηκαν σε ακόμη χειρότερη κατάσταση από αυτήν, στην οποία βρίσκονταν. Τώρα, δίνεται η δυνατότητα με το συζητούμενο νομοσχέδιο, αλλά και κλείνοντας τα τρία χρόνια που προβλέπει ο ν. 2898/2001, να μιλήσουμε για μια ενιαία συγκοινωνία σε επίπεδο όλου του νομού.
Τι ζητάμε; Ζητάμε και για τον υπόλοιπο νομό, για τα φτωχά αυτά χωριά που προηγουμένως ανέφερα, πυκνότερα, ποιοτικότερα και φθηνότερα δρομολόγια. Αυτό είναι βασικό δεδομένο για την ανάπτυξη, για να μπορέσουν οι ηρωικοί αυτοί κάτοικοι των ορεινών χωριών του Νομού Θεσσαλονίκης να μείνουν στον τόπο τους, για να υπάρξει κάποια μορφή ανάπτυξης.
Είμαι βέβαιος ότι όπως μέχρι τώρα ο αρμόδιος Υπουργός κ. Λιάπης, ο γενικός γραμματέας και ο υπηρεσιακός μηχανισμός έδειξαν πολύ μεγάλη ευαισθησία για την αντιμετώπιση προβλημάτων του Κ.Τ.Ε.Λ., που προσπαθεί να εκτελέσει καθημερινά συγκοινωνιακό έργο στα συγκεκριμένα χωριά, προσφέροντας κοινωνική υπηρεσία, ίδια προθυμία και ανάλογο θετικό ενδιαφέρον θα δείξουν και θα αντιμετωπίσουν ενιαία το Νομό Θεσσαλονίκης. Μια λύση μόνο υπάρχει: Ενιαίος συγκοινωνιακός φορέας, ενιαία αστική συγκοινωνία για όλο το Νομό Θεσσαλονίκης. Άλλωστε και οι αποστάσεις είναι πάρα πολύ μικρές και το κόστος είναι μικρό.
Πιστεύω ότι, ο κύριος Υπουργός, θα σκύψει με ανάλογο ενδιαφέρον και θα αντιμετωπίσει τα προβλήματα της περιοχής αυτής. Είμαι βέβαιος ότι στην κατάληξη της συζήτησης του νομοσχεδίου θα δώσει τη θετική απάντηση στους κατοίκους των χωριών αυτών, που με αγωνία περιμένουν να μάθουν τα ευχάριστα νέα.
Ευχαριστώ πολύ.